Blogger Widgets

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

"Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτερ τοῦ Θεοῦ"

Τον δεκαπενταύγουστο του 2006 ολοκληρώθηκε η εικόνα της "Παναγίας της Πατριώτισσας-Ίνα ώσιν εν" της οποία η δημιουργία ξεκίνησε το Μεγάλο Σάββατο της Αναστάσεως της ίδιας χρονιάς.
Αυτή η εικόνα είναι η παρακαταθήκη των δύο μεγάλων σύγχρονων Αγίων Πορφυρίου και Παΐσίου.

Ο Άγιος Πορφύριος έφυγε από αυτή τη ζωή με την Αρχιερατική Προσευχή το "Ίνα ώσιν έν, παρακαλώντας τον Ιησού Χριστό για την ενότητα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών αλλά και όλου του Χριστιανικού κόσμου και να έχουμε "μία ποίμνη, είς ποιμήν"(Προφ.Αγίου Ταρασίου † 25 Φεβρουαρίου)
Ο Άγιος Παΐσιος μίλησε όσο κανείς άλλος για τα Εθνικά μας θέματα, για την σωτηρία της Ελλάδας και την Ανάστασή της. Αυτά που ζούμε κατά παραχώρηση Θεού, είναι για να φανούν οι διαθέσεις του καθενός, όπως έλεγε ο ίδιος.

Ας θυμηθούμε ακόμη ένα προφητικό λόγο του Αγίου Πορφυρίου:
«Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό»
Αυτή η εικόνα δείχνει την Παναγία να συνεγείρει και να ενώνει όλο τον αληθινό λαό του Θεού. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η Παναγία είναι το κέντρο όλης της δημιουργίας του Θεού και για αυτό την κρατά στην αγκαλιά της με κέντρο την γή και την Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα μάτια όλου του πλανήτη είναι στραμμένα προς την Ελλάδα μέσα από αυτή την κρίση. Σήμερα το βλέμμα όλου του κόσμου είναι στραμμένο με αγωνία για το αν θα επιζήσει η Ελλάδα, αλλά συγχρόνως ο πλανήτης αγωνιά και για τη δική του τύχη μέσα από την Ελλάδα. Όλοι οι λαοί της γής σύντομα θα δουν ότι ο προστάτης της Ελλάδας είναι ο Χριστός, ο Αληθινός Υιός του Θεού.
Σήμερα η Ελλάδα σταυρώνεται, Αύριο όμως θα αναστηθεί

Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι: "Μετά από κάποιες ανακατατάξεις το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παίξει σπουδαίο ρόλο σε όλη την Οικουμένη και τα Ελληνικά γράμματα θα πάρουν τη θέση τους και θα εξαπλωθούν σε όλη την Οικουμένη".
Φυσικά όλα αυτά θα συμβούν όταν όλοι οι λαοί της γης θα μάθουν την αλήθεια. Το Ελληνικό ζήτημα θα είναι η αφορμή για να πραγματοποιηθεί αυτό. Γι' αυτό και στην εικόνα υπάρχει το Αγιογραφικόν χωρίον “Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32).
Τότε θα ελευθερωθούν οι Έλληνες και όλοι οι λαοί της γης. Οι Έλληνες είναι η Αυτοκρατορία της σκέψης.

ΥΣ: Αυτές οι λίγες γραμμές είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου
 που εορτάζει για πρώτη φορά σήμερα.«Τήν παγκόσμιον δόξαν,
τήν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν,
καί τόν Δεσπότην τεκοῦσαν,
τήν ἐπουράνιον πύλην,
ὑμνήσωμεν Μαρίαν τήν Παρθένον,
τῶν Ἀσωμάτων τό ἆσμα,
καί τῶν πιστῶν τό ἐγκαλλώπισμα·
αὕτη γάρ ἀνεδείχθη οὐρανός
καί ναός τῆς Θεότητος·
αὕτη τό μεσότειχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα,
εἰρήνην ἀντεισῆξε,
καί τό βασίλειον ἠνέῳξε.
Ταύτην οὖν κατέχοντες,
τῆς πίστεως τήν ἄγκυραν,
ὑπέρμαχον ἔχομεν,
τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον.
Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ·
καί γάρ αὐτός
πολεμήσει τούς ἐχθρούς
ὡς παντοδύναμος»