Blogger Widgets

Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Η ΜΟΙΡΑ ΔΥΟ ΛΑΩΝ


Ελλάς και Ισραήλ - Η εποχή  στα χρόνια του Χριστού και σήμερα.

      Δύο μαθητές του Χριστού ο Ανδρέας με Ιουδαϊκή καταγωγή και ο Φίλιππος  με Ελληνική, οδηγούν τους Έλληνες στον Χριστό για να λάβει το Ελληνικό γένος το άνωθεν χρίσμα.
«Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τή εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδείν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει τώ Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τώ Ιησού· Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: "Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου"» (Ιω. 12, 20-23)

Οι Έλληνες οδηγήθηκαν τότε στο Ισραήλ να γνωρίσουν Αυτόν που ήρθε να οδηγήσει στην πνευματική Ανάσταση του τότε κόσμου αλλά και  του μετέπειτα.

Τι έχει αλλάξει από τότε εώς σήμερα;

Ο σημερινός εναγκαλισμός του Ισραήλ με την Ελλάδα έστω και από πολιτικο-οικονομικής φύσεως σε τι αποσκοπεί;

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατούσε τότε και γιατί είναι παρόμοια με τη σημερινή κατά τον Γέροντα Πορφύριο;Ο μακαριστός Γέρων Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ήταν ένα μεγάλο πνευματικό ανάστημα, με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πληροφόρηση Θεού. Γνώριζε την κατάσταση που θα περιέλθει η Ελλάδα αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης. Αν και απέφευγε για το δικό μας προφανώς συμφέρον να αποκαλύπτει για το τί τον είχε πληροφορήσει ο Θεός, ωστόσο μας άφησε μια σημαντική αποκάλυψη-προφητεία για αυτή ακριβώς την εποχή που ζούμε.

«Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φθάσει σε μία αθλία κατάσταση. Ο Θεός, όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει ν' απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό»

Μάλιστα για την Ελλάδα ο γέροντας έλεγε στα πνευματικά του τέκνα: "Αν σας πω τι κρύβει το Αιγαίον Πέλαγος από κάτω, θα  χάσετε το μυαλό σας".
Προφανώς με πληροφόρηση Θεού ο γέροντας έιδε αυτό για το οποίο πλέον μάχονται σαν σύγχρονοι Τιτάνες οι μεγάλες δυνάμεις και έχουν φτάσει την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Τον πλούτο δηλαδή του Αιγαίου.

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΤΕ
Στα χρόνια που έζησε ο Χριστός το Ισραήλ είχε φτάσει σε μια πνευματική πτώση, αποτέλεσμα της ηθικής κατάπτωσης των κατοίκων της Ιουδαίας, της παρερμηνείας των εντολών του Θεού, ένας λαός στηριζόμενος στο Ιερατείο της εποχής που δεν γνώριζε το δρόμο του Θεού με ένα ξύλινο λόγο που εξέχοντα θέση είχε η υλιστική  παρά η πνευματική ανάσταση του ανθρώπου, και συν όλα τα παραπάνω μια υποδούλωση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την οποία ο λαός υπέφερε αλλά και οι διοικούντες είχαν συμβιβαστεί με αυτή.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Ερχόμαστε στην Ελλάδα του σήμερα, το νέο Ισραήλ, όπως έλεγε ο Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης. Όπως στα χρόνια του Χριστού έτσι και σήμερα βλέπουμε μια πνευματική κατάπτωση, συνέπεια της απομάκρυνσης από την  Αλήθεια του Χριστού. Μια Ελλάδα που δυσκολεύει τη ζωή της όταν με την ανοχή μας έχει χτυπηθεί η Ορθοδοξία, η γλώσσα, ο πολιτισμός. Το Ευαγγέλιο και ο Ορθόδοξος τρόπος ζωής που είναι από μόνος του βίωμα και όχι θεωρία, έχουμε ξεχάσει να το διδάσκουμε και κυρίως να το πράττουμε και οι Ποιμένες των Χριστιανών με ένα ξύλινο λόγο έχουν υψώσει ένα τοίχο ανάμεσα στους ίδιους και στους διψώντες να γνωρίσουν την Αλήθεια του Χριστού. Έτσι ακριβώς όπως τότε στο Ισραήλ, έτσι και η Ελλάδα σήμερα οδηγήθηκε σε μια νέου τύπου υποδούλωση, έστω και οικονομική. Είναι όμως σαφές δείγμα της απομάκρυνσης από τον Θεό, διότι ακόμα και αυτήν την ευμάρεια που επιζητά ένας λαός θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε ότι  μόνο η Ευλογία του Θεού μπορεί να την στείλει.

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΤΕ
Τα μεγάλα αδιέξοδα που αντιμετώπιζε το Ισραήλ τότε, έκανε ένα ολόκληρο Έθνος να αναζητεί τον Μεσσία. Τον λυτρωτή. Αυτόν που θα έρθει για να λυτρώσει το λαό του Ισραήλ από τις κακοπάθειές του και τις ταλαιπωρίες. Αυτόν που είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη ως τον Βασιλιά που θα αποκαταστήσει τον Περιούσιο Λαό. Εδώ όμως επήλθε η πλάνη. Μέσα σε μία σύγχυση πνευματική ο λαός του Ισραήλ  περίμενε έναν επίγειο Μεσσία με κοσμική δύναμη και οικονομική και ίσως και στρατιωτική να επιβληθεί έναντι όλων. Μια Βασιλεία δηλαδή στα μέτρα του υλισμού να οδηγήσει στην υλική ανάσταση του Ισραήλ τότε. Δεν έγινε αποδεκτό ότι ο Μεσσίας θα ήταν ένας φτωχός, πάνω σε ένα γαϊδουράκι όπως έιχε προφητέψει και ο Προφήτης Ζαχαρίας «Έχε χαρά μεγάλη, θυγατέρα Σιών. Να αλαλάζεις θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες! Ο Βασιλιάς σου έρχεται σε σένα! Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι» (Ζαχαρίας 9:9).

Στην πρώτη άλλωστε δημόσια εμφάνιση του Χριστού που παραθέτει ο Λουκάς, διαβάζοντας ο Κύριος μέσα στη Συναγωγή το χειρόγραφο του Νόμου που αναφερόταν στον ερχόμενο Μεσσία, τους αποκαλύπτει πως «σήμερα εκπληρώθηκε η προφητεία αυτή» (Λουκ. 4,21)

Ελάχιστοι Tον πίστεψαν, ως βλάσφημο Τον απεκάλεσαν πολλοί.

Ο Χριστός ήλθε ως Μεσσίας τότε για την πνευματική ανάσταση του Ισραήλ και όλου του κόσμου. Ο λαός όμως του Ισραήλ αγκιστρωμένος στη βιωτική πλευρά και όχι προσανατολισμένος στην πνευματική ανάταση, δεν αποδέχθηκε τον Χριστό μέχρι και σήμερα.

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
Όπως μας έλεγε ο Γέρων Πορφύριος οι καταστάσεις είναι παρόμοιες. Οι ‘Ελληνες αναζητούν κάποιον, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα διώξει την ανέχεια, τη φτώχεια, κάποιον που θα έχει τη δύναμη την οικονομική ίσως και την αποφασιστική να «αναστήσει» το Έθνος.

Μήπως όμως πέφτουμε στην ίδια πλάνη που έπεσε το Ισραήλ τότε;

Εφ’όσον  γνωρίζουμε ότι η απώλεια της πνευματικότητάς μας είναι υπεύθυνη για τις δυσκολίες μας,  μήπως  διαπράττουμε τα ίδια σφάλματα με το τότε Ισραήλ;

Αντί να είμαστε προσανατολισμένοι στην αναζήτηση ενός ανθρώπου  που θα οδηγήσει στην Πνευματική Ανάσταση του τόπου, μήπως είναι λάθος να περιμένουμε ένα πανίσχυρο ηγέτη που θα φέρει την ευημερία και τα χρυσά κουτάλια στο λαό;

Μήπως αυτός που ψάχνουμε να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση δεν είναι ένας οικονομικά ισχυρός, αλλά ένας φτωχός  και άνθρωπος του Θεού, όπως έλεγε και ο Γέρων Πορφύριος;

Μήπως πρέπει να ζήτούμε την Ανάσταση την Πνευματική του Έθνους, μέσα από το Γολγοθά στον οποίο πορευόμαστε;
Ο Γέρων Παϊσιος έλεγε ότι είναι προϋπόθεση η μετάνοια, για να σωθεί η Ελλάδα. ‘Εβλεπε ότι το πρόβλημα ήταν καθαρά πνευματικό.

Ο Γέρων Πορφύριος είδε το πρόβλημα, είδε και τη λύση που θα δώσει ο Θεός. Είδε τον άνθρωπο που θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό.

Αυτόν τον άνθρωπο δυστυχώς εμείς ακόμη δεν μπορούμε να τον βρούμε.

Για να μας τον αποκαλύψει ο Θεός θα πρέπει διαβούμε τον Γολγοθά μας, θα πρέπει να μετανοήσουμε, θα πρέπει να ταπεινωθούμε και θα ταπεινωθούμε όπως έλεγε και ο Γέρων Παϊσιος από τις θλίψεις που έρχονται, για να  σηκώσουμε τον δικό μας Σταυρό  και έτσι θα έρθει η Ανάσταση και η Πεντηκοστή για την Ελλάδα μας.

Κ.Β