Blogger Widgets

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Πορφύριος: "Εύχομαι και εσείς να κάνετε το ίδιο"

Ο Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στον Άγιο Ιωάννη Καρυστίας Ευβοίας και βαπτίσθηκε Ευάγγελος. Στο σχολείο φοίτησε μόνον δύο χρόνια. Η ασθένεια του δασκάλου και η φτώχεια της οικογένειάς του τον έσπρωξαν να εργασθεί βόσκοντας τα λίγα ζώα της. Λίγο αργότερα, περίπου εννέα χρονών παιδάκι, εργάστηκε στο ανθρακωρυχείο της περιοχής και μετά σ΄ ένα παντοπωλείο γνωστού της οικογένειας, στον Πειραιά. Ο πατέρας του είχε πάει να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά, για να συντηρήσει την οικογένειά του.

Στα χέρια του οκτάχρονου τσοπανόπουλου είχε φτάσει ένα φυλλαιάκι με τον βίο του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, το οποίο διάβαζε συλλαβιστά. Αυτός ο Άγιος είχε συγκινήσει τον μικρό Ευάγγελο και του είχε δημιουργήσει τον πόθο να τον μιμηθεί. Έτσι, γύρω στα δώδεκα χρόνια του, ξεκίνησε μόνος του κρυφά για το Άγιον Όρος και στο πλοίο συνάντησε τον μετέπειτα Γέροντά του, ιερομόναχο Παντελεήμονα, τον πνευματικό, που ασκήτευε στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου στη Σκήτη Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους.

"Πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων"

Σε επικίνδυνα μονοπάτια οδηγεί την ΠΓΔΜ ο Νίκολα Γκρούεφσκι, καθώς δεν διστάζει να παίξει ακόμη και με τη συνοχή της χώρας του, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και επιστρατεύοντας τις πιο ακραίες εθνικιστικές και λαϊκιστικές θέσεις προκειμένου να διατηρήσει την πολιτική επιρροή του και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγήσει τη χώρα του.

Εξελίξεις που δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και τη διαδικασία για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας, καθώς ο Μ. Νίμιτς αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να περιοδεύσει στην περιοχή, μεταφέροντας, όπως όλα δείχνουν, συγκεκριμένη πρόταση ονόματος.

Η σύγκρουση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού οδήγησε σε πρωτόγνωρα επεισόδια μέσα και έξω από τη σκοπιανή Βουλή και είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τις εργασίες της Βουλής και την προκήρυξη συνεχών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στα Σκόπια, διευρύνοντας το ρήγμα στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ.

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Η σφαγή των νηπίων και η «σφαγή» της Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια


Ιερ. 38,15          οὕτως εἶπε Κύριος· φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ῥαχὴλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελε παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐκ εἰσίν.
Επτά αιώνες μετά τον Προφήτη Ιερεμία επαληθεύεται συγκλονιστικά η προφητική του ρήση,  με τη σφαγή των 14.000 νηπίων από τον Βασιλιά Ηρώδη, στο πρόσωπο του οποίου εκπροσωπείται το κακό της εποχής του Χριστού, αλλά και όλων των γενεών και πριν τον ερχομό του Μεσσία αλλά και μετά. Για αυτό το λόγο αυτή η απόλυτη πράξη φθόνου αναφέρεται 7 αιώνες πριν τον ερχομό του Σωτήρα μέσα από τον Προφήτη Ιερεμία αλλά και στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννου.
Αποκ. 12,4         καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.
Γιατί αποτελεί ένα γεγονός που περιγράφει την διαχρονική ιστορία πάλης μεταξύ στο καλό και στο κακό, τον φθόνο του διαβόλου για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του, το απαρχαιωμένο μίσος του κακού προς τον Θεό.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο


Ζώμεν επί της γης και δεν βλέπομεν τον Θεόν, ουδέ δυνάμεθα να ίδωμεν Αυτόν. Αλλ’ εάν το Πνεύμα το Άγιον έλθη εις την ψυχήν, τότε θα ίδωμεν τον Θεόν, ως είδεν Αυτόν ο Πρωτομάρτυς Στέφανος. Η ψυχή και ο νους Πνεύματι Αγίω αναγνωρίζουν αμέσως ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Ούτως ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος Πνεύματι Αγίω ανεγνώρισεν εις το μικρόν βρέφος τον Κύριον, και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δια Πνεύματος Αγίου ωσαύτως εγνώρισε τον Κύριον και υπέδειξεν Αυτόν εις τον λαόν. Άνευ δε Πνεύματος Αγίου ουδείς δύναται να γνωρίση τον Θεόν, και πόσον πολύ αγαπά ημάς. Έστω και αν αναγινώσκωμεν ότι ηγάπησεν ημάς και έπαθεν εξ αγάπης προς ημάς, όμως περί τούτου σκεπτόμεθα μόνον δια του νοός, αλλά δεν εννοούμεν δια της ψυχής, ως πρέπει, την αγάπην του Χριστού. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιον διδάξη ημάς, τότε εναργώς και αισθητώς γνωρίζομεν την αγάπην και γινόμεθα όμοιοι προς τον Κύριον…


Όστις φέρει εντός αυτού το Πνεύμα το Άγιον, έστω και ολίγον, ούτος θλίβεται δι’ όλον τον κόσμον ημέρας και νυκτός, και η καρδία αυτού σπλαγχνίζεται παν κτίσμα του Θεού, ιδιαιτέρως δε εκείνους τους ανθρώπους, οίτινες δεν γνωρίζουν τον Θεόν ή εναντιούνται προς Αυτόν, και ως εκ τούτου πορεύονται εις το πυρ των βασάνων. Υπέρ τούτων ούτος προσεύχεται ημέρας και νυκτός πλείον ή δι’ εαυτόν, όπως πάντες και γνωρίσουν τον Κύριον.
Ο Κύριος προσηύχετο υπέρ των σταυρωτών Αυτού: «Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τί ποιούσιν». Ο αρχιδιάκονος Στέφανος προσηύχετο δι’ εκείνους, οίτινες ελιθοβόλουν αυτόν έως θανάτου: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην». Και ημείς, εάν θέλωμεν να διαφυλάξωμεν την χάριν, οφείλομεν να προσευχώμεθα υπέρ των εχθρών. Εάν δεν σπλαγχνίζησαι τον αμαρτωλόν,

Ελληνική απάντηση στις τουρκικές έρευνες επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Α.Μεσόγειο


Εντός του Ιανουαρίου η Ελλάδα θα επιχειρήσει να δώσει μια πρώτη απάντηση στην Τουρκία στην αναμενόμενη, πλην όμως θρασύτατη εξαγγελία της για πραγματοποίηση ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Ανατ. Μεσόγειο και σε περιοχές που βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως αναφέρουν απόλυτα έγκυρες πηγές του defencenet.gr το ΠΝ εντός Ιανουαρίου θα "ξαναβγεί στις θάλασσες" για να εκτελέσει μείζονες ασκήσεις με κύριο "πρωταγωνιστή" των ασκήσεων τη Διοίκηση Φρεγατών, ακριβώς επάνω σε εκείνες τις περιοχές των τουρκικών ερευνών οι οποίες βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι τουρκικές έρευνες που εξήγγειλε ο τουρκικός κρατικός φορέας ΤΡΑΟ (Turkish Petroleum Corp) αφορούν περιοχές γύρω από το Καστελόριζο και νότια της Κρήτης ενώ άγνωστες είναι οι προθέσεις των Τούρκων αναφορικά με το Β. Αιγαίο και πιο ειδικά στην προσέγγιση του πλούσιου σε υδρογονάνθρακες – με ότι δεδομένα υπάρχουν σήμερα- κοιτάσματος του Μπάμπουρα.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Η αρχή της κρίσης; Nησιά-υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ

Γέρων Ιωακείμ "Τα Χριστούγεννα θα είσαι πλούσιος" (Ομιλία)Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τη σημασία του ερχομού του Θεανθρώπου στη ζωή του ανθρώπου.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ: Ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώθη ἑκών

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός· ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ· ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον· Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Τί θαυμάζεις Μαριάμ; τί ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί; Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα φησί, τοῦ τικτομένου τὴν σύλληψιν μὴ διδαχθεῖσα. Ἄνανδρος εἰμί, καὶ πῶς τέξω Υἱόν, ἄσπορον γονὴν τίς ἑώρακεν; ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, ὡς γέγραπται. Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν, ὡς ἠθέλησε, καὶ ὡς ηὐδόκησεν. Ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώθη ἑκών, καὶ γέγονεν ὁ Ὢν, ὃ οὐκ ἦν δι' ἡμᾶς· καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος. Διπλοῦς ἐτέχθη, Χριστὸς τὸν ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι.
Ψάλλουν οἱ χοροὶ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, 1961


Μήνυμα του γ.Ιωακείμ, Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτου Ηλία Αγίου Όρους για την εορτή των Χριστουγέννων

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

Η παγκοσμιοποίηση του χθες, του σήμερα, του αύριο.

Ο Απόστολος των Εθνών
Απόστολος Παύλος
Του Ηλία Σχορετσανίτη, 
Οικονομολόγου, MSc Άνοιξη του 1995. Ως φοιτητής της ΑΣΟΕΕ επρόκειτο να παρακολουθήσω το βασικό μάθημα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι». Στο έδρανο των παραδόσεων ανεβαίνει ένας ελληνοαμερικάνος καθηγητής, ειδικά προσκεκλημένος για την πρεμιέρα, και μας λέγει σε άπταιστα αγγλικά: «Globalization! Live locally, think globally!», «Παγκοσμιοποίηση! Ζήστε τοπικά, σκεφθείτε παγκόσμια!». Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του, το μήνυμα ήταν σαφές. Οι φιλόδοξοι γεμάτα όνειρα νεαροί φοιτητές και φοιτήτριες είχαν διαμορφώσει την άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι θετική, νομοτελειακή, απαραίτητη προς όφελος της οικονομίας των λαών, αλλά το κυριότερο πως εμείς θα ήμασταν οι στρατιώτες, αλλά και οι μελλοντικοί στρατηγοί της ασταμάτητης νέα οικονομικής τάξης πραγμάτων.

Μου πήρε δέκα ολόκληρα χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι οι τότε νεοσύλλεκτοι στρατιώτες είναι οι σημερινές ορδές οικονομολόγων, fund managers,

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

Ξύπνα παπά!

Ο άγιος Γέρων Παΐσιος
 ο αγιορείτης

Γράφει ο Στέφανος Πολυγένης
Πρόεδρος Συλλόγου Αγίου Νέστωρα Τρικάλων


Έχουν περάσει 18 χρόνια από την κοίμηση του αγίου Γέροντα Παϊσίου, κι αν εκείνη την εποχή ο άγιος γέροντας έβλεπε ότι η πατρίδα κινδυνεύει παντοιοτρόπως, τότε τι μπορούμε να πούμε για το σήμερα; Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ως Έθνος, ως κοινωνία και ως προσωπικότητες; Ο Γέροντας ήρθε σε συγκεκριμένη εποχή για να αφυπνίσει συνειδήσεις, να εγείρει εκ του ύπνου τους 'Ελληνες και τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του αλλά και κάθε μετέπειτα εποχής, μπροστά σε αυτό που διέβλεπε ότι έρχεται. Δηλαδή την ύστατη επίθεση του κακού στο Ελληνορθόδοξο έθνος, και αν οι άμυνες που είχαμε ήταν εκείνη την εποχή σε δοκιμασία, τί μπορούμε να πούμε σήμερα;
 Ίσως εκεί αποδίδεται αυτό που είχε πει ο άγιος γέροντας, ότι την σωτηρία του έθνους την περίμενε από τον Θεό. Γιατί δυστυχώς από πνευματικούς ανθρώπους τι μπορείς να περιμένεις ουσιαστικά σήμερα;
Ένα βράδυ ὁ Γέροντας παρουσιάσθηκε σὲ ἕναν ἔγγαμο ἱερέα στὸν ὕπνο του. Τοῦ εἶπε αὐστηρά: «Πάπα, τί κοιμᾶσαι; Σήκω νὰ κάνης προσευχή, γιατί ἡ πατρίδα κινδυνεύει».

Η Ολλανδία στέλνει τις δυο συστοιχίες Patriot


Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αποτελεί την κάτω πτέρυγα του κοινοβουλίου στην Ολλανδία ενέκρινε την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot που απαίτησε η Τουρκία από το ΝΑΤΟ προκειμένου να εγκατασταθούν στη μεθόριο με τη Συρία.

Στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Ολλανδικής Βουλής εκτός από του εταίρους της κυβέρνησης το Φιλελεύθερο Κόμμα(VVD) και το Εργατικό Κόμμα (PvdA), ψήφισαν υπέρ της αποστολής των πάτριοτ και οι Δημοκράτες 66 (D66), Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDA), Χριστιανική Ένωση(CU), Πράσινοι Αριστεροί (GL), Κόμμα Μεταρρυθμιστικό Κράτος (SGP). Ενώ χρησιμοποίησε κατά ψήφο το Κόμμα Ελευθερίων που ηγείται ο ακροδεξιός Γκερτ Ουίλντερς(PVV) και το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Φρανς Τίμερμανς ο οποίος ευχαρίστησε τους βουλευτές που υποστήριξαν την απόφαση της κυβέρνησης τόνισε ότι οι Patriot έχουν μόνο αμυντικό σκοπό και προορίζονται για την «προστασία του τουρκικού λαού και των συνόρων της χώρας». Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Ιράν: Οι πύραυλοι Πάτριοτ στηνΤουρκία «θα προκαλέσουν παγκόσμιο πόλεμο»
Η σχεδιασθείσα από το ΝΑΤΟ ανάπτυξη πυραύλων Πάτριοτ στη μεθόριο Τουρκίας-Συρίας μπορεί να οδηγήσει σε «παγκόσμιο πόλεμο» στον οποίο θα εμπλακεί η Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον Νοέμβριο, η Τουρκία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Πάτριοτ με στόχο

Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων Scud στη Συρία


Ο ΓΓ του NATO Ράσμουσεν λέει ότι επιβεβαιώθηκαν νέες εκτοξεύσεις πυραύλων Σκουντ. Σφοδρές μάχες στην Δαμασκό και στο Χαλέπι.
Ο γενικός γραμματέας του NATO Άντερς Φο Ράσμουσεν επιβεβαίωσε ότι το σύμφωνο έχει πληροφορίες πως έχουν χρησιμοποιηθεί πύραυλοι τύπου Σκουντ στη Συρία, αποκαλώντας την ενέργεια αυτή πράξη ενός «απελπισμένου καθεστώτος».
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εντοπίσαμε την εκτόξευση πυραύλων τύπου Σκουντ», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε έναν δημοσιογράφο που ρώτησε εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια όπλα τις τελευταίες ημέρες.
«Θεωρώ ότι (οι εκτοξεύσεις είναι) πράξεις ενός απελπισμένου καθεστώτος που πλησιάζει την κατάρρευση», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν.
Νωρίτερα, πηγή του NATO είχε κάνει λόγο περί νέας εκτόξευσης μη-κατευθυνόμενων πυραύλων Σκουντ χθες.
Η πηγή ανέφερε πως καταγράφηκαν πολλαπλές εκτοξεύσεις τέτοιων πυραύλων το πρωί της Πέμπτης, μία εβδομάδα και πλέον μετά τον πρώτο εντοπισμό εκτοξεύσεων πυραύλων Σκουντ στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, που διαρκεί 21 μήνες.
Στα πεδία των συγκρούσεων στη Συρία, τακτικά στρατεύματα και αντικαθεστωτικοί αντάρτες είχαν εμπλακεί νωρίτερα σήμερα σε μάχες σε μια περιοχή της Δαμασκού όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της επίλεκτης Δημοκρατικής Φρουράς, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Η ευλογία του Αγίου Σεραφείμ. Η επίσκεψη του ρώσου διπλωμάτη.


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διήμερη επίσκεψη του εκπροσώπου της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Vladimir Maystrenko στην Καρδίτσα. Στα πλαίσια της πολιτικής της Ρωσίας για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και εν όψει του έτους ελληνορωσικής φιλίας 2014, ο κ. Maystrenko αποδέχτηκε την πρόσκληση του Συνδέσμου Ελληνορωσικής Φιλίας Ν. Καρδίτσας, όπου και τον υποδέχθηκε κλιμάκιο του Συνδέσμου με ιδιαίτερη θέρμη και αδελφικά συναισθήματα. 
Η πρώτη επίσκεψη του εκπροσώπου της πρεσβείας
 της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Vladimir Maystrenko
στον ΙΝ Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μπροστά
 από την εικόνα της Παναγίας «Ίνα Ώσιν Εν» της
 Πατριώτισσας, με τον βουλευτή και πρώην υπουργό
 κ. Ταλιαδούρο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Ελληνορωσικής Φιλίας Ν.Καρδίτσας κ. Κακαργιά.
 
Την Κυριακή το πρωί 2 Δεκεμβρίου ο εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας παρέστει στην τέλεση της Θείας λειτουργίας στο Μητροπολιτικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προκειμένου να προσκυνήσει την ελληνορωσική εικόνα της Παναγίας «Ίνα Ώσιν Εν» της Πατριωτίσσης μια πνευματική σύλληψη της «ΕΛΑΙΑΣ» ΑΜΚΕ που αγωνίζεται την τελευταία εξαετία για την ανάδειξη των ελληνορωσικών σχέσεων μέσα από την προβολή του Εθνομάρτυρα Ιωάννη Καποδίστρια και το συγκεκριμένο αντίγραφο έχει δημιουργηθεί για να δοθεί ως δώρο στην πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας (η πρωτότυπη εικόνα βρίσκεται στη ιερά σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους). Πράγματι, με ιδιαίτερη προσοχή και ευλάβεια θαύμασε τη μεγαλοπρεπή ρωσική εικόνα της Παναγίας και δήλωσε πως: «η εικόνα εκπέμπει γαλήνη και δέος» . 

Ο ρώσος διπλωμάτης μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, πραγματοποίησε σύντομη συνάντηση με τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτή Καρδίτσας , κ. Σπύρο Ταλιαδούρο.

Ο Άγιος Βονιφάτιος και η Αγία Αγλαϊα

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ,ΑΓΛΑΪΑ, ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ
Το παρακάτω μικρό βιογραφικό είναι αφιερωμένο
 στον Άγιο Βονιφάτιο, του οποίου την ύπαρξη
αγνοούσα μέχρι την περασμένη άνοιξη
 ως τη στιγμή μιας απρόσμενης εμπειρίας. Κ.Β
Τον καιρό του Διοκλητιανού, ανθύπατος της Ρώμης ήταν κάποιος πλούσιος και διακεκριμένος, που ονομαζόταν Ακάκιος. Ο ανθύπατος είχε μία όμορφη κόρη, την Αγλαΐα. Την αγαπούσε πολύ και φυσικά της έκανε όλα τα χατίρια. Η ίδια ήταν πανέμορφη και ακόλαστη. Είχε δε έναν όμορφο δούλο που τον χρησιμοποιούσε σαν φίλο και εραστή. Και οι δύο μαζί περνούσαν τις ημέρες τους με λογής – λογής ασωτίες, παρασυρμένοι διαρκώς, όλο και περισσότερο, από το ακόρεστο ερωτικό τους πάθος. Κάποια ημέρα η Αγλαΐα άκουσε για τα άγια λείψανα των μαρτύρων που θαυματουργούσαν και ευωδίαζαν. Διέταξε λοιπόν να πάει ο Βονιφάτιος στη Μικρά Ασία μαζί με άλλους δούλους και να της φέρει μερικά. Ο Βονιφάτιος της είπε τότε αστειευόμενος: «Θα δεχόσουν και το δικό μου λείψανο;». Φυσικά η Αγλαΐα γέλασε χωρίς να γνωρίζει τι θα συμβεί. Ο Βονιφάτιος έφθασε τελικά στη Μ. Ασία και προσπάθησε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της κυράς και ερωμένης του. Έψαξε και βρήκε πολλά άγια λείψανα.

Εκκένωση Ρώσων από την Συρία: τα πλοία δεν φτάνουν για όλους


Φωτογραφία: EPA


Σήμερα έγινε γνωστό για το σχέδιο εκκένωσης που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Άμυνας, το ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων. Η εκκένωση προβλέπεται να γίνει από ξηρά, από αέρα και μέσω θαλάσσιων οδών.
Η διαδρομή μέσω αέρος δεν είναι ασφαλής: τον δρόμο προς το αεροδρόμιο της Δαμασκού τον έχουν επανειλημμένα καταλάβει οι αντάρτες. Μένει ο δρόμος μέσω ξηράς από την Δαμασκό στην Βηρυτό και η δρόμος μέσω θάλασσας από τα λιμάνια Ταρτούς και Λατάκια. Από την Λατάκια τους πρόσφυγες θα τους μεταφέρουν στην Κύπρο, όπου θα τους περιμένουν τα αεροσκάφη του Υπουργείου Έκτακτων Καταστάσεων και των εταιρειών «Αεροφλότ»

Οι δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας θα εκπληρώνουν μαχητικές αποστολές κοντά στις ακτές της Συρίας


Φωτογραφία: RIA Novosti


Το ενωμένο συγκρότημα των στόλων του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, αποτελούμενο από πλοία του Ρωσικού Βόρειου Στόλου, του Στόλου της Βαλτικής και του Στόλου της Μαύρης θάλασσας ως τα τέλη Δεκεμβρίου θα αρχίσει την εκτέλεση μαχητικών αποστολών κοντά στις ακτές της Συρίας.
Σήμερα προς την Ανατολική Μεσόγειο, όπου δρα συγκρότημα πλοίων του Στόλου της Μαύρης θάλασσας, κατευθύνονται σκάφη του Βορείου Στόλου και του Στόλου της Βαλτικής θάλασσας. Ως τα τέλη του Δεκεμβρίου τα σκάφη θα συνενωθούν για την από κοινού εκτέλεση μαχητικών αποστολών κοντά στις ακτές της Συρίας, μεταδίδει το Ιντερφάξ επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου του Γεν. Επιτελείου της Ρωσικής

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Άγκυρα: Νέα πρόταση για το συριακό ζήτημα στη Μόσχα

Η Τουρκία υπέβαλε νέα πρόταση στη Ρωσία για την ομαλή μετάβαση εξουσίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Συρία για τη «μετά Άσαντ» εποχή, αναφέρει τη Δευτέρα η τουρκική εφημερίδα Radikal.Με την πρόταση ζητείται από τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ να παραιτηθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2013, και η αντιπολίτευση (ο Εθνικός Συνασπισμός της Συρίας) ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο μοναδικός εκπρόσωπος των συριακού λαού από τα αραβικά και δυτικά κράτη την περασμένη εβδομάδα) να αναλάβει τη μεταβατική διαδικασία

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το σχέδιο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Δεκεμβρίου, και ο Πούτιν φέρεται να χαρακτήρισε την πρόταση ως «δημιουργική φόρμουλα».

Η Τουρκία στέλνει ερευνητικά πλοία με δική της σημαία στην ελληνική υφαλοκρηπίδα


Aντιμέτωπες με ευρείες εθνικές κρίσεις θα βρεθούν μέσα στο 2013 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου: Η Τουρκία  ακύρωσε την ναυπήγηση σκάφους σεισμικών ερευνών (για ανεύρεση υδρογονανθράκων) γιατί επρόκειτο να παραδοθεί στα ... τέλη του 2014 γιατί όπως δήλωσαν οι Τούρκοι "Το χρειαζόμαστε άμεσα στις αρχές του 2013"!
Το αποτέλεσμα είναι η τουρκικός κρατικός οργανισμός πετρελαίων η γνωστή Turkish Petroleum Corp (TPAO) να ζητήσει  αποκλειστικές, καταληκτικές διαπραγματεύσεις (final negotiations) από την νορβηγική, εισηγμένη στο Οσλο, ναυτιλιακή offshore σεισμικών ερευνών, Polarcus με αντικείμενο την μακρού χρόνου μίσθωσή του πλοίου «Polarcus Samur», ναυπήγησης 2001 στο οποίο θα "σηκώσουν" και την τουκρική σημαία.
«Η TPAO σχεδιάζει να πραγματοποιήσει εκτεταμένες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες σε περιοχές της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της» αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Polarcus, Rolf Ronningen.
Που βρίσκεται η "τουρκική υφαλοκρηπίδα" στα ενεργειακού ενδιαφέροντος πεδίου της Α.Μεσογείου; Ακριβώς επάνω στην ελληνική! Ήδη οι περιοχές
Εφόσον η συμφωνία προχωρήσει η γειτονική χώρα εκτιμάται ότι μπορεί να παραλάβει το πλοίο εντός του πρώτου τριμήνου του 2013.

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ (Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου)Όσο μπορεί κανείς να γίνει σωστός Χριστιανός. Τότε θα έχει πνευματικό αισθητήριο. Λίγο-πολύ θα πονάει και την Ορθοδοξία και την Πατρίδα του και θα αισθάνεται και την υποχρέωση που έχει ως Έλληνας. Οπότε από εκεί και πέρα, αν μάθει κάτι, ενδιαφέρεται, ανησυχεί, προσεύχεται. Αλλά αν πρέπει να του λένε: «Τώρα να ενδιαφερθείς γι' αυτό, ύστερα να ενδιαφερθείς για εκείνο», θα είναι σαν μια τετράγωνη ρόδα που θέλει συνέχεια σπρώξιμο, για να προχωρήσει. Σκοπός είναι να σπρώχνεται από μέσα ο άνθρωπος.

Τότε θα κυλάει όμορφα σαν στρογγυλή ρόδα. Και αν γίνει σωστός Χριστιανός κανείς, σπρώχνεται από μέσα και μετά τον πληροφορεί ο Θεός πιο πολύ και από αυτόν που διαβάζει, και για περισσότερα πράγματα. Γνωρίζει όχι μόνον αυτά που γράφουν, αλλά και αυτά που σκέφτονται να γράψουν. Καταλάβατε; Έρχεται ο θείος φωτισμός και όλες οι ενέργειές του είναι φωτισμένες.

Τέτοια κληρονομιά που μας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουμε δικαίωμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία, μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα εκατό χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού.

Γέρων Ιωακείμ. Ένας πνευματικός θησαυρός ομιλιών


Παραθέτουμε συγκεντρωμένες τις πρώτες 13 ομιλίες του γέροντα Ιωακείμ

Στη σελίδα αυτή του ιστολογίου θα φιλοξενείται ένας πραγματικός θησαυρός ομιλιών του δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, αρχ/του Ιωακείμ του αγιορείτου. Οι ομιλίες που ξεπερνούν τις 200 τον αριθμό καλύπτουν όλα τα πνευματικά θέματα και βίους Αγίων και αποτελούν πραγματική ευλογία για όλους μας. Το ευχαριστώ από εμάς προς τον δικαίο της Ιεράς Σκήτης αλλά και προς την εν Χριστώ αδελφότητα της Σκήτης, είναι λίγο, δεδομένης της μεγάλης ευλογίας που μας αξίωσε ο Θεός, για να μοιραστούμε με όλους αυτά τα λόγια ψυχικής ωφέλειας.
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

"Μείζων πασῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις"

"Νέος Ισραήλ και νέα έξοδος" (αναδημοσίευση)


Γράφει ο Κωστούλας Βασίλειος
Σήμερα που η εκκλησία μας τιμά τον Θεόπτη και Προφήτη Μωυσή λαμβάνει χώρα πριν περίπου  3400 χρόνια μια συγκλονιστική ιστορία στην έρημο μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, που ξεκινά με την επιλογή του Μωυσή από τον Θεό για να οδηγήσει τον αγαπητό Του λαό από τα δεσμά των Φαραώ στη γη της επαγγελίας και συνεχίζεται με την  τεσσαρακονταετή πορεία των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο. Μια πορεία που έχει τεράστια σημειολογική σημασία για την ανθρωπότητα καθώς ενώ ήταν μόλις 3-4 μηνών, τελικά διήρκησε σαράντα χρόνια. Γιατί όμως κράτησε τόσο πολύ και γιατί αυτό έχει αντιστοιχία με το σήμερα και την ταλαιπωρία που υφίσταται ο « νέος Ισραήλ» κατά τον Γέροντα Παϊσιο, την Ελλάδα.

Γέρων Παΐσιος: Θα είναι μεγάλη ευλογία για την Ελλάδα (αναδημοσίευση)


Οι μέρες περνούν καθώς εισερχόμαστε στον Σεπτέμβριο και αυτό το φθινόπωρο μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ. Οι εξελίξεις ραγδαίες στα γεωπολιτικά μέτωπα της Μ. Ανατολής και Μεσογείου και τις οικονομικές εξελίξεις να δείχνουν ότι μια παγκόσμια κατάρρευση είναι περισσότερο από βέβαιη. 

Οι λαοί όλοι δείχνουν να εξοπλίζονται και να προετοιμάζονται για ένα ξεκαθάρισμα, για το ποιος θα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού τις επόμενες γενιές.

 Οι αμερικανοί «δείχνουν» ανίκητοι, οι ρώσοι «ξύπνησαν», οι ισραηλινοί «βέβαιοι» για την επικείμενη νίκη τους κόντρα στο Ιράν, οι Ιρανοί «σίγουροι» για την καταστροφή του «άξονα του κακού» Ισραήλ και των Σιωνιστών, οι Τούρκοι «υπερδύναμη» του εαυτού τους με ανοιχτά πολλά μέτωπα, η Αίγυπτος έχει ισλαμική πλέον κυβέρνηση και δεν βλέπει κανέναν γύρω της, οι Κούρδοι θέλουν το κράτος τους, οι Αρμένιοι το ίδιο, οι Αλβανοί την μεγάλη Αλβανία με λίγο από Ελλάδα και οι Σκοπιανοί το ίδιο με λίγο ιστορία ελληνική στο πακέτο, η Γερμανία κάνει ότι μπορεί να αναβιώσει τον Ευρωπαϊκό εθνικισμό, η Γαλλία αφού βομβάρδισε τη Λιβύη ανυπομονεί να κάνει το ίδιο και στον Άσσαντ, με τον τελευταίο να επιμένει να αυτοκαταστρέφει τη Συρία και τους αντάρτες να σφάζουν σαν αρνιά τους συμπολίτες τους για μια κυβέρνηση, την Αγγλία χαμένη μεταξύ Ολυμπιακών αγώνων και βέβαιης συμμετοχής σε ότι μυρίζει πόλεμο

Μετάνοια. Η μόνη λύση για την Ελλάδα


Γράφει ο Κωστούλας Χρ. Βασίλειος 
Σε προηγούμενα άρθρα αναφερθήκαμε σε εξαιρετικά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν εξαιρετική σημειολογική σημασία και είναι επίκαιρα για τον σύγχρονο κόσμο, γιατί δεν γράφτηκαν μόνο ως καταγραφή  ιστορικών γεγονότων αλλά και ως παρακαταθήκη του Θεού στο ανθρώπινο γένος για το πώς θα πορευθεί αλλά και διδαχθεί από τα παραδείγματα κυρίως παιδαγωγίας που επιβάλει ή επιτρέπει ο Θεός στο λαό Του για τη σωτηρία των ανθρώπων.
Πχ το παράδειγμα με την τεσσαρακονταετή πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας και τη σημειολογική του σημασία , γιατί δηλαδή και ποια η αντιστοιχία με την ταλαιπωρία του παλαιού Ισραήλ με το «νέο Ισραήλ», την Ελλάδα κατά τον γέροντα Παΐσιο. Επίσης την επιλογή του Μωυσή από το Θεό για να οδηγήσει το λαό Του έξω από την αιχμαλωσία, ενός ανθρώπου που κατά τους ανθρώπους μπορεί να μην είχε τις ηγετικές ικανότητες αλλά για τον Θεό είχε όλα όσα ήταν αναγκαία για να υπηρετήσει το σχέδιό Του. Άλλωστε τι σχέση μπορεί να έχει η λογική η δική μας με αυτή του Θεού. Ο Θεός σε όλη την ανθρώπινη ιστορία επιτρέπει, βοηθά, δοκιμάζει, επιβάλει, κάποιες φορές επεμβαίνει, χωρίς να παρεμβαίνει στο αυτεξούσιο της επιλογής μας και τα πάντα προς τη σωτηρία μας.

Ο Γέρων Παΐσιος για το θέμα των μιλίων της υφαλοκρηπίδας


Κοίταξε νὰ δεῖς . Οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ μποῦν στὴν Ἀλεξανδρούπολη . Θὰ κάνουν μόνο μία πρόκληση στὴν Ἑλλάδα , ποὺ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη . Καὶ ἐμᾶς θὰ μᾶς πιάσει πείνα . Θὰ πεινάσει ἡ Ἑλλάδα . Καὶ ἐπειδὴ θὰ κρατήσει αὐτὴ μπόρα κάποιο διάστημα , μῆνες θὰ εἶναι , «θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι » .
Μετὰ ρωτάω : Γέροντα , πῶς θὰ καταλάβω ἐγὼ ὅτι θὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν πόλεμο ;  Ὅταν , λέει , θὰ ἀκούσεις στὴν τηλεόραση νὰ γίνεται θέμα γιὰ τὰ μίλια , γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν μιλίων (τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης ) ἀπὸ 6 σὲ 12 μίλια , τότε ἀπὸ πίσω ἔρχεται ὁ πόλεμος .”ΓΈΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ


Διαβάζοντας τα παραπάνω λόγια του Γέροντα Παϊσίου και με τον θόρυβο των τελευταίων ημερών γύρω από τα κοιτάσματα της Μεσογείου και την οριοθέτηση της ΑΟΖ, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μπροστά με τη χάρη του Θεού έβλεπε αυτός ο ΆΓΙΟΣ Γέροντας. 

Με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης που υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέη το 1982 όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κυρίως για να διασφαλιστεί το καθεστώς για πιο ασφαλή ναυσιπλοΐα. Όμως στις ημέρες μας έχει προκύψει το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και την οικονομική διαχείριση που επιβάλει το κυρίαρχο κράτος μέσα σε αυτή τη ζώνη, και η οποία για να καθοριστεί θα πρέπει το κυρίαρχο κράτος να έχει πρωτίστως (για λόγους εθνικού συμφέροντος) επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12ν.μ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΟΖ

  • Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Δικαίου της Θάλασσας (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Ιωακείμ "Ο Προφήτης Δαβίδ" Νο13 (Ομιλία)

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τον Προφήτη Δαβίδ. Η ομιλία πολύ σημαντική για την ανθρώπινη μετάνοια, είναι εισαγωγική εν΄όψει της εορτής των Χριστουγέννων και την πνευματική προετοιμασία των ανθρώπων. Ο γέρων Ιωακείμ χρησιμοποιεί το παράδειγμα της μετάνοιας του Προφήτη Δαδίδ για την αφύπνιση του αυτοελέγχου της συνειδήσεως που πρέπει να έχουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ "Εις αιώνιον μνημόσυνον"


Ομιλία του σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρης κ.κ Νεκταρίου την 27η Σεπτεμβρίου 2011 κατά την 180η επέτειο της δολοφονίας του μαρτυρικού Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

Γέρων Πορφύριος: " ἵνα πάντες ἓν ὦσιν"

ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ:
"Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει στὸν Θεό, ἂν δὲν περάσει ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους. Ν’ ἀγαπᾶμε, νὰ θυσιαζόμαστε γιὰ ὅλους ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς νὰ ζητᾶμε ἀνταπόδοση. Τότε ἰσορροπεῖ ὁ ἄνθρωπος. Μιὰ ἀγάπη ποὺ ζητάει ἀνταπόδοση εἶναι ἰδιοτελής. Δὲν εἶναι γνήσια, καθαρή, ἀκραιφνής.
Νὰ τοὺς ἀγαπᾶτε καὶ νὰ τοὺς συμπονᾶτε ὅλους. “Καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη. ὑμεῖς δέ ἐστε μέλη Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους”. Αὐτὸ εἶναι Ἐκκλησία: ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος, νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ, ὅτι εἴμαστε ἕνα. Ἡ φιλαυτία εἶναι ἐγωισμός. Νὰ μὴ ζητᾶμε, “ἐγὼ νὰ σταθῶ, ἐγὼ νὰ πάω στὸν Παράδεισο”, ἀλλὰ νὰ νιώθουμε γιὰ ὅλους αὐτὴ τὴν ἀγάπη. Καταλάβατε; Αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.
Ἔτσι, ἂν ζοῦμε ἑνωμένοι, θὰ εἴμαστε μακάριοι, θὰ ζοῦμε στὸν Παράδεισο. Ὁ κάθε διπλανός μας, ὁ κάθε πλησίον μας εἶναι “σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μας”. Μπορῶ ‘ ἀδιαφορήσω γι’ αὐτόν, μπορῶ νὰ τὸν πικράνω, μπορῶ νὰ τὸν μισήσω; Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ γίνουμε ὅλοι ἕνα ἐν Θεῷ. Ἂν αὐτὸ κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτε καλύτερο δὲν ὑπάρχει ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἑνότητα. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ εἶναι ὁ Παράδεισος. Ἂς διαβάσουμε ἀπ’ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὴν Ἀρχιερατικὴ Προσευχή.

 Προσέξτε τοὺς στίχους: “ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς … ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί… ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς ἓν ἐσμέν … ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν … ἵνα ὅπου εἰμί ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ’ ἐμοῦ”.

Βλέπετε; Τὸ λέει καὶ τὸ ξαναλέει. 
Τονίζει τὴν ἑνότητα. 
Νὰ εἴμαστε ὅλοι ἕνα, ἕνα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό!
 Ὅπως ἕνας εἶναι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Ἐδῶ κρύβεται τὸ μεγαλύτερο βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας. 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ:΄΄Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΙ"

          Είναι ασύλληπτη η γνώση του Θεού απ’ το δικό μας νου. Είναι άπειρη, περιλαμβάνει όλα τα όντα, ορατά και αόρατα, έσχατα και αρχαία. Τα γνωρίζει ο Θεός όλα με ακρίβεια, σε όλο το βάθος και το πλάτος τους. Ο Κύριος γνωρίζει εμάς, πριν γνωρίσομε εμείς τον εαυτό μας. Γνωρίζει τις διαθέσεις μας και την παραμικρή μας σκέψη, τους λογισμούς, τις αποφάσεις μας, πριν να τις πάρομε. Αλλά και προ της συλλήψεώς μας και προ καταβολής κόσμου μας γνώριζε καλά. Γιαυτό ο Δαβίδ θαυμάζει και φωνάζει: (ΛΟΓΟΙ ΟΝΤΩΝ)
«Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνως με …»
Το Πνεύμα το Άγιον εισχωρεί παντού. Γιαυτό εκείνος που εμφορείται υπό του Αγίου Πνεύματος έχει και αυτός τη γνώση του Θεού. Γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον.
Του τα φανερώνει το Άγιον Πνεύμα. Τίποτα δεν είναι άγνωστο στον Θεό απ’ τις πράξεις μας, αλλά γράφονται όλα. Γράφονται κι όμως δεν γράφονται. Γεννιούνται και υπάρχου, αλλά δεν γεννιούνται. Αυτό που ξέρετε εσείς τώρα, το ξέρει ο Θεός προ καταβολής κόσμου. Σας θυμίζω

Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού


«Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φθάσει σε μία αθλία κατάσταση. Ο Θεός, όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει ν' απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό»


ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Ιωακείμ "Τα μέλλοντα συμβαίνειν" (Ομιλία)

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τα μέλλοντα όπως μας τα  διδάσκει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και για τις ανθρώπινες αδυναμίες

Ο άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός. Το καύχημα των ορθοδόξων (βίντεο)

Προσωπικότητα φωτεινή, μορφή οδηγητική, αληθινός κολοσσός αρετής και φυσιογνωμία παγκόσμια είναι της Τριμυθούντος ο επίσκοπος, ο άγιος Σπυρίδων. Η εξηγιασμένη ζωή του πολλά μπορεί να δώσει και να διδάξει και σήμερα στον καθένα, που απροκατάληπτα θα θελήσει να σκύψει και να μελετήσει τη θαυμαστή ζωή του.

Γι' αυτόν κι οι γραμμές που ακολουθούν.

Ανήκει στην ιερή φάλαγγα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων.

Γεννήθηκε το 270 μ.Χ. κι έζησε στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306-337) και του γιου του Κωνστάντιου (337-361).

Γενέθλια πατρίδα του ο άγιος Σπυρίδων είχε όχι την Τριμυθούντα της Κύπρου, όπως γράφουν πολλοί και που σήμερα είναι ένα μικρό χωριό με το όνομα Τρεμετουσιά, αλλά τη γειτονική της κωμόπολη Άσσια.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: "Λαλήσατε εις τας καρδίας του λαού τον νόμον του Θεού"

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1776-1831
"Λαλήσατε εις τας καρδίας
του λαού τον νόμον
 του Θεού, ορθοτομούντες
τον λόγον της αληθείας
 κηρύξατε την ειρήνην,
ευαγγελίσασθε την ομόνοιαν,
 διδάξατε την φιλαδελφίαν,
την πρός αλλήλους αγάπην,
 ίνα ώσιν οι πάντες εν, εν Xριστώ-
στηρίξατε τας καρδίας των
 πιστών εις τα θεία δόγματα,
 εμπνεύσατε εις αυτούς τον
φόβον του Θεού, την αγάπην
 πρός τον πλησίον και τήν
 υποταγήν πρός τας Aρχάς"
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΔευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Πορφύριος: «Δεν μου αρέσει να προφητεύω»


Σε μια εποχή που όλο και περισσότερος κόσμος νιώθει την ανάγκη, εξαιτίας της βαθύτατης κρίσης που πλήττει την ανθρωπότητα, να ασχοληθεί με εσχατολογικά γεγονότα όπως αυτά περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου αλλά και όπως με τη Χάρη του Θεού αποκαλύφθηκαν στους Προφήτες, στους Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και σε σύγχρονους αγίους γέροντες όπως ο Γέρων Παΐσιος, πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στη στάση του Γέροντα Πορφυρίου και να αποκωδικοποιήσουμε γιατί ένας τόσο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ενώ γνώριζε με ακρίβεια και λεπτομερέστατα για όλα όσα ζούμε και που έρχονται, εν τούτοις απέφευγε να μιλάει για αυτά.

Πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως γιατί ο γέροντας δεν μίλησε καθόλου για τα επερχόμενα, αλλά αποκάλυψε μόνο τα αναγκαίως απαραίτητα και σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Ιωακείμ αγιορείτης "ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ" (ομιλία)

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου για τις δοκιμασίες και γιατί ο Θεός επιτρέπει τα βάσανα στη ζωή του ανθρώπου.
 

Η εκδίκησις των Αγίων


Ησ. 1,16           ..παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν

 Γράφει ο Πολυγένης Στέφανος

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Νέστωρα Τρικάλων και με αφορμή τις δύο εκδηλώσεις που έγιναν στα Τρίκαλα, με θέμα τα 1700 χρόνια Ρωμιοσύνης από το 312μ.Χ μέχρι σήμερα από τον Σύλλογό μας αλλά και την πρόσφατη εκδήλωση στην Καρδίτσα από τον Σύνδεσμο Ελληνορωσικής Φιλίας με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια και την Ελληνορωσική φιλία, θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου με αλήθειες και γεγονότα που συμβαίνουν στις δύο Μητροπόλεις Καρδίτσας και Τρικάλων, για το πνευματικό υπόβαθρο που αγνοούμε δυστυχώς παντελώς, σε σχέση με τη σημασία της εικόνος της Παναγίας «Ίνα Ώσιν Έν» της Πατριωτίσσης και την αντιμετώπισή της από ανθρώπους των δύο πόλεων που προφανέστατα ενοχλούνται όταν κάτι έρχεται να αλλάξει  όχι μόνο την αναπαυτικότητα της θέσης κάποιων, αλλά και γενικότερα την κατάσταση στην Ελλάδα.
Δυστυχώς θα πρέπει να ενθυμίσω σε όσους έχουν επιλεκτική μνήμη, ότι Καρδίτσα και Τρίκαλα θυσιάστηκαν ο ένας για τον άλλον στην ιστορία και επαναστάτησαν για τον κοινό αγώνα την ελευθερία της Πατρίδος μας. Το 1600 ο Άγιος Διονύσιος με το σύνθημα «Τρίκκη Βυζάντιον ανακτήσει»  ξεκινά την επανάσταση από τα Τρίκαλα ξεσηκώνοντας τους Αγραφιώτες όλους για να πολεμήσουν τον Σουλτάνο και τους ραγιάδες που λυμαίνονταν την πατρίδα μας. Ο πρώτος που πλήρωσε από την Καρδίτσα με το αίμα του αυτή την επανάσταση ήταν ο Άγιος Σεραφείμ. Τον έγδαραν και τον σούβλισαν γιατί πίστεψε στο δίκαιο της επανάστασης του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος και αυτός βρήκε φρικτό θάνατο ως υποκινητής της επανάστασης.

Tουρκικό Κουρδιστάν : Καθυστερώντας το αναπόφευκτο
20/6/10 - Ο Τούρκος πρωθυπουργός παρηγορεί
προσωπικό του φυλακίου Gediktepe,μετά
από αιματηρή επίθεση των Κούρδων
αυτονομιστών
"Οι Άραβες πολεμούν, οι Κούρδοι νικούν".
Ertogrul Ozkok, εφημερίδα Hurriyet


enkripto.com

Είναι πλέον εμφανές ότι οι κατασταλτικές πρακτικές του τουρκικού κράτους κατά του Κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο αναποτελεσματικές. Οι καθημερινές ήττες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Νοτιο-ανατολική Τουρκία ( Βόρειο Κουρδιστάν για τους ντόπιους) έχουν αρχίζει να κλονίζουν την εικόνα των ένοπλων δυνάμεων, ως εγγυητή της ασφάλειας και της ακεραιότητας της γειτονικής χώρας. Η δημοσιοποίηση εκατοντάδων υποθέσεων εξωθεσμικών..."παρεμβάσεων" των ΤΕΔ, κακοποίησης και βιασμών οπλιτών από ανωτέρους και οι μαζικές διώξεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και καχυποψία εντός του στρατεύματος, υπονομεύοντας καίρια το ηθικό του προσωπικού (βλέπε :Μια επιστολή-βόμβα για το PKK )


Να σημειωθεί δε ότι οι κληρωτοί στρατιώτες που εμπλέκονται στις επιχειρήσεις στα ΝΑ προέρχονται στην πλειοψηφία τους από φτωχές αγροτικές οικογένειες, ενώ οι γόνοι ευπορότερων οικογενειών συνήθως υπηρετούν στις ασφαλέστερες στρατιωτικές μονάδες της Αν.Θράκης και των Μικρασιατικών παραλίων.

Η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ συμφώνησαν να εργαστούν μαζί για την εξεύρεση νέων τρόπων διευθέτησης στη Συρία
Φωτογραφία: EPA
Οι εμπειρογνώμονες της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα έχουν τις προσεχείς μέρες διαβουλεύσεις με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου για τη Συρία. Αυτό ανακοίνωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μετά τη συνάντησή του με την Αμερικανίδα υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον και τον Ειδικό Αντιπροσώπο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου Λαχντάρ Μπραχίμι, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών-μελών του ΟΑΣΕ στο Δουβλίνο.
Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

- Έχουμε συμφωνήσει ότι βάση οποιωνδήποτε κοινών δραστηριοτήτων μας θα πρέπει είναι το Ανακοινωθέν της Γενεύης

EΛΛΑΣ ΡΩΣΙΑ: 1000 χρόνια πνευματικών δεσμών
Βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας Νομού Καρδίτσας με θέμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΑ την Κυριακή 2-12-2012

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ (βίντεο)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

(Ο πολιτικός - μάρτυρας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού)


π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού,
Ομοτ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών


Το πρόσωπο και η πολιτική πράξη του Ιωάννου Καποδίστρια (1766-1831) έχουν δεχθεί πολλές ερμηνείες. Σημασία όμως έχει, ότι κάθε ιδεολογικός χώρος επιχειρεί να τον ταυτίσει μαζί του. Αλλ' αυτό επιβεβαιώνει την μεγαλοσύνη του. Αυτό όμως που φανερώνει μια σφαιρική προσέγγιση του είναι, ότι όλη η δράση του απέρρεε από την βιωματική σχέση του με την παράδοση του Γένους του. Έτσι, μπορεί μεν να ονομασθεί «ευρωπαϊστής», διότι ευεργέτησε την Ευρώπη ποικιλοτρόπως, η ευρωπαϊκή όμως πολιτική του και οι συναφείς με αυτήν στόχοι του, αποδεικνύουν, ότι εκείνος δεν απέβλεπε στην Ευρώπη του Καρλομάγνου ή του Ναπολέοντος, του Μέττερνιχ, της κληρονομικής-φεουδαρχικής (ρατσιστικής) ολιγαρχίας, αλλά σε μιαν Ευρώπη, που προσδιοριζόταν από το ελληνορθόδοξο φρόνημά του.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε


Του Λ.ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗ

Aνήσυχοι ότι κάποιοι κύκλοι στην Δύση έχουν αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για ευθεία στρατιωτική επέμβαση στην Συρία εμφανίζονται ανεξάρτητοι διπλωματικοί και στρατιωτικοί παρατηρητές στις Βρυξέλλες.

Στην εκτίμηση αυτή συμβάλουν, σύμφωνα με τους κύκλους αυτούς, αρκετά στοιχεία αλλά και μισόλογα αξιωματούχων ;

Ως τέτοια δεδομένα αναφέρονται και αξιολογούνται:
-Την συγκέντρωση αμερικανικών - και άλλων χωρών -δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή- κυρίως κρούσεων

-Την αύξηση ''πληροφοριών'' ή πληροφοριών ότι ενισχύθηκε το χημικό οπλοστάσιο του Ασσαντ. Είναι χαρακτηριστική η μετάδοση του αμερικανικού τηλεοπτικού δίκτυου NBC, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενους "αμερικανούς αξιωματούχους", ότι ο συριακός στρατός έχει τοποθετήσει γόμωση με αέριο σαρίν σε βόμβες που προορίζονται για ρίψη από αεροπλάνα. Τη Δευτέρα, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Η Μεσόγειος βράζει...


ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Πολλές πόλεις της χώρας κηρύσσονται ανεξάρτητες - Οδομαχίες στην Αλεξάνδρεια

Η αιγυπτιακή αντιπολίτευση διακήρυξε την ανεξαρτησία της βόρειας επαρχίας της χώρας, της Αλεξάνδρειας από το "καθεστώς των ισλαμιστών", όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά. Η κατάσταση στην Αίγυπτο, πάει να ξεφύγει τελείως, καθώς οι δυτικοί (από αλλού το περίμεναν και από αλλού τους βγήκε.

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα αναρριχήθηκε μεν στην εξουσία με δημοκρατικό τρόπο, αλλά μόλις ο Μοχάμεντ Μόρσι ένιωσε ισχυρός με τον ειρηνευτικό ρόλο που έπαιξε στην Λωρίδα της Γάζας και την αποδοχή που γνώρισε από τους δυτικούς, πέρασε νόμο που ουσιαστικά τον μετέτρεπε σε απόλυτο κυρίαρχο της χώρας!

Το αποτέλεσμα ήταν οι κοσμικές δυνάμεις της Αιγύπτου να εξεγερθούν και αυτό που αντιμετωπίζει αυτή την στιγμή η Αίγυπτος είναι ένας εμφύλιος πόλεμος!

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Γέρων Ιωακείμ αγιορείτης: " Ο λαοφιλής Άγιος Νικόλαος"

Ομιλία του Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Προφήτη Ηλία Αγίου Όρους, γέροντος Ιωακείμ του αγιορείτου με θέμα τον λαοφιλή Άγιο Νικόλαο που η εκκλησία μας εορτάζει την 6 Δεκεμβρίου

Περισσότερες ομιλίες ΕΔΩ

Εμπλέκουν και την Κύπρο σε περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης στη Συρία (βίντεο)

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τον Μπασαρ Αλ Ασαντ ότι σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, τότε θα πληρώσει τις συνέπειες, ενώ έδωσε το πράσινο φως, για ανάπτυξη πυραύλων Patriot στα σύνορα της Τουρκίας . Πως εμπλέκουν την Κύπρο στα σχέδια τους, σε περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης στη Συρία.Το ΝΑΤΟ εμπλέκει την Κύπρο στα σχέδια του σε ενδεχόμενη επίθεση στη Συρία σε περίπτωση που ο πρόεδρος Μπασάρ Αλ Ασαντ κάνει χρήση χημικών όπλων.Σημερινό δημοσίευμα των "TIMES" παρουσιάζει τα σχέδια του ΝΑΤΟ και όλα εκείνα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ασαντ. Στρατιωτική βάση των Βρετανών στην Κύπρο θα μπορούσε όπως γράφει δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει μερική ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

ΙΜ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Πίνδου, στον ορεινό όγκο των Αγράφων και πάνω από τον κάμπο της Καρδίτσας, σε μια κατάφυτη από βελανιδιές και καστανιές πλαγιά, όπου το κελάρυσμα των πηγών γίνεται ένα με το κελάηδισμα των αηδονιών, πάνω σ' ένα φυσικό μετέωρο μπαλκόνι, απ' όπου βλέπει κανείς όλο τον Θεσσαλικό κάμπο κι αγναντεύει απ' τον Όλυμπο μέχρι το Πήλιο και τον Τυμφρηστό, στέκει αγέρωχα αιώνες τώρα, πέρα και πάνω από τον χρόνο, το Μοναστήρι της Παναγιάς της Κορώνας, που τιμά το Γενέθλιον της Θεοτόκου. Το μοναστήρι που πήρε την ονομασία του από την τοποθεσία που βρίσκεται, σαν Κορώνα δηλαδή, στέφει τον εύφορο κάμπο της Θεσσαλικής γης από ύψος 800μ περίπου, βρίσκεται δίπλα στην Λίμνη Νικ. Πλαστήρα, στην ανατολική πλευρά της.  

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Η Καρδίτσα τίμησε τον Ιωάννη Καποδίστρια και την Ελληνορωσική φιλία (Φωτο-Βίντεο)


Με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από πλήθος κόσμου, λαού και κλήρου, στέφθηκε η εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Ελληνορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας Ν.Καρδίτσας την Κυριακή 2-12-2012 στην Καρδίτσα, με θέμα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΑ". Η Καρδίτσα, η πρώτη ελεύθερη πόλη της Ευρώπης στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, έστειλε ηχηρό μήνυμα ενότητας των δύο λαών Ελλάδας και Ρωσίας, μέσα από μακραίωνους πνευματικούς δεσμούς και έδειξε ότι στα δύσκολα ο ένας λαός στάθηκε στον άλλο και διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην ιστορία. Τονίστηκε επίσης η μεγάλη και ανεξίτηλη συμβολή των ανθρώπων της εκκλησίας των δύο χωρών κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες αλλά και η συμβολή του στην πνευματική αναγέννηση των δύο λαών. 

Η εκδήλωση που διήρκησε 3 ώρες περίπου, ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ρωσίας και της Ελλάδος και αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Α' Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα κ. Βλαντιμίρ Μαϊστρένκο,ο οποίος τόνισε τη σημασία και τα βήματα που έχουν γίνει από τη Ρωσία για τη στήριξη της Ελλάδος, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στο λαό της Ρωσίας από σπουδαίες προσωπικότητες, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ (Βίντεο)

Βίντεο από το ρεπορτάζ της ΝΕΤ για την παρουσίαση του έργου "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ" στην Παλαιά Βουλή την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 του συγγραφέα και Δ/ντα Συμβούλου της "Ελαίας" κ. Ιωάννη Κορνιλάκη.

Ο «ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ


της Στέλλας Μεϊμάρη

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής έλαβε χώρα χθες η εκδήλωση, που διοργάνωσε η Πανελλαδική Ένωση Γυναικών "Παναθηναϊκή", για την παρουσίαση του συγγραφικού έργου "Ιωάννης Καποδίστριας - Ο Άγιος της Πολιτικής" του συγγραφέα και Δ/ντα Συμβούλου της "Ελαία" ΑΜΚΕ, κ. Κορνιλάκη Ιωάννη.

Η "Ελαία"πρωτοστατεί με την πρωτοβουλία επανέκδοσης όλων των επιστολών του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και με τον γραφικό του χαρακτήρα.

Ο κ. Κορνιλάκης, μίλησε για την "ιστορικά άγρυπνη μορφή του Έλληνα και φιλέλληνα Ιωάννη Καποδίστρια" και για την "ιδιαίτερη αγάπη που τον διέκρινε προς την πατρίδα, την ελευθερία και την δικαιοσύνη. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις". Τον χαρακτήρισε "θελεμιώδη λίθο της ιστορίας" και "οικουμενική μορφή", ενώ εξήρε και την παγκόσμια εκδοτική πρωτοβουλία να δημιουργηθεί γραμματοσειρά με το γραφικό χαρακτήρα του μεγάλου κυβερνήτη της Ελλάδος.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Ανοιχτή πρόσκληση για την ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΑ

Ο Ελληνορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας Νομού Καρδίτσας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΑ" την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στην Καρδίτσα. Λεπτομέρειες στην πρόσκληση κάτωθι