Blogger Widgets

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Ἠλίας Μηνιάτης - Εἰς τὸ Σωτήριον ΠάθοςἨλίας Μηνιάτης (1669-1714)

Τῇ Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ

Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν! Ὁ Θεὸς μέσα εἰς τὸν παράδεισον τῆς τρυφῆς ἔλαβε χῶμα ἀπὸ τῆς γῆς, τὸ ἔπλασε μὲ τὰς χεῖράς του, τὸ ἐμψύχωσε μὲ τὴν πνόην του, τὸ ἐτίμησε μὲ τὴν εἰκόνα του, καὶ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἐπάνω εἰς τὸ ὄρος τοῦ Γολγοθᾶ ἐκατάστησε τὸν Θεὸν χωρὶς μορφήν, χωρὶς πνοήν, ὅλον αἷμα, ὅλον πληγάς, προσηλωμένον εἰς ἕνα ξύλον. 

Βλέπω ἐκεῖ ἕνα Ἀδάμ, καθὼς τὸν ἔπλασε ὁ Θεός, ἔμψυχον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἐστεφανωμένον δόξῃ καὶ τιμῇ, αὐτεξούσιον βασιλέα πάντων τῶν ὑπὸ σελήνην κτισμάτων, εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ὅλης τῆς ἐπιγείου μακαριότητος. Βλέπω ἐδῶ ἕνα Ἰησοῦν Χριστόν, καθὼς τὸν ἀκατάστησεν ὁ ἄνθρωπος, χωρὶς κάλλος, χωρὶς εἶδος ἀνθρώπου, ἐστεφανωμένον μὲ ἀκάνθας, κατάδικον, ἄτιμον, ἐν μέσῳ δύο ληστῶν, εἰς τὴν ἀγωνίαν τοῦ πλέον ἐπωδύνου θανάτου. Συγκρίνω τὴν μίαν μὲ τὴν ἄλλην εἰκόνα, τοῦ Ἀδὰμ εἰς τὸν παράδεισον, τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Σταυρόν, καὶ στοχάζομαι τί ὡραῖον πλάσμα ἔκαμαν τὸν ἄνθρωπον τὰ πλουσιόδωρα χέρια τοῦ Θεοῦ· καὶ τί ἐλεεινὸν θέαμα ἔκαμαν τὸν Θεὸν τὰ παράνομα χέρια τῶν ἀνθρώπων! 

Γνωρίζω ἐκεῖ εἰς τὴν πλάσιν τοῦ ἀνθρώπου ἕνα ἔργον, μὲ τὸ ὁποῖον ἐστεφάνωσεν ὅλα του τὰ ἔργα ὁ Θεός· καὶ γνωρίζω ἐδῶ εἰς τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ μίαν ἀνομίαν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐπλήρωσεν ὅλας του τὰς ἀνομίας ὁ ἄνθρωπος. Ξανοίγω ἐκεῖ μίαν ἄπειρον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον· ἐδῶ μίαν ἄπειρον ἀχαριστίαν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν· καὶ δὲν ἠξεύρω ἢ τί περισσότερον νὰ θαυμάσω ἢ τί περισσότερον νὰ ἐλέγξω. 


Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής στον Άγιο Δημήτριο

Ο Ιωάννης Κορνιλάκης
Περισσότεροι από 200 άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ανεξάρτητη δημοκρατική παράταξη του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΩΡΑ ΓΙΑ Δ.ΡΑ.ΣΥ), στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, για την παρουσίαση του βιβλίου Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής.

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός της παράταξης κ. Νικόλαος Βρεττός, η Δήμαρχος κ. Μαρία Ανδρούτσου, και ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος. Η εκδήλωση ξεκίνησε με παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης απ’ τον σύλλογο Κρητών Αγίου Δημητρίου, τιμώντας την καταγωγή του συγγραφέα και ομιλητή κ. Ιωάννη Κορνιλάκη.

 Ο συγγραφέας επικέντρωσε την ομιλία του στις αυθεντικές επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια, που για πρώτη φορά εμπεριέχονται και παρουσιάζονται στους Έλληνες έπειτα από 182 χρόνια απ’ την αποφράδα ημέρα της δολοφονίας του Αγίου Κυβερνήτη του Έθνους. Ο συγγραφέας τόνισε την βαρύτητα που έχει για την πορεία αλλά και την ανόρθωση ενός Έθνους η Ελληνοχριστιανική παιδεία των Ελληνοπαίδων, κάτι που απετέλεσε άλλωστε θεμελιώδη λίθο στην άσκηση της πολιτικής του Ιωάννη Καποδίστρια. 
Τρείς ήταν οι συνισταμένες του συγγραφέα αναλύοντας την σπουδή του Ιωάννη Καποδίστρια για την παιδεία. 

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Ομιλία Γέροντα Ιωακείμ από την ημέρα του Λαζάρου, με θέμα: "Ανάγκη για μέτάνοια"


Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου. Η ομιλία έχει πραγματοποιηθεί ημέρα του Δικαίου Λαζάρου, παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας και προτρέπει και παρακινεί τον άνθρωπο να έλθει σε μετάνοια. Πολύ σημαντική ομιλία δεδομένης της πνευματικής κρίσης που ταλανίζει τον σύγχρονο άνθρωπο και ο οποίος αναζητά τα αίτιά της.
Στρατιωτικοί πραγματοποίησαν επίσκεψη-προσκύνημα στην έρημο του Αγίου Όρους

Στην Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου. Αναμνηστική φωτογραφία κάτω
απ' την ελιά που συνήθιζε να κάθεται ο Γέρων Πορφύριος
 Επίσκεψη στο Άγιον Όρος και στα Καυσοκαλύβια πραγματοποίησε ομάδα στρατιωτικών από Μονάδα Τεθωρακισμένων της Ξάνθης, το τριήμερο 19-20-21 Απριλίου. Οι στρατιωτικοί που φιλοξενήθηκαν στη Ιερά Σκήτη της Αγίας Τριάδος, περιηγήθηκαν στο σπήλαιο του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, στο σπήλαιο και την Ιερά Καλύβη του Αγίου Ακακίου, στην Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής, και στην Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου το μέρος όπου ασκήτεψε και εκοιμήθη εν Χριστώ ο Γέρων Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς φίλους στρατιωτικούς που μας απέστειλαν τις εικόνες από το προσκύνημά τους στον ιερό τόπο της ερήμου του Αγίου Όρους.

Στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Ακακίου μαζί με τον π.Πατάπιο

Στα δύσβατα μονοπάτια των Καυσοκαλυβίων

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

O Aβραάμ, οι Έλληνες και ο Χριστός


Γράφει ο Κωστούλας Χρ. Βασίλειος

Αβραάμ , ο πατέρας των εθνών.

Ἁβραὰμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ (Σοφ. Σειρ. 44,19)  
Την ιστορία του Αβραάμ οι περισσότεροι άνθρωποι την γνωρίζουν, έστω και περιληπτικά. Αυτό που μας έχει μείνει, κυρίως από όσα ακούσαμε στα παιδικά μας χρόνια, είναι η ιστορία με τον Αβραάμ και τη θυσία του Ισαάκ. Αυτή η ιστορία υπακοής στο Θείο θέλημα, που διδαχθήκαμε περιληπτικά στα σχολεία κάποτε, παραμένει διδακτική ως τις ημέρες μας, όπως επίσης η φιλοξενία του Αβραάμ και η πλήρης εμπιστοσύνη του στη βούληση του Θεού. Όμως αυτός ο  φιλόξενος και ευλαβής Αβραάμ, που πολύ λίγο μελετήσαμε,  έχει διαλεχθεί από τον ίδιο Τον Θεό να αποτελέσει τον πατέρα  όλων των Εθνών. Οι φυλές που δημιουργήθηκαν  μετά το γεγονός του πύργου της «συγχύσως» (βαβέλ), δηλαδή όλοι οι μετέπειτα  λαοί, απόκτησαν πλέον τον πατέρα τους.
καὶ ἔπεσεν Ἅβραμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων·  καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἡ διαθήκη μου μετὰ σοῦ, καὶ ἔσῃ πατὴρ πλήθους ἐθνῶν, καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Ἅβραμ, ἀλλ᾿ ἔσται τὸ ὄνομά σου Ἁβραάμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε (Γεν. 17,3-5)

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Οι αρετές του Καποδίστρια και η προσφορά στην Ελβετία

 Άρθρο του Λορέντζο Άμπεργκ,
Πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα

Η κατάθεση αυτού του κειμένου γίνεται ως οφειλομένη τιμή στην μνήμη του μεγάλου πολιτικού άνδρα που υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Θα ήθελα να επισημάνω τον ρόλο που διαδραμάτισε στη θεσμική αναδιοργάνωση της Ελβετίας, καθώς και στην ενδυνάμωση του καθεστώτος της μόνιμης ουδετερότητας. Θα αναφερθώ ως ευγνώμων πολίτης, όπως επίσης και ως διπλωματικός εκπρόσωπος της σύγχρονης Ελβετίας, η οποία, χωρίς εκείνον, αναμφίβολα, δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. 

Πρώτη αποστολή του Καποδίστρια στην Ελβετία από τον Σεπτέμβριο 1813 ως τον Νοέμβριο του 1814.
Ο Καποδίστριας εισέρχεται στην ελβετική ιστορία σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ επικρατεί το συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο θέλησε να δημιουργήσει η Γαλλία, κατόπιν της εισβολής της το 1798 στην Ελβετία, και καταλήγει σε μια κατάσταση χάους, πραξικοπημάτων και αναρχίας το 1802.
Ο Ναπολέων, έχοντας αποσύρει τα στρατεύματά του, επιβάλλει τότε στους Ελβετούς το καθεστώς της ομοσπονδίας. Επιστρέφει στα καντόνια τις εξουσίες τους και καταργεί την κεντρική κυβέρνηση. Πρόκειται για μια «διαμεσολάβηση» ανάμεσα στα αριστοκρατικά και στα προοδευτικά καντόνια, αλλά πρόκειται πρωτίστως για «επιβολή». Το κάθε καντόνι έχει το δικό του σύνταγμα, αλλά αυτά τα συντάγματα είναι περίπου όμοια και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιστορικές, θρησκευτικές και γλωσσολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε καντονιού. Η Ελβετία, μεταξύ του 1802 και του 1813 γίνεται ακόμα πιο εξαρτημένη από τη Γαλλία από ό,τι στο παρελθόν. Είναι υποχρεωμένη να διαθέσει 16.000 στρατιώτες στον στρατό του Ναπολέοντα, προκειμένου να λάβουν μέρος στους διάφορους πολέμους, με αποτέλεσμα σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, κυρίως κατά την Ρωσική εκστρατεία.


Η συγκλονιστική ιστορία του Χατζηγιώργη - Κείμενο του Γέροντα Παϊσίου


Γέροντος Παϊσίου

Aββάς Γεώργιος ο Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης 

Ο Οσιότατος Πατήρ ημών Γεώργιος γεννήθηκε στην Κερμίρα της Καππαδοκίας το 1809. οι γονείς του ήταν πλούσιοι, όχι μόνο από αρετές, άλλα και από αγαθά του Θεού, τα οποία σκορπούσαν στους φτωχούς με την καρδιά τους.Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιορδάνης και ήταν από την Κερμίρα, η δε μητέρα του λεγόταν Μαρία και ήταν από το Γκέλβερι (Καρβάλη, πατρίδα του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού).
Αφού απέκτησαν δυο παιδιά, τον Γαβριήλ (Χατζή-Γεώργη) και τον Αναστάσιο, μετά ζούσαν πιο πνευματικά και αγαπημένοι σαν αδέλφια (ζούσαν εν παρθενία). Ή μητέρα του, ή Μαρία, είχε ασκητικό πνεύμα από μικρή, διότι είχε αδελφή Μοναχή, Ασκήτρια, την οποία επισκεπτόταν και αργότερα με τα παιδιά της. Στον μικρό λοιπόν Γαβριήλ που άκουγε τις διάφορες διηγήσεις από την θεία τους για τους Ασκητάς, άναψε ή επιθυμία στην παιδική του καρδιά
να γίνει Μοναχός και προσπαθούσε να μιμηθεί τους Ασκητάς με αυστηρές νηστείες και προσευχές.
Ό πατέρας του, ο Ιορδάνης, ήταν ευλαβής και αυτός και ασχολείτο με το εμπόριο και τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στα ταξίδια. Αυτό φυσικά έδινε την ευκαιρία στην Μαρία να ζει άπλα, να μη «μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά», να παίρνει τον μικρό Γαβριήλ, επειδή είχε περισσότερη ευλάβεια, και να αγρυπνεί με άλλες γυναίκες πότε στις σπηλιές και πότε στα εξωκλήσια.

Γέρων Ιωακείμ "Η σημασία της θυσίας του Χριστού" (Ομιλία Νο32)


Δύο διαδοχικές ομιλίες του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου. Η ομιλία από την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προσεγγίζει την σημασία της σταυρικής θυσίας του Χριστού και Σωτήρα μας.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

24η Απριλίου - Αθανάσιος Διάκος - Ο διάκονος που θυσιάστηκε

Από τους πρωτεργάτες του εθνικού ξεσηκωμού στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και ήρωας της μάχης της Αλαμάνας.

O Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε το 1788 στην Άνω Μουσουνίτσα της Φωκίδας (σημερινός Αθανάσιος Διάκος) και κατ’ άλλους στη γειτονική Αρτοτίνα, απ’ όπου καταγόταν η μητέρα του. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Γραμματικός.

Ο πατέρας του, Νικόλαος Γραμματικός, γνωστός στην περιοχή με το παρατσούκλι «ψυχογιός», μη μπορώντας να αντέξει τα βάρη της πολυμελούς οικογένειάς του, τον έστειλε δόκιμο μοναχό στο κοντινό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, σε ηλικία 12 ετών. Πέντε χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την καλογερική, όταν σκότωσε ένα Τούρκο αγά, επειδή, σύμφωνα με κάποια παράδοση, αυτός του έθιξε τον ανδρισμό του, θαμπωμένος από την ομορφιά του.

Γέρων Πόρφύριος: "Αυτό ισχύει και για σήμερα..."

 Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και του Προφήτου Ησαΐα (Γ' Κεφάλαιο), το οποίο ο Γέρων Πορφύριος τόνιζε ότι ισχύει επακριβώς και γίνεται ξανά σήμερα, επαληθεύοντας την ηθική κατάπτωση του "νέου Ισραήλ"  των Ελλήνων, όπως έγινε και στα χρόνια του παλαιού Ισραήλ. Κείμενο που πρέπει να διαβαστεί από όλους!

Παρακάτω το κείμενο:

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ: "Οι δοκιμασίες (Ομιλία Α' και Β' μέρος)

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τις δοκιμασίες και γιατί ο Θεός επιτρέπει τα βάσανα στη ζωή του ανθρώπου
Α ΚΑΙ Β ΜΕΡΟΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Γέροντας Παΐσιος: Είναι κρίμα να χαθή ένα τέτοιο έθνος!


Γέρων Παΐσιος ο αγιορείτης

…Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε, αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση· πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους, και πώς τώρα, χωρίς καμμιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν! Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω: «Ο Θεός να φυλάξη να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ατιμάσουν!» και μου λένε: «Και τι θα πάθουμε;» Ακούς κουβέντα; Άντε να λείψετε, χαμένοι άνθρωποι!

Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δωσ’ τους χρήματα, αυτοκίνητα, και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη ούτε για την τιμή ούτε για την ελευθερία.
Την Ορθοδοξία μας σαν Έλληνες την οφείλουμε στον Χριστό και τους αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας· και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της Πατρίδας μας, που έχυσαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την αγία κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας.
Είναι κρίμα να χαθή ένα τέτοιο έθνος!
Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίση ένας πόλεμος στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους, για να κρατηθή κάτι και να σωθή το πλάσμα Του.


Δεν θα αφήση ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήση ο Θεός.

Ι.Καποδίστριας-ο άγιος της πολιτικής(Ραδιοφ/κή συν/ξη)

O κ. Κορνιλάκης Ιωάννης 

Ραδιοφωνική συνέντευξη του συγγραφέα του πονήματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και δ/νων σύμβουλος της "Ελαίας ΑΜΚΕ" κ. Κορνιλάκη Ιωάννη, στο ραδιοσταθμό ΡΑΔΙΟ ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ http://agiameteora.net/

Στην σημαντική αυτή συνέντευξη παρουσιάζονται άγνωστες πτυχές του προτύπου πολιτικού ανδρός Ιωάννου Καποδίστρια, οι λόγοι για τους οποίους σκεπάστηκε η φωνή του για 180 χρόνια και γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ομοψυχία μέσα από αυτό το πρότυπο ενότητας που έζησε, έκανε πράξη το Ευαγγέλιο και οδηγήθηκε εκούσια στην αυτοθυσία του για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ελληνικού 'Εθνους και των μετέπειτα γενεών.

ΣΕ ΞΕΧΑΣΑΜΕ, ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ «ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΪΚΟΥ»...!


Του Δημήτρη Σωτηρόπουλου

Βρέθηκα σήμερα για επαγγελματικούς λόγους στον πανέμορφο Νομό Αργολίδος και συγκεκριμένα στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου. Η μέρα ήταν ζεστή και ηλιόλουστη, ιδανική για περίπατο και εξόρμηση φίλων, οικογενειών και τουριστών. Μάλιστα, συνάντησα και δυο Λύκεια που έκαναν την πενθήμερη εκδορμή τους εκεί.
Προχώρησα λίγο παραπάνω από την κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται η ιστορική εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο μεγάλος (και μοναδικός) Ελληνορθόδοξος Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας: Είχα επισκεφθεί το μέρος και το 2009, όμως από λάθος μου βρέθηκα σ' έναν παράλληλο δρόμο παρακάτω, λίγο μακριά από την εκκλησία.
Εκεί, βρίσκονται οι καφετέριες και οι ταβέρνες του Ναυπλίου, που κυριολεκτικά «αναστέναζαν» από κόσμο, στην πλειονότητά του Έλληνες. Κυριολεκτικά, στα δεκάδες μαγαζιά και μαγαζάκια, δεν έβρισκες θέση να καθήσεις!


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

"Θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ· καί γάρ αὐτός πολεμήσει τούς ἐχθρούς ὡς παντοδύναμος"
«Τήν παγκόσμιον δόξαν,

τήν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν,
καί τόν Δεσπότην τεκοῦσαν,
τήν ἐπουράνιον πύλην,
ὑμνήσωμεν Μαρίαν τήν Παρθένον,
τῶν Ἀσωμάτων τό ἆσμα,
καί τῶν πιστῶν τό ἐγκαλλώπισμα·
αὕτη γάρ ἀνεδείχθη οὐρανός
καί ναός τῆς Θεότητος·
αὕτη τό μεσότειχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα,
εἰρήνην ἀντεισῆξε,
καί τό βασίλειον ἠνέῳξε.
Ταύτην οὖν κατέχοντες,
τῆς πίστεως τήν ἄγκυραν,
ὑπέρμαχον ἔχομεν,
τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον.
Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ·
καί γάρ αὐτός
πολεμήσει τούς ἐχθρούς
ὡς παντοδύναμος»

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Γέρων Πορφύριος: "Μου φαίνεται ότι τώρα έφτασε ο καιρός"


(απομαγνητοφώνηση Γέροντος Πορφυρίου)
"Τι μικρό, τι μεγάλο:
Εάν με είχανε αφήσει, όπως σκεπτόμουνα να φτιάξω, ένα πολύ μεγάλο καλό, με τη Χάρη του Θεού, θα γινότανε.
Μα πάρα πολύ μεγάλο καλό. 

Πρωτοφανές ίσως.
 Ίσως γεγονός των Πράξεων των Αποστόλων, ισάξιο με τις Πράξεις των Αποστόλων. 

Έτσι το σχεδίαζα με τη χάρη του Θεού. Το αισθανόμουνα έτσι, αλλά ετέθηκαν εμπόδια. Φοβερά εμπόδια. Τα οποία μυστικά τα ξεπερνούσα και τα χρόνια περνούσαν και εγώ προσευχόμουνα, αλλά μου φαίνεται ότι τώρα έφτασε ο καιρός.
Δεν σας λέγω άλλα πράγματα αλλά μόνο αυτά. Ίσως ο Θεός με μένα τον ταπεινό φαίνεται ότι έχει μιλήσει πολύ ολίγον και περιμένει. Αλλά εμπόδισαν οι άνθρωποι και ο Θεός τώρα θα βάλει το χέρι Του φανερά.
Με καταλάβατε;

Σ: - Για ποιο έργο πρόκειται ;


Γέρων Πορφύριος: "Να Τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση"


 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
"Ο σατανάς απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Πρέπει να τον περιφρονούμε. Οι λογισμοί αντιμετωπίζονται με την περιφρόνηση και με τη, όσο γίνεται ταχύτερα, στροφή στον Χριστό. Δίδασκε ο άριστος πνευματικός μαχητής: «Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει το διάβολο να φεύγει. Ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί, όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν, όμως, πιέζεσθε, το κακό πνεύμα σάς παίρνει είδηση και σάς πολεμάει. Μην ασχολείσθε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σάς αγκαλιάζει.
Τον διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται κι εκείνος σαν τίγρις, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτός σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μές στην αγκαλιά Του και να προχωρείτε. Να Του δοθείτε, να Τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση...

Ξύπνα παπά!!!


Γράφει ο Στέφανος Πολυγένης
Πρόεδρος Συλλόγου Αγίου Νέστωρα Τρικάλων


Έχουν περάσει 18 χρόνια από την κοίμηση του αγίου Γέροντα Παϊσίου, κι αν εκείνη την εποχή ο άγιος γέροντας έβλεπε ότι η πατρίδα κινδυνεύει παντοιοτρόπως, τότε τι μπορούμε να πούμε για το σήμερα; Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως Έθνος, ως κοινωνία και ως προσωπικότητες; Ο Γέροντας ήρθε σε συγκεκριμένη εποχή για να αφυπνίσει συνειδήσεις, να εγείρει εκ του ύπνου τους 'Ελληνες και τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του αλλά και κάθε μετέπειτα εποχής, μπροστά σε αυτό που διέβλεπε ότι έρχεται. Δηλαδή την ύστατη επίθεση του κακού στο Ελληνορθόδοξο έθνος, και αν οι άμυνες που είχαμε ήταν εκείνη την εποχή σε δοκιμασία, τί μπορούμε να πούμε σήμερα;
 Ίσως εκεί αποδίδεται αυτό που είχε πει ο άγιος γέροντας, ότι την σωτηρία του έθνους την περίμενε από τον Θεό. Γιατί δυστυχώς από πνευματικούς ανθρώπους τι μπορείς να περιμένεις ουσιαστικά σήμερα;
Ένα βράδυ ὁ Γέροντας παρουσιάσθηκε σὲ ἕναν ἔγγαμο ἱερέα στὸν ὕπνο του. Τοῦ εἶπε αὐστηρά: «Πάπα, τί κοιμᾶσαι; Σήκω νὰ κάνης προσευχή, γιατί ἡ πατρίδα κινδυνεύει».

Αεροφωτογραφίες Αγίου Όρους (Β' Μέρος)

Πριν από μερικά χρόνια, μια ομάδα φωτογράφων, φωτογράφισε το Άγιον Όρος από ελικόπτερο χαρίζοντάς στο κοινό, μια συλλογή εκπληκτικών φωτογραφιών, οι οποίες βέβαια ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Παρακάτω συγκεντρώσαμε κάποιες εντυπωσιακές, κυρίως από τη νότια πλευρά του όρους τη λεγόμενη "έρημο".

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Η λάρνακα του Αγίου Δημητρίου δεν ανοίγει για δεύτερη φορά

Ο Άγιος Δημήτριος ευλογών τον Άγιο Νέστωρα

Γράφει ο Στέφανος Πολυγένης – Πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Νέστωρα Τρικάλων

«ψηλαφήσουσιν ὡς τυφλοὶ τοῖχον καὶ ὡς οὐχ ὑπαρχόντων ὀφθαλμῶν ψηλαφήσουσι· καὶ πεσοῦνται ἐν μεσημβρίᾳ ὡς ἐν μεσονυκτίῳ, ὡς ἀποθνήσκοντες στενάξουσιν» (Ησ. 59,10)
Πολύ προσφάτως και μόλις προ ολίγων ημερών, πήρα την πρωτοβουλία να καταθέσω την εμπειρία μου και τη θέση του Συλλόγου μας, για το παράδοξο φαινόμενο με το σφράγισμα της λάρνακας του Αγίου Δημητρίου.
Καταθέσαμε την άποψη ότι ο Άγιος Νέστωρ, που με την ευλογία του Αγίου Δημητρίου κτύπησε το κακό της εποχής Διοκλητιανού στο πρόσωπο του γίγαντα Λυαίου, σφράγισε ο ίδιος τη λάρνακα, στέλνοντας πολλαπλά σημεία σε διάφορες κατευθύνσεις, καταρχάς ότι οι Άγιοι είναι παρόντες και το κυριότερο ότι είναι απογοητευμένοι με τη στάση μας, επειδή εξακολουθούμε αμετανόητοι να παροργίζουμε τον Θεό.

Η λάρνακα του Αγίου Δημητρίου
Και ενώ κάποιοι θεώρησαν το γεγονός ως τυχαίο και επιπόλαιο, αλλά και έσπευσαν να εκφέρουν απαξιωτική άποψη για το συμβάν, ήρθε την ίδια ημέρα η επιβεβαίωση των θέσεων των οποίων κατέθεσα, με το ατυχές  περιστατικό με την κλοπή της Δεσποτικής Μήτρας του Αγίου που εβρίσκετο επάνω στη λάρνακα και του «παραδόξου», η λάρνακα όντας σφραγισμένη θαυμαστώς, απέτρεψε τους επίδοξους ληστές να αφαιρέσουν τα λέιψανα του αγίου. Έστω και μπρος στους επίβουλους κακοποιούς η λάρνακα δεν άνοιξε, στην ουσία για δεύτερη φορά. Δεν άνοιξε μπρος στους ιεράρχες την πρώτη φορά.  Επιβεβαιώνοντας διπλά ότι ο άγιος μας αρνείται. Τον λογχίζουμε ξανά και ξανά και με αυτόν τον τρόπο ο άγιος ζητά τη μετάνοιά μας και δείχνει την άρνησή του μπρος στη δική μας  άρνηση να συμφιλιωθούμε με τον Θεό.
Το δελτίον τύπου
Το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων «Ρομφαία» μετέδωσε το ανακοινωθέν της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης -η ανακοίνωση της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης- το οποίο μιλά ορθώς για σημεία και τέρατα. Να διορθώσω κάτι όμως. Σημεία και τέρατα δεν είναι μόνο, το ότι κάποιοι θέλησαν να ιεροσυλήσουν τη λάρνακα του αγίου αλλά το ότι συνεχίζουμε κατ’ εξακολούθηση να αγνοούμε τη σημειολογία θαυμαστών σημείων που μας δίνουν οι άγιοι που προφανέστατα δεν γίνονται για την επιβράβευση των αγαθών μας έργων.
«ἴδετε ὅτι ἐκτετύφλωνται πάντες, οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι, πάντες κύνες ἐνεοί, οὐ δυνήσονται ὑλακτεῖν, ἐνυπνιαζόμενοι κοίτην, φιλοῦντες νυστάξαι»( Ησ. 56,10)

Γέρων Πορφύριος: «Δεν μου αρέσει να προφητεύω»


Ιερομόναχος π.Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης
Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής, Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους

Σε μια εποχή που όλο και περισσότερος κόσμος νιώθει την ανάγκη, εξαιτίας της βαθύτατης κρίσης που πλήττει την ανθρωπότητα, να ασχοληθεί με εσχατολογικά γεγονότα όπως αυτά περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Αγίου  Ιωάννου του Θεολόγου αλλά και όπως με τη Χάρη του Θεού αποκαλύφθηκαν στους Προφήτες, στους Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και σε σύγχρονους αγίους γέροντες όπως ο Γέρων Παΐσιος, πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στη στάση του Γέροντα Πορφυρίου και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ένας τόσο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ενώ γνώριζε με ακρίβεια και λεπτομερέστατα για όλα όσα ζούμε και που έρχονται, εν τούτοις απέφευγε να μιλάει για αυτά.
Πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως γιατί ο γέροντας δεν μίλησε καθόλου για τα επερχόμενα, αλλά αποκάλυψε μόνο τα αναγκαίως απαραίτητα και σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ο βασικός πυρήνας της σκέψης του Γέροντα Πορφυρίου ήταν ότι ο κόσμος είναι ανάγκη να εμπεδώσει και να καλλιεργήσει την αγάπη προς το δημιουργό του, όχι μέσα από το φόβο των μελλούμενων, αλλά μέσα από μια ανιδιοτελή σχέση, όπως ο στοργικός πατέρας προς το παιδί του.

"Για την πατρίδα" Αρχιμ/του Ιωακείμ Αγιορείτου

Γέρων Ιωακείμ: "Στρατιώτες Χριστού όχι λιποτάκτες" (Ομιλία)


Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου με την προτροπή να γίνουμε στρατιώτες του Χριστού και όχι λιποτάκτες

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Γέρων Ιωακείμ "Εορτή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος"

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τη σημασία της ύπαρξης μαρτύρων ως πρότυπα μίμησης για την εποχή μας και γιατί στις ημερινές ημέρες δεν υπάρχει η πίστη, η ομολογία και κατά συνέπεια οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων. Ενδιαφέρουσα ομιλία και επίκαιρη της εποχής μας.

Τίποτα λιγότερο από ένα Καποδίστρια

Γράφει ο Κωστούλας Χρ. Βασίλειος
 Τα κάτωθι είναι ελάχιστα αποσπάσματα επιστολών του Ι.Καποδίστρια, κυρίως να αντιληφθούμε την ακεραιότητα του πνεύματός του, την αμεμπτότητά του και τη βαθυτάτη του πίστη στη Θεία Πρόνοια. Ο πατέρας του Ελληνικού Έθνους πιστοποιούσε αυτή την ίδια την πατρότητά του, νουθετώντας τους πάντες. Φίλους, εχθρούς, πολιτικούς, πολίτες, βασιλείς, ιεράρχες, λαικούς. Οι Έλληνες δεν θα πρέπει να διεκδικούν πλέον τίποτε λιγότερο από έναν Ιωάννη Καποδίστρια. 
Θα πει κάποιος: "Υπάρχει σήμερα άνθρωπος με τα ίδια χαρακτηριστικά και προσόντα πνεύματος, μόρφωσης και πίστης;" 
Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει, αλλά για να "προκαλέσουμε" τον ερχομό ενός ηγέτη του ιδίου βεληνεκούς με τον Ιωάννη Καποδίστρια, θα πρέπει κι εμείς το λίγοτερο να προσπαθήσουμε να του ομοιάσουμε. Εκείνος έγινε το πρότυπο γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Για να έρθει δυο αιώνες σχεδόν μετά, ο Γέρων Παΐσιος να μας πει ότι "είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής ενός ιδανικού προτύπου προς μίμηση για τους πολιτικούς ηγέτες, αλλά και για υποβοήθηση του λαού να αποκτήση ορθά πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του Έθνους μας". 

Σε αυτόν τον άγιο γέροντα εμείς που γράφουμε, διαβάζουμε, πουλάμε κι αγοράζουμε βιβλία στο όνομά του, πότε θα κάνουμε υπακοή; Ακόμη συνεχίζουμε στο σκοτάδι της πλάνης μας, να ψάχνουμε τρόπους εξόδου από το τούνελ της κρίσης, ακόμα ψάχνουμε για νεκρούς να αναστηθούν, για μαρμαρωμένους να ξεμαρμαρώσουν (κι ενώ ο Ευαγγελιστής είναι ξεκάθαρος -Προς Εβρ. 9,27-) για να ηγηθούν όμως ποιού λαού; Μα ακόμα και να ερχόταν κάποιος ηγέτης από το παρελθόν, οι σκληρές, άδικες καρδιές μας και η σκοτισμένη διάνοιά μας θα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες με το πνευματικό ανάστημα ενός μεγάλου ηγέτου.

Η ακριβέστατη δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι αυτή που επιτρέπει πάντα να Κυβερνούν εκείνοι οι οποίοι αξίζουν σε ένα συγκεκριμένο λαό;

Ας κοιτάξουμε λοιπόν να κρίνουμε αυστηρά μόνο τον εαυτό μας και ποιο είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση, ας αφήσουμε συμπεράσματα, πορίσματα, εικασίες και διαπιστώσεις και ας ασχοληθούμε πως ο καθής από εμάς θα γίνει καλύτερος για να προσφέρει στο σύνολο και δια της ενότητός μας να "προκαλέσουμε" την βοήθεια του Θεού.

Παρακάτω τα αποσπάσματα του Κυβερνήτη: 

Το κάλεσμα της μετανοίας και ο Μέγας Κανών

Μέγας Κανών, ποὺ συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κι ἕνας ἀπ᾿ τοὺς πιὸ ἐξέχοντες ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεώς μας, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ὑπέροχους καὶ περισσότερο γνωστοὺς ὕμνους στὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα. Ψάλλεται τμηματικὰ τὶς τέσσερις πρῶτες ἡμέρες τῆς Καθαρῆς Ἑβδομάδας καὶ ὁλόκληρος τὴν Πέμπτη τῆς ε´ ἑβδομάδας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

 Ἀποτελεῖ ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα ποὺ ἀποβλέπει στὸ νὰ φέρει τὸν ἄνθρωπο σὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς του καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσει μέσα ἀπὸ τὴ συντριβὴ καὶ τὴ μετάνοια κοντὰ στὸν Θεό.

Ὁ Μέγας Κανὼν εἶναι ὕμνος βαθιᾶς συντριβῆς καὶ συγκλονιστικῆς μετανοίας. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ αἰσθάνεται τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας· ποὺ γεύεται τὴν πικρία τῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ζωῆς· ποὺ κατανοεῖ τὶς τραγικὲς διαστάσεις τῆς ἀλλοτριώσεως τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στὴν πτώση καὶ τὴν ἀποστασία της ἀπὸ τὸν Θεό, συντρίβεται. Κατανύσσεται. Ἀναστενάζει βαθιὰ καὶ ξεσπᾶ σὲ θρῆνο γοερό. Ἕναν θρῆνο ὅμως ποὺ σώζει, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο τῆς μετανοίας. Τὸν δρόμο ποὺ ἐπαναφέρει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη κοντὰ στὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καὶ τὸ πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ: "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"Γράφει ο Δημήτριος Γ. Μεταλληνός
Θεολόγος - Δρ. Ιστορίας-Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ιονίου Πανεπιστημίου

    Με βαθιά ικανοποίηση υποδέχθηκε πρόσφατα ο κερκυραϊκός λαός, σε καιρούς χαλεπούς, ένα θεόσταλτο δώρο, που τον ξύπνησε κυριολεκτικά από τον λήθαργο και την κοινωνική αφασία. Σε μια εποχή όπου τα πάντα (μονο)πωλούνται, ήρθε ένα υπέροχο εκδοτικό έργο να πλημμυρίσει ελπίδα και προσδοκία τον υπέροχο μα πάντοτε προδομένο λαό μας.

   Και το δώρο αυτό είναι το έργο του καταξιωμένου οικονομολόγου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΜΚΕ «Ελαία» κ. Ιωάννη Κορνιλάκη «Ιωάννης Καποδίστριας: Ο Άγιος της Πολιτικής», μια έκδοση της «Ελαίας», της οποίας Πρόεδρος και Πνευματικός είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης (Αλευράς). 

Εκατόν τριάντα πέντε ανέκδοτα αποσπάσματα, ως επί το πλείστον, ιδιωτικών επιστολών του μεγίστου των πολιτικών κερκυραίου Ιωάννη Καποδίστρια παρουσιάζονται με έναν πρωτότυπο τρόπο, αφού ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επίπεδο, να μελετήσει τις πρωτογενείς πηγές, δηλαδή επιστολές του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, να συμπληρώσει τις γνώσεις του με σημαντικά ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία που καταθέτει μετά από κάθε επιστολή ο συγγραφέας και να απολαύσει τις μοναδικές θεολογικές (άρα κοινωνικές) προεκτάσεις του τελευταίου. 

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Η Κυρία Θεοτόκος εγγυάται τα σύνορα της Ελλάδος (Bίντεο)

Βίντεο από επίσκεψη στρατιωτικών μονάδας τεθωρακισμένων της Βορείου Ελλάδας στις 13 Μαϊου 2012, στην Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους. Στο βίντεο ο ιερομόναχος π.Γεώργιος Αλευράς, πνευματικός της Σκήτης, από το Ιερό Κελλίον Ζωοδόχου Πηγής, μεταφέρει το μήνυμα στο στράτευμα ότι η Κυρία Θεοτόκος όπως είχε θαυμαστά αναφέρει ο Γέρων Παϊσιος είναι εκείνη που εγγυάται τα σύνορα της χώρας και πως οι Έλληνες χρειάζονται αγάπη και έχουν ανάγκη να ακολουθήσουν ένα όραμα για να υπερκεράσουν την κρίση.

Ευχαριστούμε τους στρατιωτικούς για την αγάπη να μας αποστείλουν το βίντεο

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΖΟΥΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Η κάθοδός μου εις την Ελλάδα σημαίνει άνοδον 
εις τον Γολγοθά. Μετά χαράς αποδέχομαι τον 
ουρανόθεν επικατεβαίνοντά μοι Σταυρόν, ψήφω
της τρίτης των Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως.
Είμαι έτοιμος να προσφέρω και την τελευταίαν 
ρανίδα του αίματός μου, αρκεί αύτη να συντελέσει 
εις την πραγμάτωσιν των δύο μεγάλων σκοπών της
ζωής μου: την μόρφωσιν των ελληνοπαίδων
και την απελευθέρωσιν της Ελλάδος»
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

του πρωτοπρεσβύτερου Θεμ.Μουρτζανού

Είναι δεδομένο ότι όσα πρότυπα και αν έχουμε στη ζωή μας, η ευθύνη για να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να κρίνουμε και να παραδώσουμε στους μετά από εμάς, μας αφορά προσωπικά. Ναι, τα πρότυπα έχουν αξία, ιδίως για τους νεώτερους, για να έχουμε μέσα στην καρδιά μας την πεποίθηση ότι και άλλοι, πριν από εμάς, είχαν αξίες, οράματα, εμπνεύσεις, εσωτερικά στηρίγματα και κατάφεραν στη ζωή τους να λειτουργήσουν με κριτήριο όχι μόνο την προσωπική τους φιλοδοξία (κατά πάντα ανθρώπινη), αλλά και με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Όμως ο καθένας από εμάς κρίνεται τόσο από την Ιστορία όσο και από το περιβάλλον του όχι για τα πρότυπα, τα οποία είχε, αλλά για τις επιλογές του και τις πράξεις του.

Ο σύγχρονος λογοτέχνης Μίλαν Κούντερα, στο βιβλίο του Αθανασία, αναφέρει ότι δύο είδη αθανασίας υπάρχουν: το ένα, το οποίο το χαρακτηρίζει ως τη «μεγάλη αθανασία» , έχει να κάνει με τις προσωπικότητες εκείνες που σε κάθε χώρο δράσης ξεχώρισαν και έμειναν είτε για τα θετικά τους έργα και ιδέες είτε για τα αρνητικά τους, ζωντανοί στην μνήμη των ανθρώπων όλου του κόσμου. Υπάρχει όμως και η «μικρή αθανασία», στην οποία εμπεριέχονται όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι αφήνουν την ανάμνηση της παρουσίας τους στις καρδιές των συνανθρώπων τους, στο περιβάλλον τους, ακόμη και αν η ιστορία δεν τους συμπεριέλαβε ποτέ με το όνομά τους στις δέλτους της. Η Παλαιά Διαθήκη μας μιλά για τον «μετάμελο» που αφήνει ο δίκαιος άνθρωπος (Παροιμ. 11, 3). Η Εκκλησία όμως μας μιλά και για μιαν άλλη αθανασία: αυτήν της αγιότητας, στην οποία εντάσσονται οι άνθρωποι, οι οποίοι πίστεψαν στο Θεό, αγάπησαν τον άνθρωπο και θυσιάστηκαν γι’ αυτόν, όχι μόνο με την ασκητική διάσταση της ζωής τους, αλλά, κυρίως, με την προσφορά τους, ακόμη και αν αυτή είχε τίμημά της τον θάνατο.

Η Κέρκυρα τίμησε τον Ιωάννη Καποδίστρια

 Βίντεο από την εκδήλωση παρουσίαση του συγγραφικού έργου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του συγγραφέα και δ/ντα συμβούλου της "Ελαίας"ΑΜΚΕ, Ιωάννη Κορνιλάκη.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας από την Ιερά Μητρόπόλη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων και την Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιώς.Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα την του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Κων/νου Αρβανιτόπουλου. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ.Δημήτριος Ελευσινιώτης και την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Σπύρου, ο Δήμαρχος Κερκύρας κ.Τρεπεκλής, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, τοπικοί παράγοντες και πλήθος κόσμου.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο συγγραφέας τιμήθηκε από τον σεβ.Μητροπολίτη κ.κ.Νεκτάριο με την ανώτατη τιμή της Ιεράς Μητρόπολης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων το Μεγαλόσταυρο του πολιούχου της Κέρκυρας Αγίου Σπυρίδωνος του θαυματουργού.(Οι βραβεύσεις εμπεριέχονται στα τελευταία 12 περίπου λεπτά του βίντεο)

Aφιέρωμα στην ιστορική, ιερά και αγιοτόκο καλύβη του Αγίου Ακακίου Καυσοκαλυβίων (Βίντεο)

Βίντεο αφιέρωμα από προσκύνημα στην ιστορική ιερά και αγιοτόκο καλύβη του Αγίου Ακακίου της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους. Στο βίντεο μιλά ο μοναχός π.Πατάπιος που διαμένει στην Καλύβη, ο οποίος εξιστορεί το ιστορικό και μας ξεναγεί στο ιερό σπήλαιο όπου και αγίασαν οι Άγιος Ακάκιος και Άγιος Μάξιμος