Blogger Widgets

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ANΘΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Απόσπασμα από την ομιλία του Παναγιώτατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Άνθιμου κατά τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, την ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου 2016. Ο κ.Άνθιμος προτρέπει όλους τους Έλληνες να παρακινήσουν τα παιδιά ώστε να μελετήσουν τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος και Άγιο της πολιτικής, Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Άγιος Πορφύριος και ο Προφήτης Ησαϊας


Γράφει ο Αρχιμ. Αρσένιος Κωτσόπουλος στην Romfea.gr

Οὐαί τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ’ ἑαυτῶν εἰπόντες. Δήσωμεν τόν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστί. Τοίνυν τά γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται (Ἡσ. Γ΄ 10).

Ὅταν οἱ λίγοι παράνομοι «δένουν τόν δίκαιο» καί οἱ πολλοί ἀδιαφοροῦν, τότε ὅλο τό ἔθνος τους ὁδηγεῖται μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν ὁλική καταστροφή. Ἄς δοῦμε πρωτίστως τόν παλαιό Ἰσραήλ.

Τά ἕντεκα παιδιά τοῦ Ἰακώβ δίωξαν τόν ἀδελφό τους Ἰωσήφ, τόν ἀγαπημένο τοῦ πατέρα τους, καί αὐτό εἶχε δραματικές συνέπειες γιά ὅλο τόν κόσμο.

Μεγάλος λιμός ἔπεσε στή γῆ, καί στά χρόνια τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων τά ἀδέλφια του κατέληξαν νά τόν προσκυνοῦν, μέ φόβο καί τρόμο, γιά νά τούς προμηθεύσει σιτάρι προκειμένου νά ἐπιβιώσουν.

Κι ὁ Ἰωσήφ ὡς ἄκακος πού ἦταν δέν τούς τιμώρησε ἀλλά ἡ ἴδια ἡ κακία τους.

Οἱ ἄδικοι Ἑβραῖοι, πού κυνήγησαν τόν δίκαιο, ἔμειναν 400 χρόνια σκλάβοι στούς Αἰγυπτίους. Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε πώς ἡ ἁμαρτία ἑνός ἀνθρώπου μπορεί νά διαιωνιστεῖ ἕως τήν ἕβδομη γενιά. Ἀλλά οἱ Ἑβραῖοι,ὅπως κι οἱ Βυζαντινοί, ταλαιπωρήθηκαν ἀπό τίς ἁμαρτίες ἐπί δεκατέσσερις γενιές.

Ἄς δοῦμε καί τόν νεότερο Ἰσραήλ. Οἱ παράνομοι Ἑβραῖοι, αὐτοί δηλαδή πού ἦσαν «κοντά» στόν Θεό, σκότωσαν ἀτιμωτικά τόν δίκαιο Ἰησοῦ, τόν Χριστό μας.

Ἡ φιλαργυρία τοῦ μαθητῆ Ἰούδα καί ὁ φθόνος τῶν «ἐκπροσώπων» τοῦ Θεοῦ ἀνέβασαν τόν Θεό στό Σταυρό. Αὐτό ὅμως εἶχε δραματικές συνέπειες γιά ὅλο τό ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁλάκερο ἐξοβελίστηκε ἀνά τόν κόσμο καί γιά 1.900 περίπου χρόνια, μακριά ἀπό τήν πατρίδα, οἱ Ἑβραῖοι ἦταν σκορπισμένοι καί περιπλανώμενοι στά ἔθνη.

Ἄς δοῦμε ὅμως καί τό Βυζάντιο. Οἱ ἁμαρτίες τῶν Βυζαντινῶν καί ἡ ἔλλειψη δικαίων, ἤ μᾶλλον ὁ παραγκωνισμός αὐτῶν, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά μείνουν καί αὐτοί, ὅπως ὁ παλαιός Ἰσραήλ, 400 χρόνια σκλάβοι στούς Τούρκους.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί στούς νεότερους χρόνους ἀποκαλοῦσαν τόν Καποδίστρια νέο Μωυσή τοῦ καταδυναστευομένου νέου Ἰσραήλ, ἅμα τῇ ἀφίξει του στήν Ἑλλάδα.

Ἄς ἔρθουμε λοιπόν στή νεότερη ἐποχή. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρίν ἀκόμη γίνουμε κράτος, βγαλμένοι ἀπό τή μακροχρόνια τουρκική αἰχμαλωσία, καλέσαμε τόν δίκαιο Ἰωάννη Καποδίστρια νά μᾶς δομήσει, νά μᾶς ὀργανώσει, νά μᾶς χτίσει τό ἔθνος.

Καί ἀφοῦ μᾶς ἔφτιαξε τό ἑλλαδικό «σπίτι», ἐμεῖς ἀπ’ τό φθόνο καί τή φιλαργυρία τῶν μεγαλοκαπετανέων καί τῶν ξένων συμφερόντων τόν δολοφονήσαμε. Καί ἔτσι δέν καταφέραμε νά δοῦμε τήν πρωτεύουσά μας Κωνσταντινουπολη ἀπελευθερωμένη.
Γι’ αὐτό καί εἶπε τότε ὁ μεγάλος φιλέλλην Ἐυνάρδος στό ἄκουσμα τῆς δολοφονίας του τό παροιμιῶδες: «Ὅστις ἐδολοφόνησε τόν Καποδίστρια ἐδολοφόνησε τήν πατρίδα του». Καί ἔτσι μέχρι σήμερα ἡ πατρίδα μας δέν κατάφερε νά πατήσει στά πόδια της. Ζεῖ συνεχῶς μέ ξένα δεκανίκια, τά ὁποῖα μᾶς ἔφτασαν στήν οἰκονομική, ἠθική καί ψυχική χρεοκοπία.

Δίσταζα νά γράψω τά ἀνωτέρω ὅταν μιά θαυμαστή ἔκπληξη καί συγκυρία μέ ὤθησαν. Ἕνα βράδυ δέχτηκα τηλεφώνημα ἀπό φίλο Καυσοκαλυβίτη ἱερομόναχο, τόν π. Γεώργιο. Μοῦ μίλησε γιά τόν δίκαιο Ἰωσήφ τόν πάγκαλο, τόν διωγμένο ἀλλά τελικά εὐλογημένο τοῦ Θεοῦ, καί γιά τήν αἰγυπτιακή αἰχμαλωσία τῶν ἀδίκων.

Μοῦ μίλησε καί γιά τούς δίκαιους μοναχούς πού διώκονται. Γιά ὅλους αὐτούς πού ἀδικοῦνται καί οἱ ἄλλοι ἀδιαφοροῦν.

Μοῦ εἶπε μέ πόνο μεταξύ ἄλλων: «Πάτερ μου, ὅσοι πολεμοῦν τούς δικαίους μοναχούς καί ὅσοι ἀδιαφοροῦν στίς ραδιουργίες ἐναντίον τους ἔχουν ἄσχημα ξεμπερδέματα στή ζωή τους. Χτυπιοῦνται σκληρά ἀπό τόν πειρασμό, ἐνῶ ὁρισμένοι πεθαίνουν ἔχοντας χάσει τά λογικά τους».

Μέ προβλημάτισε. Εἶπα μέσα μου «σκληρός ὁ λόγος του». Ὅμως εἶχε δίκιο, ὅπως θά φανεῖ στή συνέχεια. Τήν ἑπομένη, 21 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ἐκτάκτως λειτούργησα στόν Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου γιά μιά ἀσθενούσα κοπέλα καί γιά τά ἑξάμηνα τῆς μητέρας μου. Τήν ὥρα πού διάβαζα τό Εὐαγγέλιο, παραλίγο νά χάσω τά λόγια μου.

Ἦταν τά σκληρά λόγια τοῦ Χριστοῦ στό κατά Λουκάν, πού ἦρθαν νά ἐπικυρώσουν τίς σκέψεις τοῦ π. Γεωργίου, τά ὁποῖα ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνει στούς ἑβδομήκοντα μαθητές Του ὅταν τούς καλεῖ στό ἀποστολικό ἀξίωμα.

Μεταξύ ἄλλων τούς λέγει πώς ἄν κάποια πόλη δέν σᾶς ἀποδεχθεῖ καί ἀπορρίψει τόν θεῖο λόγο σας, ἐξέλθετε αὐτῆς ἀλλά νά ξέρετε πώς τά Σόδομα καί τά Γόμορρα θά εἶναι ἀνεκτότερα τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ἀπό αὐτή τήν πόλη.

Ἄς ἀκούσουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ: «Εἰς ἥν δ’ ἄν πόλιν εἰσέρχησθε καί μή δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τάς πλατείας αὐτῆς εἴπατε• καί τόν κονιορτόν τόν κολληθέντα ἡμῖν ἀπό τῆς πόλεως ὑμῶς εἰς τούς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν• πλήν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. λέγω δέ ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἤ τῇ πόλει ἐκείνῃ» (Λουκ. ι΄ 10-12).

Ἕναν μαθητή καί μάλιστα ἀπό τόν εὐρύ κύκλο μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ θά ἀπέρριπταν καί ὁλόκληρο τό ἔθνος θά καιγόταν περισσότερο ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα.

Ὁ μεγάλος διορατικός τῆς ἐποχῆς μας ἅγιος Πορφύριος πρίν φύγει ἀπό αὐτόν τόν κόσμο φώναζε ἐμπόνως κι ἔλεγε: «Διαβάστε μωρέ τό τρίτο κεφάλαιο τοῦ Ἠσαΐα! Μιλᾶ καί γιά τήν ἐποχή μας».

Καί εἶναι πολύ ἀφυπνιστικό αὐτό τό κείμενο. Ἀκτινογραφεῖ μέ φοβερή ἀκρίβεια τήν κρίση τῆς ἐποχῆς μας. Ὅποιος τό διαβάσει θά καταλάβει.

Γιατί αὐτή ἡ παρακμή; Μία ἡ αἰτία. Τό δέσιμο τοῦ δικαίου. Ὅπως τότε στόν παλαιό Ἰσραήλ καί σήμερα στό ἔθνος μας: «Οὐαί τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ’ ἑαυτῶν εἰπόντες. Δήσωμεν τόν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστί. Τοίνυν τά γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται» (Ἡσ. Γ΄ 10).

Ἄς ἐπανέλθουμε στόν δίκαιο Καποδίστρια. Δυστυχῶς δέν σκοτώσαμε μόνο τό σῶμα του, πρίν ἀπό 185 χρόνια, ἀλλά δολοφονοῦμε συνεχῶς μέχρι καί σήμερα τήν ἔνθεη μνήμη του. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τήν 25η Μαρτίου, ἡμέρα ἐθνεγερσίας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Δηλαδή τό σκάμμα πού ἄνοιξαν κάποιοι ἥρωες στόν τόπο μας.

Καί τήν 27η Σεπτεμβρίου τήν προσπερνοῦμε ἀβρόχοις ποσί. Καί ἔτσι γιορτάζουμε τό σκάμμα καί ὄχι τήν οἰκοδομή. Γιορτάζουμε τό λάκκο καί ὄχι τό σπίτι.

Αὐτόν πού βρῆκε μηδέν μαθητές στά ἀνύπαρκτα ἑλληνικά σχολεῖα καί ἄφησε 14.000 μέχρι τή δολοφονία του, τόν πατέρα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, τόν πρῶτο μεταβυζαντινό κυβερνήτη τοῦ ἔθνους καί ἐνορχηστρωτή τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητας τόν ἀγνοοῦμε παντελῶς. Δέν γιορτάζουν τά σχολεῖα, δέν ἔχουμε σχετικές τιμητικές ἐκδηλώσεις.

Πρίν ἀπό δώδεκα χρόνια μιά εὐλογημένη ὁμάδα ἀνθρώπων, ἀποφάσισαν νά ἐπανεκδώσουν τίς 930 ἐπιστολές τοῦ Καποδίστρια, οἱ ὁποῖες 180 χρόνια πρίν ἦσαν χαμένες κάτω ἀπό τίς στάχτες τῆς ἑλλαδικῆς λησμονιᾶς.

Ὅμως καμία κρατική καί ἰδιωτική «πόρτα» δέν ἄνοιξε τότε πού ἔρρεε ἄπληστα ἀκόμα τό χρῆμα στήν Ἑλλάδα, γιά νά ἀγκαλιάσει αὐτή τήν προσπάθεια.

Καί μετά ἦρθε ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση πού δέν ἔχει τελειωμό. Τά λόγια τοῦ προφήτη Ἠσαΐα ἀντηχοῦν στά αὐτιά μου: «Θέλησαν νά δέσουν τόν δίκαιο, ὅμως θά πληρώσουν ἀκριβά ὅλες αὐτές τίς παρανομίες τους. Θά γευτοῦν τούς καρπούς τῶν βρόμικων ἔργων τους». Καί μιλᾶ γιά ἀκαταστασία. Γιά πείνα, γιά δίψα, γιά στέρηση βασικῶν ἀγαθῶν.

Συζητοῦσα πρίν ἀπό λίγους μῆνες μέ δύο φίλους μου ἱερομονάχους, τόν π. Ἀναστάσιο καί τόν π. Λεόντιο.

Δύο λεβέντες δίδυμους Κρητικούς μοναχούς, πού ἀπό μικρά παιδιά ἔδωσαν τή ζωή τους στόν Χριστό, τήν ἀφιέρωσαν στήν Παναγιά μας, στό Ἅγιον Ὄρος. Μοῦ εἶπαν μεταξύ ἄλλων: «Πατέρ μου, ἀπό μικρά παιδιά δώσαμε τή ζωή μας στόν Χριστό.

Ὅσοι μᾶς πολέμησαν μέ ὕπουλους καί ἰδιοτελεῖς τρόπους, ἔπαθαν μεγάλη ζημιά στή ζωή τους. Τούς ξεφτίλισε ὁ Θεός. Δέν τό λέμε μέ κακία, ἀλλά μέ πόνο. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε κανέναν ἄλλο νά μᾶς προστατέψει παρά μόνο τόν Χριστό, πού ἀπό μικρά Τοῦ ἀφιερωθήκαμε».

Δέν ἔχουμε ἄλλο μονοπάτι. Ἄν δέν προστατεύουμε τόν ἀδικημένο, ἐκθέτουμε τόν ἑαυτό μας σέ μεγάλους πειρασμούς.

Ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ Ἠσαΐα βροντοφωνεῖ καί στό πρῶτο κεφάλαιο: «Ρύσασθαι ἀδικούμενον».

Προστατέψτε τόν ἀδικημένο δηλαδή. «Είδάλλως δέν θέλω οὔτε τίς προσευχές σας, οὔτε τίς νηστεῖες σας, οὔτε τίς ἀργίες σας, οὔτε τίς θυσίες σας» (βλ. Ἠσ. Α΄ 13-14).

Αὐτόν τόν καιρό διαβάζω μιά φοβερή μελέτη τοῦ βαθυστόχαστου ἔνθεου ἁγίου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, μέ τόν τίτλο Πόλεμος καί Βίβλος.

Μιλᾶ γιά τούς πολέμους τῆς Βίβλου ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ἄλλους τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Τό συμπέρασμά του πολύ σημαντικό. Ἡ ἁμαρτία ἑνός στρατιώτη τόν καιρό τοῦ πολέμου μπορεῖ νά παρασύρει ὅλο τόν λαό σέ ἥττα.

Ἔτσι ἐνῶ οἱ Ἑβραῖοι νίκησαν πολύ εὔκολα στήν Ἰεριχώ τούς πολυπληθεῖς κατοίκους της, μέσα στήν πόλη Γαί ἔχασαν ἀπό ἕναν ἀσήμαντο καί ἀριθμητικά μικρό λαό. Ἡ αἰτία ἦταν ἡ ἁμαρτία ἑνός στρατιώτη πού ἔκλεψε τιμαλφή, εἰδωλικά νομίσματα, ἀπό τήν Ἰεριχώ (βλ. Ἰ. Ναυή Ζ΄ 5).

Ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἁγιότητα τοῦ νεαροῦ στρατιώτη Ἀρσενίου καί κατοπινοῦ ἁγίου Παΐσίου προστάτευε ὅλο τόν λόχο τους ἀπό τίς ἐνέδρες τῶν ἀνταρτῶν τήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ στό ἔθνος μας.

Εἴμαστε λοιπόν ὅλοι συνυπεύθυνοι γιά τίς αἰχμαλωσίες τῶν ἐθνῶν. Οἱ ἁμαρτίες μας καί οἱ ἀρετές μας ἀκτινοβολοῦν στό σύμπαν.

Πηγή: romfea.gr

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

O Αυγουστίνος Καντιώτης για Καποδίστρια, Κράτος και Εκκλησία (Ηχητικό ντοκουμέντο)

Επίκαιρο απόσπασμα από ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνου Καντιώτη που πραγματοποιήθηκε πριν περίπου 3-4 δεκαετίες και ομιλεί για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το σημερινό κράτος και την εκκλησία.

Ι.Κορνιλάκης: "Η Ελλάδα έπεσε στα βράχια της παραφροσύνης" (Επετειακή συνέντευξη 27-9-2016)


Συνέντευξη στο Πέτρο Ιωάννου και την εκπομπή "Ακροβάτες του Ονείρου (ΣπορNews90.1FM) παραχώρησε ο συγγραφέας κ.Ιωάννης Κορνιλάκης την 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Άγιος της πολιτικής "επιστρέφει" στη Μόσχα


 Επιτυχημένη η παρουσία του συγγραφέα και δ/ντα συμβούλου της Ελαίας ΑΜΚΕ κ.Ιωάννη Κορνιλάκη.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου 2016 το επίσημο Φόρουμ «Πολιτικές κοινωνίες της Ρωσίας και της Ελλάδας» με συμμετοχή των αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, γεγονός που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσημοι εκπρόσωποι από τις δύο χώρες, σ
ύνεδροι από την Ελλάδα και τη Ρωσία, οι Πρέσβεις Ελλάδας και Κύπρου, και φυσικά Ρώσοι αξιωματούχοι, με αφορμή το Έτος Ελλάδας και Ρωσίας 2016 παρευρέθησαν στον χώρο του ΥΠΕΞ της Ρωσίας και συζήτησαν για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις, το Βυζάντιο και την εμβληματική μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. Καλεσμένη φυσικά και η "Ελαία" ΑΜΚΕ που δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια σε όλο τον Ελληνισμό για την προβολή του Ι.Καποδίστρια, δια του εκπροσώπου της κ.Ιωάννη Κορνιλάκη. 

Ο κ.Κορνιλάκης στα πλαίσια του διακρατικού διαλόγου για τον Ι.Καποδίστρια, πραγματοποίησε ολιγόλεπτη εισήγηση για τον Ι.Καποδίστρια με τον τίτλο: "Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως παγκόσμιο πρότυπο πολιτικής". Ο συγγραφέας συνδέοντας επιτυχώς το πρότυπο του Φιλόσοφου-Βασιλέα, όπως ακριβώς περιγράφεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα με το πρότυπο του  Ι.Καποδίστρια, ανέφερε μεταξύ άλλων:  "Φιλόσοφος είναι ο φίλος της Σοφίας. Και επειδή κατά Πλάτωνα Σοφία διαθέτει μόνο ο Θεός, φιλόσοφος είναι ο Φιλόθεος. Και ο Καποδίστριας ήταν ακριβώς αυτό. Όταν ο Σωκράτης θα ερωτηθεί που θα βρούμε έναν τέτοιο φιλόσοφο θα απαντήσει ότι ο λαός θα τον βρει όπου κι αν είναι κρυμμένος. Κι αν ο ίδιος αρνηθεί να κυβερνήσει; Ξαναρωτάται ο Σωκράτης. Τότε θα πει "η Πολιτεία υπό πονηροτέρου άρξασθαι". Δηλαδή πολύ απλά θα κυβερνήσουν οι πιο πονηροί. Ο Σωκράτης ξανά ρωτήθηκε αν τελικά ο φιλόσοφος θα κυβερνήσει. Η απάντηση συγκλονιστική. Αν υπηρετεί σχέδιο Θεού, θα κυβερνήσει θέλει δεν θέλει."

Στα πλαίσια του Έτους Ελλάδος και Ρωσίας 2016, το συνέδριο προσέφερε στον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, την προτομή του Ι.Καποδίστρια που στο εξής θα κοσμεί το Υπουργείο και κατά συμβολικό τρόπο ο Άγιος της πολιτικής, όπως πολύ εύστοχα έχει χαρακτηρίσει τον Ι.Καποδίστρια ο κ.Ιωάννης Κορνιλάκης, δείχνει να "επιστρέφει" μετά από 200 χρόνια στον τόπο τον οποίο ο ίδιος οργάνωσε και διέπρεψε.

Την δεύτερη μέρα ημέρα πραγματοποιήθηκε ολομελής συνεδρίαση του Διεθνούς Συνεδρίου «Βυζαντινή κληρονομία της Κριμαίας» στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιχειρηματικού και Πολιτισμικού Κέντρου της Κριμαίας στο κτίριο «Δημαρχείο της Μόσχας». Στα πλαίσια του Φόρουμ διοργανώθηκε η έκθεση αντιγράφων των εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφιερωμένων στον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και των βιβλίων και των ζωγραφικών πινάκων με θέματα σχετικά με την Ελλάδα και τον Άθω («Πόλις της Μόσχας – Άγιον Όρος»).


Eπιμέλεια: Κωστούλας Βασίλειος


  

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Τις μεγάλες αλλαγές τις κάνουν οι φωτισμένες μειοψηφίες.

Ως το τέλος της δεκαετίας η αλλαγή θα έλθει και η Ελλάδα θα γίνει το καμάρι της Ευρώπης! Γιατί έτσι θέλει ο Θεός της!

του Χρήστου Πασαλάρη

Ανάβει το πράσινο φως για την εκταμίευση της νέας «σωτήριας» δόσης των 9,2 δισ. ευρώ, που θα σημάνει (καθ’ ημάς) ακόμη ένα τύλιγμα του βρόχου γύρω από τον λαιμό της πατρίδας, χρήσιμο είναι να έχουμε κατά νου πώς ξεκίνησε αυτή η υποδούλωση στους ξένους «προστάτες», μάλιστα τώρα που έληξε, όπως έληξε, αυτή η απερίγραπτη οπερέτα στη Βουλή, με μόνο παραπεμπόμενο τον Γ. Παπακωνσταντίνου…
ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ, λοιπόν, τον Ιανουάριο του 1833, ο Βαυαρός πρίγκιπας Οθων μαζί με τα τρία μέλη της αντιβασιλείας του έφταναν στο Ναύπλιο συνοδευόμενοι από 4.000 πάνοπλους Βαυαρούς στρατιώτες. Η ξένη «προστασία» έθεσε από τότε την Ελλάδα υπό στυγνή κατοχή και πάταξε αμέσως
κάθε αντίσταση, αφού έφτασε να καταδικάσει σε θάνατο ακόμη και τον Κολοκοτρώνη!..
ΑΤΙΘΑΣΟΣ, όμως, ο λαός μας απάντησε με δύο επαναστάσεις: Μία στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 που επέβαλε στον Οθωνα το Σύνταγμα και μια δεύτερη το 1862 που τον εξαπόστειλε στην πατρίδα του μαζί με την Αμαλία.... Παρ’ όλα αυτά, οι ξένοι «προστάτες» δεν το έβαλαν κάτω, συνέχισαν την «προστασία».Τα χρόνια πέρασαν, πόλεμοι μεσολάβησαν... Μετά τους Γάλλους και τους Αγγλους, ήλθαν οι Αμερικανοί, μπήκαν στο παιγνίδι και οι Σοβιετικοί. Η πατρίδα βυθίστηκε σε αιματηρούς εμφυλίους πολέμους, πλήρωσε με πολύ αίμα και τεράστιες καταστροφές την... αγάπη των «προστατών» της!..

ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ σήμερα δεμένη πάλι χειροπόδαρα. Κυρίαρχη δύναμη η Γερμανία της Μέρκελ και του Σόιμπλε, αλλά με ανταγωνιστική επικυριαρχία το ΔΝΤ της Λαγκάρντ. Και ενώ ο πρωθυπουργός ξεκινά απέλπιδα εκστρατεία για ξένους επενδυτές, η Βουλή, σε πλήρη δυσαρμονία με τον λαό, παραπέμπει στην ανάκριση μόνον έναν από τους ενόχους της διαφθοράς. Και η άτυχη πατρίδα γίνεται ακόμη μια φορά ρεζίλι στον έξω κόσμο.

ΠΑΡ’ΟΛΑ ΑΥΤΑ, οι σκεπτόμενοι Ελληνες, αθεράπευτοι πατριώτες στην παμψηφία τους, αισθάνονται ότι πλησιάζει ο ιστορικός χρόνος για μια ακόμη επαναστατική αλλαγή που θα βγάλει την πατρίδα από το σημερινό αδιέξοδο. Και επειδή ξέρουν ότι συχνά οι επαναστάτες γεννιούνται από το ίδιο το σύστημα που θέλουν να ανατρέψουν, ελπίζουν ότι αργά η γρήγορα θα ξεπηδήσουν, είτε από τη σημερινή αμαρτωλή Βουλή είτε από τον σημερινό αμαρτωλό Τύπο, άνδρες και γυναίκες αποφασισμένοι να γίνουν οι «μπροστάρηδες» της μεγάλης αλλαγής...

ΚΑΠΟΙΟΙ θα πουν: «Κουβέντα να γίνεται, φίλε! Πάνε πια εκείνοι οι καιροί. Ο λαός δεν είναι ούτε ώριμος ούτε πρόθυμος για τέτοιες αποκοτιές. Τον βλέπεις: Μαθαίνει για τα “ντου” της Αστυνομίας στα κτίρια των τρομοκρατών και λέει: “Μπράβο, καλά τους κάνουν”. Μαθαίνει για τις επιθέσεις των τρομοκρατών στα σπίτια δημοσίων προσώπων και λέει πάλι: “Μπράβο, τους χρειαζότανε”! Ακούει και τους γουρλομάτηδες να ωρύονται στα τηλεπαράθυρα και χτυπάει παλαμάκια: “Μπράβο τους, καλά τους τα λένε!..”. Αλλά αμέσως μετά πατάει το κουμπί για να μη χάσει τη συνέχεια του “Σουλεϊμάν”!.. Τι επανάσταση να κάνει αυτός ο λαός;».

ΕΡΩΤΩ όμως και του λόγου μου: Πότε, πού, ποιαν επαναστατική αλλαγή έκανε, από μόνη της, η πλειοψηφία ενός λαού; Ποτέ, καμιά, πουθενά! Τις μεγάλες αλλαγές τις κάνουν οι φωτισμένες μειοψηφίες.Οι άλλοι, οι πολλοί, τις δέχονται, τις ευλογούν, τις χειροκροτούν. Ενας φωτισμένος επαναστάτης ήταν ο Βενιζέλος, μια επανάσταση -και μάλιστα αναίμακτη- τον οδήγησε στην εξουσία. Επαναστάτες ήσαν ο Πλαστήρας, ο Γονατάς, ο Πάγκαλος, που αψήφησαν τους ξένους «προστάτες» και οδήγησαν στο Γουδί τους υπεύθυνους της Μικρασιατικής καταστροφής….

ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ στο χέρι μιας «δυναμικής μειοψηφίας», με επικεφαλής όσους λεβέντες έχουν πετάξει τα κομματικά περιβραχιόνια, να σπρώξει σε τολμηρές αλλαγές, με πρώτο βήμα την απαλλαγή της πατρίδας από την ξένη κατοχή, τη λύτρωση της δημόσιας ζωής από το σάπιο πολιτικό σύστημα και την άνοδο στην εξουσία νέων ανθρώπων, με καθαρό φάκελο και φωτισμένο μυαλό...

ΘΑ ΠΟΥΝ πάλι οι «φρόνιμοι»: Ονειρα γλυκά, φίλε! Κάτσε καλύτερα στον καναπέ και βάλε λίγο "Σουλεϊμάν" να ξεθυμάνεις!.. Ομως εγώ θα επιμείνω. Και χάρη στο ένστικτο που χαρίζει η πολυετής θητεία στο λειτούργημα, θα πω στους «φρόνιμους» ότι ως το τέλος της δεκαετίας η αλλαγή θα έλθει και η Ελλάδα θα γίνει το καμάρι της Ευρώπης! Γιατί; Ας το ξαναπώ: Γιατί έτσι θέλει ο Θεός της!..


Πηγή: ΈΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Έλληνες δεν ξεχνούν. 27 Σεπτεμβρίου 1831. Η δολοφονία της Ελλάδος.

Αφηγηματικό αφιέρωμα με αφορμή την 27η Σεπτεμβρίου 1831, ημέρα δολοφονίας του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Kατά τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη-Γαβριήλ Εϋνάρδο η δολοφονία του Ι.Καποδίστρια ισοδυναμούσε με την δολοφονία της Ελλάδος. Το αφιέρωμα είναι βασισμένο στο έργο του συγγραφέα Ιωάννη Κορνιλάκη με τίτλο: "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής" και η μουσική από το συμφωνικό έργο-ποίημα "Οραματισμοί" σε σύνθεση και ενορχήστρωση του Γιώργου Βούκανου που συνοδεύει την Α' Έκδοση του συγγραφικού έργου.

Επιμέλεια | Κείμενα | Αφήγηση
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ

Μουσική | Ενορχήστρωση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΚΑΝΟΣ

Σκηνοθεσία | Δημιουργικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Επιμέλεια Φωτογραφίας
ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ερμηνεύει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πυλαρινού

Παραγωγή:
ΕΛΑΙΑ ΑΜΚΕ | Copyright 2006-2016

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Η ομιλία του Ιωάννη Κορνιλάκη στην 111 Πτέρυγα Μάχης (βίντεο)

Στην πρώτη γραμμή και την πλέον μάχιμη μονάδα της πολεμικής μας αεροπορίας, την 111 Πτέρυγα Μάχης Νέας Αγχιάλου, βρέθηκε την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 η "Ελαία" ΑΜΚΕ και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Αγιορείτης Αρχιμ. π.Γεώργιος Αλευράς και ο συγγραφέας και δ/νων σύμβουλος κ.Ιωάννης Κορνιλάκης, με σκοπό την πραγματοποίηση διάλεξης μετά από πρόσκληση του Διοικητή της ΠΜ Σμήναρχο κ.Κωνσταντίνο Κελλάρη. 

Στο βίντεο που ακολουθεί παρακολουθήστε τη διάλεξη του κ.Κορνιλάκη:Read more: http://www.ioannis-kapodistrias.gr/#ixzz4KEERfkdY

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Καυσοκαλύβια: Στώμεν καλώς…


Πηγή: Romfea.gr

Ένα νέο κίνημα ζηλωτισμού φαίνεται να αναφύεται, όπως δείχνουν τα γεγονότα στην Ιερά Σκήτη των Καυσοκαλύβιων.

Η Σκήτη ζει στιγμές από την εποχή του π. Αντωνίου Μουστάκα, ο οποίος από το κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου των Καυσοκαλυβίων υπήρξε ο καθοδηγητής όλων των ζηλωτών.

Συγκεκριμένα οχτώ (8) Καυσοκαλυβίτες πατέρες σε επιστολή με άλλους αγιορείτες, ζητούν την διακοπή μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.

Επίσης οι εν λόγω πατέρες αποκαλούν τον Πατριάρχη του Γένους αιρετικόν, ενώ προσπαθούν συνεχώς να συμπαρασύρουν και άλλους πατέρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εν λόγω μοναχοί ενώ ζητούν να μην μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρόλα αυτά συμμετέχουν στις λειτουργίες του Κυριακού της Σκήτης – «σχήμα οξύμωρον»

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή - δήλωση του Γέροντος Γεωργίου Ιερομονάχου (Αλευρά) προς τον Δικαίον της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, ο οποίος ζητά να αποκατασταθεί αυτή η ακαταστασία της Σκήτης λόγω ζηλωτισμού.

Την εν λόγω επιστολή εξασφάλισε το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr και την δημοσιεύει προς ενημέρωση της κατάστασης που επικρατεί σε ένα ιερό τόπο, στον οποίο ασκήτευσε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης του οποίου την αγιοκατάταξη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

"Δια λόγους ευθιξίας προς το παρόν δεν επιθυμώ να λειτουργώ στην εφημερία μου στο σεπτό Κυριακό της Ιεράς Σκήτης μας μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ακαταστασία που δημιουργήθηκε λόγω ζηλωτισμού, αφήνοντας μομφή ακόμη και κατά του Οικουμενικού Πατριάρχου ως αιρετικόν".

Ο Δηλών ενώπιον του Δικαίου Γεώργιος Ιερομόναχος
Γέροντας της Καλύβης Ζωοδόχου Πηγής Καυσοκαλυβίων

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

H επετειακή εκδήλωση (Έτος 2016) Ελλάδος & Ρωσίας με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια

H διάλεξη του συγγραφέα και Προέδρου του Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ελληνορωσικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας κ.Ιωάννη Κορνιλάκη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 στην Καρδίτσα στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης που διοργάνωσαν για τον Ιωάννη Καποδίστρια και το έτος 2016 Ρωσίας και Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, η Ι.Μ Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, ο Δήμος Καρδίτσας και ο Σύλλογος Κρητών Ν.Καρδίτσας, με θέμα: "Ιωάννης Καποδίστριας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας".

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, συνέπεσε με την υπογραφή του Διατάγματος του Τσάρου Αλεξάνδρου του Α' , ακριβώς πριν 200 χρόνια, για την τοποθέτηση του Ιωάννη Καποδίστρια, στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας (26 Ιανουαρίου/7 Φεβρουαρίου 1816).Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ...

Του Ιωάννη Κορνιλάκη

Μια Ελληνίδα Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολή Αθηνών και σε ένα απ' τα βιβλία της που αφορούσαν τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, έγραψε έναν πρόλογο με τον οποίο εξηγεί απλά πώς γίνονται οι προδοσίες Κρατών και Εθνών. Είναι η Ελένη Κούκκου που αφιέρωσε 50 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή της, τρώγοντας τόνους σκόνης από σκονισμένα υπόγεια αρχείων όλης της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο μου “Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής” είναι αφιερωμένο σ' Εκείνην ώς ελάχιστο μνημόσυνο στη μνήμη της. Το κείμενο αυτό που σε λίγο θα διαβάσετε, απλά σας παρακαλώ να το διαβάσετε... Το αφιερώνω σήμερα σε όλους εσάς 25 Ιουλίου 2016, μια ημερομηνία σταθμό. 25 Ιουλίου 306 μ.Χ. στο York ο στρατός ανακηρύσσει Καίσαρα της Δύσης τον Μέγα Κωνσταντίνο μετά τον θάνατο του πατέρα του. 25 Ιουλίου 325 μ.Χ. ολοκληρώνεται η Α' Οικουμενική Σύνοδος την οποία είχε συγκαλέσει επίσης ο Μέγας Κωνσταντίνος στη Νίκαια της Βιθυνίας. Και 25 Ιουλίου 1261 μ.Χ. από την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, ένας Στρατηγός ο Αλέξανδρος Στρατηγόπουλος θα απευλευθερώσει την Κωνσταντινούπολη την οποία είχαν αλώσει οι Φράγκοι το 1204. Δεν θα παραλείψω να υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, ο Παΐσιος ο Αγιορείτης. Επειδή πολλοί είναι αυτοί που πρόδωσαν έναν λαό, τον προδίδουν μέχρι και σήμερα, θα πω ότι η ιστορία δεν θα ξεχάσει να τους τοποθετήσει στη θέση που τους αξίζει... Στα απόβλητα της...
Η Ελένη Κούκκου ταύτισε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Έχω δώσει μέχρι σήμερα 3 διαλέξεις με το ίδιο θέμα, και ετοιμάζεται και η Τετάρτη...
Στα ονόματα των ξένων βάλτε οποίο θέλετε... Σ' αυτούς που ανοίγουν κερκόπορτες επίσης... Άλλωστε είναι τόσο γνωστοί...

“Πάντα θα υπάρχει κάποιος που όταν του δοθούν τα κίνητρα απλώνει το χέρι του και ανοίγει μια κερκόπορτα...προς την καταστροφή. Προς το ολοκαύτωμα. Εκείνον που πέφτει σε κάποια πύλη του Αγίου ρωμανού ή σε κάποια πύλη ενός ναού, η ιστορία τον γράφει στο βιβλίο της αθανασίας. Της αιωνιότητας. Αλίμονο όμως στον λαό και στο Έθνος που χάνει για πάντα Εκείνον που έπεσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού στην Κωνσταντινούπολη ή Εκείνον που έπεσε στην πύλη του Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο. Τότε αρχίζει γι' αυτόν τον λαό και γι' αυτό το έθνος μια μακρά πορεία μέσα στη νύκτα. Μια μακρά πορεία μοναξιάς. Σε κάποια απόμερη γωνιά του δρόμου κάποιος δειλός Metternich, ή Batrurst, ή Wellington, θα προσπαθει να γελάσει με ένα σαρδόνιο τρόπο. Και δίπλα του, εκείνος που άπλωσε το χέρι του και άνοιξε την κερκόπορτα της Εθνικής συμφοράς, θα στέκει διχασμένος. Το σαρδόνιο γέλιο των εχθρών της πατρίδας του, θα αδυνατεί να κατασιγάσει τις σπαρακτικές κραυγές του πόνου ενός λαού, που έχασε για πάντα το φως της ελπίδας. Στην επί χιλιετίες πορεία της Ελλάδος προς το πεπρωμένο της, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν σ' αυτήν, και από τα τέσσερα σημείο του ορίζοντος, συχνά της φέρνουν κάποιους εξωγενείς παράγοντες που καιροφυλακτούν στις πύλες των συνόρων της, με την ελπίδα ότι κάποιο χέρι από τη μέσα μεριά θα απλωθεί και θα ανοίξει μια κερκόπορτα. Και σήμερα είναι τόσοι πολλοί αυτοί που περιμένουν απ' έξω. Ας μη βρεθεί το Ελληνικό χέρι που θα απλωθεί... Όπως τότε το 1453 και το 1831”.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ


Στην πλέον μάχιμη μονάδα της πολεμικής μας αεροπορίας, την 111 Πτέρυγα Μάχης Νέας Αγχιάλου, βρέθηκε χθες Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 η "Ελαία" ΑΜΚΕ και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Αγιορείτης Αρχιμ. π.Γεώργιος Αλευράς και ο συγγραφέας και δ/νων σύμβουλος κ.Ιωάννης Κορνιλάκης, με σκοπό την πραγματοποίηση διάλεξης μετά από πρόσκληση του Διοικητή της ΠΜ Σμήναρχο κ.Κωνσταντίνο Κελλάρη.

Το θέμα όπως πάντα το Πρότυπο πολιτικής απο ιδρύσεως Ελληνικού Κράτους. Ο Ιδρυτής του Ιωάννης Καποδίστριας. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο απο πιλότους, μηχανικούς και προσωπικό της πολεμικής μας αεροπορίας, ο συγγραφέας κ.Κορνιλάκης είχε την ευκαιρία να μιλήσει στις καρδιές τους. Ο κ.Κορνιλάκης δεν παρέλειψε να αφιερώσει τη διάλεξή του σε 4 αεροπόρους μας καθώς και σε 29 καταδρομείς μας, που πριν ακριβώς 42 χρόνια, στις 22 Ιουλίου 1974, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κύπρο, συμμετέχοντας στην αποστολή "ΝΙΚΗ", δυο ημερες μετά την εισβολή των γειτόνων στην Κύπρο. 

Ο συγγραφέας προχώρησε και σε μία μοναδική αποκάλυψη, δεικνύοντας την σχέση, αλλά και το ενδιαφέρον του Καποδίστρια, για την προσπάθεια του ανθρώπου να πετάξει. Μέσα απο επιστολή του με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 1811, ο Καποδίστριας μας ενημερώνει ότι παρακολούθησε μια επιτυχή προσπάθεια ενός Αυστριακού εφευρέτη να πετάξει με ένα υποτυπώδες μηχανισμό αεροσκάφους. 

Στο τέλος της διάλεξης ο κ.Κορνιλάκης προσέφερε στον Διοικητή κ.Κελλάρη το πόνημά του με τίτλο "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής" και εκείνος με τη σειρά του προσέφερε στο συγγραφέα αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα της 111 Π.Μ.


Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή η τιμητική διάκριση του Προέδρου της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΕΛΑΙΑ, και ψυχής της εθνικού χαρακτήρα προσπάθειας, Αγιορείτη Αρχιμανδρίτη π. Γεωργίου Αλευρά, με ακριβές αντίγραφο του πολεμικού μας αεροσκάφους F-16 Block 50. Ο κ.Κορνιλάκης και ο π.Γεώργιος Αλευράς ευχαρίστησαν μέσα απ' την καρδιά τους για την πρόσκληση τον Διοικητή της 111 Π.Μ. Σμήναρχο κ.Κωνσταντίνο Κελλάρη, τον Υποδιοικητή Σμήναρχο κ.Ευάγγελο Γκουτζούνη και το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται στην 111 Π.Μ. και ευχήθηκαν να είναι πάντα εκεί, υγιείς, φύλακες των Ελληνικών ουρανών, φύλακες των συνόρων της Πατρίδας μας.


Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Άγιος Πορφύριος: "Ο Χριστός είναι ο προστάτης της Ελλάδας" (Αναδημοσίευση από 9/10/2012)

"Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς ὑπὲρ λόγον καὶ πᾶσαν ἐλπίδα δοθείσης ἡμῖν βοηθείας παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τῶν πρεσβείων τῆς ἀσπόρως αὐτὸν τεκούσης, κατὰ τῶν διὰ γῆς τε καὶ θαλάσσης, κυκλωσάντων τὴν καθ' ἡμᾶς Βασιλίδα τῶν πόλεων, καὶ πανωλεθρίᾳ παραδοθέντων τελείῳ ἀφανισμῷ"  (ΜΗΝΑΙΟΝ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ)ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Σήμερα που η ανθρωπότητα βαδίζει μπρος σε οδυνηρά αδιέξοδα και στεκόμαστε μπροστά σε αποκαλυπτικά γεγονότα έρχεται ο λόγος του Γέροντα Πορφυρίου να δώσει μήνυμα ελπίδας για το αύριο της Ελλάδας αλλά και όλου του κόσμου. Το μήνυμα του Γέροντα Πορφυρίου έρχεται σε πλήρη ταύτιση με το βίο του Ιωάννου της Αποκαλύψεως και τα μηνύματα που απορρέουν από αυτόν.  Ο γέρων Πορφύριος συνήθιζε να λέει ότι « ο Χριστός είναι ο προστάτης της Ελλάδας» και πράγματι σήμερα την ημέρα που τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο Χριστός μέσα από το βίο του αγαπημένου του μαθητού, στέλνει διδακτικό μήνυμα σε όλο το χριστιανικό κόσμο και μη, στην Ελλάδα, στην Γερμανία και σε όλη την ανθρωπότητα.

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Αρχ. Γέροντος Ελισσαίου για τον Ιωάννη Καποδίστρια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Αρχ. Γέροντος Ελισσαίου για τον Ιωάννη Καποδίστρια, Την Πεντηκοστή  του 2011


Την ημέρα της Πεντηκοστής του 2011, που συμπτωματικά συνέπιπτε με την αποφράδα ημέρα της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, ο Γέρων Ελλισσαίος έγραψε μια επιστολή ύμνο και για τον Ιωάννη Καποδίστρια, και για το έργο Ιωάννης Καποδιπστριας ο Άγιος της πολιτικής, αλλά και για τους συντελεστές της συγκεκριμένης εκδόσεως, με τις ανέκδοτες επιστολές του Κυβερνήτη. Για τη μεγαλειώδη ημέρα της Ορθοδοξίας που είναι η Πεντηκοστή, την αφιερώνουμε σήμερα.

" Εν Αγείω Όρει τη 29η Μαΐου 2011 

Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Γεώργον Αλευράν, Πρόεδρον της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελαία. 


Πανοσιολογιώτατε και λίαν ημίν αγαπητέ π. Γεώργιε, Η μεγάλη και χαρμόσυνος εορτή της Πεντηκοστής και της καθόδου του Παρακλήτου και προσκυνητού Αγίου Πνεύματος είς τους μαθητάς του Κυρίου, της ιδρυτικής ημέρας της Εκκλησίας ημών, μας παρέχει την αφορμήν να επικοινωνήσομεν μαζί Σας και να σας ευχηθώμεν πλουσίων την παραμυθίαν και τον φωτισμόν Αυτού εφ' Υμάς προς καρποφόρον συνέχισιν του πνευματικού έργου Υμών. 

Έχοντες δε ανά χείρας το βιβλίου " Ο Άγιος της πολιτικής", όσπερ έχετε την ευγενή καλωσύνην προ καιρού να μας επιδώσετε δια χειρός είς το πλοίον συνταξιδεύοντες προς το Όρος, έτι αισθητότερον ενεθυμήθημεν την ζωήν και το έργον του πραγματικώς "Αγίου" τούτου πολιτικού μας, τον οποίον δεν θα ήτο υπερβολή να είπωμεν ότι ουδείς των επίγενομένων υπερέβη είς προσφοράν, ήθος, αρετήν, πίστιν, θυσιαστικήν ζωήν, λιτότητα, αγάπης προς τον λαόν και την Εκκλησίαν, ολοκληρωτικην αφοσίωσιν είς το καθήκον. 


Το δε εκδοθέν εντυπωσιακόν βιβλίον καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρον είς την σύγχρονον περίοδον κρίσεως αξιών, την οποιαν διέρχεται η χώρα ημών, καθώς παρέχει αξιομίμητον πρότυπον πολιτικού ανδρός, μεριμνώντος δια τα κοινά με φόβον Θεού και Φιλόθεον ζήλον και μισήσαντος τα του κόσμου τερπνά κα ηδέα δια την αγάπην του λαού και της Πατρίδος. 

Όθεν, εκ καρδίας συγχαίρομεν Υμάς ως Πρόεδρον της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΑΙΑ δια την έκδοσιν αυτού, ως και τον φιλοπόνως και με πολλήν αγάπην κα μέθεξιν δια τον μακαριστόν Κυβερνήτην κοπιάσαντα συγγραφέα κύριον Ιωάννη Κορνιλάκην, δια την συμβολήν είς την προβολήν του Μεγάλου αυτού Ηγέτου και του μαρτυρικού βίου του, ο οποίος επί 180 έτη παραμένει δια το Γένος ημών ελπιδοφόρος φάρος ενότητος και φωτεινός οδοδείκτης". 

Ο Καθηγούμενος της Ιερας Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχ. ΕλλισσαίοςΗ Β' Έκδοση του Αγίου της πολιτικής
του συγγραφέα κ.Ιωάννη Κορνιλάκη

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ολυμπιακοί Αγώνες Ελαιολάδου στην Αρχαία ΟλυμπίαΑπό το αφιέρωμα της "Καθημερινής"
Στην Αρχαία Ολυμπία στις 2/3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ένα Διεθνές Συνέδριο, με θέμα το ελαιόλαδο και τις θρεπτικές και κυρίως τις θεραπευτικές του ιδιότητες, που βασίζονται στα συστατικά του και κυριώς στην Ελαιοκανθάλη. Εξετάστηκαν με την μέθοδο NMR. Εξετάστηκαν 565 δείγματα απο περίπου 20 χώρες. Τα τρία πρώτα βραβεία δόθηκαν σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ελαιόλαδα.

 Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αναπτυχθεί απ' το Καποδιστριακό μας πανεπιστήμιο και αποτελεί και αποτελεί Διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο, που έχει ανακαλύψει το δίδυμο των καθηγητών dr. Prokopi Magiati και dr. Eleni Melliou. 

Η "Ελαία" (σύμπτωση;) ως μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, προσέφερε το συγκεκριμένο βίντεο για την έναρξη του συνεδρίου, και άλλο ένα για το τέλος του. Το τέλος είχε θέμα τον Πρώτο Κυβερνήτη μας τον Ιωάννη Καποδίστρια.

 "Συμπτωματικά" το πρώτο βραβείο πήγε στην Κέρκυρα. Το όνομα του συγκεκριμένου ελαιολάδου GOVERNOR, με ετικέτα τον Ιωάννη Καποδίστρια.

 Το δεύτερο βραβείο στο ελαιόλαδο DIVINUS απο ελαιώνες του Αγίου Όρους. DIVINUS θα πει Θεϊκός, όπως άλλωστε Θεϊκή και η προέλευση του ευλογημένου δένδρου της Ελιάς.

Το εισαγωγικό βίντεο:


Το τραγούδι "Ελιάς Στεφάνι" σε μουσική του συνθέτη Γιώργου Βούκανου και στίχους του Ιωάννη Κορνιλάκη, που εμπεριέχεται στην Α΄Έκδοση του πονήματος με τίτλο "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής" (2010), αποτέλεσε και το επίσημο "κλείσιμο" του συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης:
Ο συγγραφέας του "Αγίου της Πολιτικής" και Δ/νων Σύμβουλος της "Ελαίας"ΑΜΚΕ
κ.Ιωάννης Κορνιλάκης με τους δύο νικητές των βραβείων "Health & Nutrition Awards 2016
O καθηγητής κ.Dan Flynn του UC Davis Olive Center's(USA) με τον δεύτερο
νικητή κ.Παναγιώτη Κορνιλάκη, ιδιοκτήτη της εταιρείας Divinus
και του βραβευμένου ελαιολάδου "Gloria Olivae"


"Divinus - Gloria Olivae"

O καθηγητής του Καποδιστριακού Παν.Αθηνών και Αντιπρόεδρος της
Διεθνούς Εταιρείας Ελαιοκανθάλης κ.Προκόπης Μαγιάτης με τους νικητές του
καλύτερου ελαιολάδου ανάμεσα σε 565 δείγματα από όλο τον κόσμο.
Νικητές η οικογένεια Δαφνή και το ελαιόλαδο
"The Governor" από την Κέρκυρα.

"The Governor"Επιμέλεια: Κωστούλας Βασίλης
Φωτογραφία: Μάριος Αρβανίτης | www.2manstyles.pro