Blogger Widgets

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Η ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑΤου Ηλία Σχορετσανίτη
Οικονομολόγου, MSc

Ζούμε σε μέρες ηθικής και πνευματικής κατάπτωσης, σε μέρες σύγχυσης. Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος: «Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φθάσει σε μια αθλία κατάσταση». Οι καρδιές των ανθρώπων είναι τόσο ταραγμένες, ώστε να έχει διαταραχθεί ακόμη και αυτή η σχέση πατρός και υιού. Πράγματι, οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν διάκριση για να αντιληφθούν το καλό απ’ το κακό, το δίκαιο απ’ το άδικο, το αληθές από το ψεύδος.

Πριν από λίγες ώρες εορτάσαμε έναν μεγάλο προφήτη της Ορθοδόξου εκκλησίας μας. Τον προφήτη Ηλία, που ως γνωστόν αναλήφθηκε εις στους ουρανούς με το φθαρτό του σώμα. Σήμερα, σε μια κρίσιμη και αναμφίβολα ανθρωποκτόνα εποχή τι να κάνει άραγε; Σας βεβαιώνω με πλήρη ευθύνη των λόγων μου, ότι η παρουσία του γίνεται εμφανής, αλλά ο ίδιος δεν ενεργεί. Δε γνωρίζω πόσοι από όλους εμάς που φέρουμε το όνομά του τον ευλαβούμαστε και τον τιμούμε όπως του πρέπει. Ο Ηλίας, όμως, δεν είναι ένας απλά ένας προφήτης που προλέγει γεγονότα. Ο ίδιος ο Θεός του έχει δώσει εξουσία να διοικεί την κτίση, να εξουσιάζει τα στοιχεία της φύσεως! Ναι, ο προφήτης Ηλίας άγγιξε τον ευαίσθητο Θεό μας με την ευλάβειά του, και ο ‘Ιδιος του παραχώρησε τα ηνία της κτίσεως! Η εκκλησία μάς διδάσκει ότι ο Θεός τον διαφυλάσσει ως τις έσχατες μέρες, για να εμφανιστεί, να ελέγξει και να πατάξει τον αντίχριστο –μαζί με τον προφήτη Ενώχ- πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, όπως αναφέρει τόσο ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, όσο και ο προφήτης Μαλαχίας.


«Ἐξῆλθεν ὁ λόγος τοῦ Προφήτου καί εὐθέως ὁ ἀήρ μετεβλήθη, ὁ οὐρανός χαλκός ἐγένετο, οὐ τήν φύσιν μεταβαλών, ἀλλά τήν ἐνέργειαν χαλινωθείς. Εὐθύς τα στοιχεῖα μετεσχηματίζετο… Εἷς λόγος τοῦ Προφήτου ἐξῆλθε καί βλέπε πόσα εἰργάσατο. Πάντα τοίνυν ἀπέθνησκον, τά κτήνη, τά παιδία, οἱ ἄνθρωποι, τά ζῶα, τά πετεινά. Οἰκουμενικόν ναυάγιον ἦν καί ἡ συμφορά πᾶσαν ὁμοῦ κατέλαβε τήν γῆν, πάντες ἐκ τῆς ἁβροχίας ἀπέθνησκον» (Ιερός Χρυσόστομος). Τέτοια δύναμη έδωσε ο Θεός του προφήτου Ηλιού!


Ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος ο γέροντας Παΐσιος είπε: «Ο προφήτης Ηλίας τροχάει τη μαχαίρα του. Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες, Δεσποτάδες, παπάδες, μοναχούς!». Όταν τον ρώτησε κάποιος «και για τους λαϊκούς τι θα κάνει;», ο γέροντας Παΐσιος του είπε αυτό που λέγεται και στη Θεία λειτουργία: «…υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Τα δικά σας είναι αγνοήματα, ενώ τα δικά μας αμαρτήματα.» Θα υπενθυμίσω ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν αυτός που εφόνευσε με τη μάχαιράν του, τους τετρακοσίους πενήντα ιερείς της αισχύνης και τους τετρακόσιους άλλους των δασών της Αστάρτης, κατ΄ εντολήν του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη!


Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες για την εμφάνιση του προφήτου Ηλιού, άλλες δημοσιευμένες στο διαδίκτυο και άλλες μεταφερόμενες από στόμα σε στόμα. «Υπάρχουν άνθρωποι που έλκουν τη χάρη του Θεού» μας λέγει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Προσωπικά, αξιώθηκα να γνωρίσω το πώς ενεργεί ο προφήτης σε κάποιους ανθρώπους, αλλά δε θα γράψω περισσότερα προς τέρψη περιέργειας, γιατί με αυτά που διαπίστωσα τρομάζω και ο ίδιος. Δε θα ήταν πρέπον να σας ταράξω, αλλά πρέπει να σας παρακινήσω να τον μελετήσετε και να τον πιστέψετε ελπίζοντας σε αυτόν. Εμείς οι άνθρωποι, δεν αντιλαμβανόμαστε με ποιους ασχολείται και ενεργεί ο Θεός. Είμαι της γνώμης ότι αυτοί είναι οι απλοί και οι περιθωριακοί, και όχι οι έχοντες και κατέχοντες από τους οποίους ο Θεός έχει αποστρέψει το πρόσωπό του.

Ελπίζω ο προφήτης Ηλίας να δώσει μετάνοια σε μένα και σε όσους τον πιστεύουν και τον ευλαβούνται. Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία είναι δύσκολες και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πιο σκληρές καταστάσεις. Αλλοίμονο σε όλη την ανθρωπότητα αν ο προφήτης Ηλίας ενεργήσει εκφράζοντας την οργή του Θεού!


ΥΓ: Στο κείμενο αυτό μόνο το όνομά μου αισθάνομαι ότι είναι δικό μου. Είναι αφιερωμένο στη ζώσα μνήμη του προφήτη Ηλία, με σεβασμό και φόβο Θεού.

Απολυτίκιον:


Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.