Blogger Widgets

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ο Άγιος της πολιτικής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Συγκλονιστική επιστολή του Κωνσταντίνου Κανάρη.

Η ομιλία του συγγραφέα κ.Ιωάννη Κορνιλάκη στην  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με θέμα "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της Πολιτικής" που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2014 στην αίθουσα διαλέξεων της Σχολής.




Η ομιλία αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά από τις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις  Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος με θέμα "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής". Ο κ.Κορνιλάκης παρουσίασε στους σπουδαστές της Σχολής, τη ζωή και το μοναδικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, την τεράστια συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση και τέλος στην δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους αλλά και στη δημιουργία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. 

Ο κ.Κορνιλάκης ανέγνωσε επίσης μία σπάνια και μοναδική επιστολή του Κωνσταντίνου Κανάρη προς την Γερουσία, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του μαρτυρικού Κυβερνήτη (54:20). 
Η συγκλονιστική επιστολή του Κ.Κανάρη όπως ανεγνώσθη:

4 Οκτωβρίου 1831
"Σκοτεινά νέφη κατεκάλυψαν τον Ελληνικό Ορίζοντα την 27η του παρελθόντος. Ημέραν, αιωνίου πένθους, κατά την οποία εστερήθη το Ελληνικό Έθνος τον σεβαστόν και ενάρετον αρχηγόν του. Κίνδυνοι πολυειδείς, κατεσπάρατον τον φιλήσυχον λαόν, εν μέσω της απαρηγορήτου θλίψεώς του. Της αναρχίας τα πολύμορφα δεινά, επαπειλούν να ρίψουσι την δυστυχή πατρίδα εις τον όλεθρον, εκ του οποίου μόλις είχεν απαλλαχθεί δια των αόκνων προσπαθήσεων εκείνων, των οποίων σήμερον θρηνεί το Ελληνικόν Έθνος. Εις την δεινήν ταύτην περίστασην, η σεβαστή Γερουσία εφάνη κατά πάντα άξια της εμπιστοσύνης, την οποίαν το Έθνος προς αυτήν είχε. Καταβυθισθείσα και αυτή ως και τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου εις πένθος βαθύτατον, δια την εθνοκτόνον πράξιν, δεν παρέλειψε όμως ούτε στιγμή τα ιερά χρέη της και τα συμφέροντα της πατρίδος, αλλά ωρίμως σκεφθείσα έλαβε το μόνο σωτήριον μέτρον, την σύνταξιν κυβερνητικής αρχής ήτοις ανέλαβε ευθύς τας ηνίας της δημοσίου υπηρεσίας και επροφύλαξεν το Έθνος από τα επακόλουθα της μιαροτάτης πατροκτονίας.
O κ.Κορνιλάκης παραλαμβάνει τιμητική
πλακέτα με τον θυρεό του Πολεμικού
μας Ναυτικού από τον Υποδιοικητή της
 ΣΝΔ Αρχιπλοίαρχο (ΠΝ) κ.Πελεκανάκη Γεώργιο
Το Ναυτικόν όλον ευγνωμονεί προς της σεβαστήν Γερουσίαν δια την προς το Έθνος τοιάυτην ευεργετικήν πράξην της και γνωρίζει ότι μόνον, η προς τους νόμους ευπείθεια, η προς την Κυβερνητικήν αρχήν αφοσίωσις, δύναται αν όχι να επανορθώσει το κακόν το οποίον εκ της δολοφονίας εγεννήθει, τουλάχιστον να εξασφαλίσει την Ελληνικήν Πολιτείαν, από τα εκ τούτου ολέθρια αποτελέσματα. Αφοσιωμένοι λοιπόν προς τη σεβαστή Διοικητική Επιτροπή και προς τον αείδημον προκάτοχόν της, έχοντας τας περί σωτηρίας του Έθνους μας ελπίδας μας, θέλομεν εκτελεί αδιστάκτως και μετά μεγίστης προθυμίας τα εις ημάς εμπιστευθέντα χρέη. Θέλομε τις συνδράμει εις το να εξασφαλίζει το έθνος από τους επαπειλούντας κινδύνους, να στερεώσει την ανεξαρτησίαν του και να καταπαύσει τα σκάνδαλα τα οποία εγεννήθηκαν από την μωράν ραδιουργίαν.
Παρακαλούμε την σεβαστήν των Ναυτικών Γραμματείαν, να γίνει προς την Πατρικήν ημών Κυβέρνησιν διερμηνεύς της προς αυτήν ευγνωμοσύνης και αφοσιόσεώς μας και να την διαβεβαιώσει ότι ο θάνατος του αειμνήστου Κυβερνήτου, δεν παρήλλαξε το παραμικρόν εις τα ειλικρινή αισθήματά μας αλλά επήυξησε τον διακαή ζήλον μας υπέρ της σωτηρίας της πολυποθούς πατρίδας μας."
Υπογράφοντες - Κωνσταντίνος Κανάρης, Γεώργιος Ανδρούτσος, Άπαντες οι Πλοίαρχοι και Υποπλοίαρχοι του Εθνικού Πολεμικού Στόλου, Άπαντες οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Εθνικού Πολεμικού Στόλου, 2495 Έλληνες Ναύτες του Εθνικού Πολεμικού Στόλου.

Στο τέλος ο κ.Κορνιλάκης βράβευσε τους αρχηγούς και υπαρχηγούς εκάστου έτους σπουδαστές, με το πόνημά του με τίτλο "Ιωάννης Καποδίστριας ο Άγιος της πολιτικής".



Αναλυτικά το πρόγραμμα των ομιλιών:  Στρατιωτική Σχολή Εθνικής Αμύνης (Σ.ΕΘ.Α) στις 4/4/2014,  Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ) στις 14/4/2014,  Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε) στις 2/5/2014,  Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ) στην Θεσσαλονίκη στις 6/5/2014,  Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.Π) στην Θεσσαλονίκη στις 30/5/2014,  Σχολή Ικάρων στις 19/6/2014.
Το πρόγραμμα των αναρτήσεων στο διαδίκτυο:  2/9 (Σ.ΕΘ.Α),  5/9 (Σ.Ν.Δ), 9/9 (Σ.Σ.Ε.), 16/9 (Σ.Σ.Α.Σ.), 22/9 (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) και 27/9 Σχολή Ικάρων.


Ο κ.Κορνιλάκης παραδίδει το πόνημά του στον
Υποδιοικητή της ΣΝΔ Αρχιπλοίαρχο (ΠΝ) κ.Πελεκανάκη Γεώργιο