Blogger Widgets

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

H Κυρία Θεοτόκος αλλάζει τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Από την Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι Προφητες είδαν το μεγαλείο της Κυρίας Θεοτόκου. Είδαν το μεγαλείο Εκείνης που για χάρη της θα εσώζετο το ανθρώπινο γένος. Οι Προφήτες την απεκάλεσαν ως απείρανδρον Μητέρα του Εμμανουήλ, ως νέα χρυσή στάμνα, που περιείχε το μάννα, ως νέα κιβωτό, ως η κατάκαρπος ελαία, ως Κήπος κεκλεισμένος και πηγή εσφραγισμένη, ως η κατά ανατολάς κεκλεισμένη πύλη, ως θρόνος υψηλός και επηρμένος, ως το όρος, ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικείν εν αυτώ.
Στο σημείο μηδέν της ανθρώπινης ιστορίας γεννήθηκε η Κυρία Θεοτόκος. Τότε πήραν σάρκα και οστά οι προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Γεννήθηκε η κόρη η οποία θα ήταν το σπουδαιότερο σκεύος εκλογής της ανθρωπότητας και όλης της δημιουργίας, γι’ αυτό και κατέχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος. Σε Εκείνη θα δεχόταν ο Σωτήρας του κόσμου, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός,  να κατοικήσει μέσα της και να γεννηθεί από τα σπλάχνα της. Να γεννηθεί ο Μονογενής Υιός του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου και να αλλάξει τον ρου της ιστορίας.
Η Κυρία Θεοτόκος κατήργησε τον παλαιό κόσμο και θα γεννούσε ως νέα Έυα, τον νέο κόσμο. Με την παρουσία της και του Υιού της ο κόσμος θα είχε πλέον ανακαινισθεί. Κανένα άλλο όνομα στην παγκόσμια ιστορία, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης δεν άλλαξε την ιστορία όπως ο Υιός της Παρθένου. Από τον ερχομό του Χριστού, έπρεπε να περάσουν τρεις αιώνες περίπου για να φανεί η παρρησία της Κυρίας Θεοτόκου στον Υιόν της. Έπρεπε να έρθει ο Μ.Κωνσταντίνος και να αφιερώσει την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, την Βασιλεύουσα όλων των πόλεων την Κωνσταντινούπολη, στο όνομα και την Χάρη της. Έκτοτε όλοι οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες θα τιμούν την Παναγία ως την προστάτιδα και υπέρμαχο(1), ως την κατ’εξοχήν Κυρία της Πόλης και της Αυτοκρατορίας. Και η Κυρία Θεοτόκος, φρόντισε μέσα στην επικράτεια της Αυτοκρατορίας να φτιάξει έναν ιδιαίτερο χώρο δικόν της, όπου εκεί θα λατρεύεται ο Υιός της. Είναι το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος, που ξεκίνησε από τον Μέγα Αθανασιο το 963 μ.Χ και την ΙΜ Μεγίστης Λαύρας και έπειτα σε όλη την Αθωνική  χερσόνησο ιδρύθηκαν Ιερές Μονές και Σκήτες, Κελιά και Ασκηταριά, τόποι προσευχής, περισυλλογής και ασκητισμού για χιλιάδες μοναχών μέχρι και τις ημέρες μας. Το Άγιος Όρος σήμερα είναι ελεύθερο γιατί φρόντισε η ίδια η Κυρία Θεοτόκος για αυτό το σπουδαίο δώρο στην ανθρωπότητα. Φρόντισε η ίδια να δημιουργήσει ως άλλη ζωοδόχος πηγή να ποτίζει την Οικουμένη και να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Βυζαντίου, που όμως παραμένει ελεύθερο.

Στο παρακάτω βίντεο ο ιερομόναχος π.Γεώργιος Αλευράς από την Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους, ομιλεί την Παρασκευή του Ακαθίστου ύμνου, για την σπουδαιότητα της παρουσίας της Κυρίας Θεοτόκου από τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, έπειτα τα χρόνια που οι ρωμηοί επικαλέστηκαν την Κυρία Θεοτόκο για την σωτηρία της Πόλης και πάντα το έπρατταν σε όλες τις δύσκολες στιγμές, αλλά και την αναγκαιότητα να κατανοήσουμε ότι σήμερα πρέπει να πράττουμε το ίδιο και να ζητούμε από Εκείνη δια των πρεσβειών της να αναστηθεί η ρωμηοσύνη που σταυρώνεται σήμερα.«Τήν παγκόσμιον δόξαν,
τήν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν,
καί τόν Δεσπότην τεκοῦσαν,
τήν ἐπουράνιον πύλην,
ὑμνήσωμεν Μαρίαν τήν Παρθένον,
τῶν Ἀσωμάτων τό ἆσμα,
καί τῶν πιστῶν τό ἐγκαλλώπισμα·
αὕτη γάρ ἀνεδείχθη οὐρανός
καί ναός τῆς Θεότητος·
αὕτη τό μεσότειχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα,
εἰρήνην ἀντεισῆξε,
καί τό βασίλειον ἠνέῳξε.
Ταύτην οὖν κατέχοντες,
τῆς πίστεως τήν ἄγκυραν,
ὑπέρμαχον ἔχομεν,
τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον.
Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ·
καί γάρ αὐτός
πολεμήσει τούς ἐχθρούς
ὡς παντοδύναμος».

Ο ύμνος αυτός(2) του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού ( Η Παγκόσμιος Δόξα ), εκφράζει απόλυτα την εικόνα της  Παναγίας της Πατριωτίσσης «Ίνα Ώσιν Εν», μια εικόνα που εμπεριέχει τους δύο πυλώνες στους οποίους μπορεί να σταθεί η ανθρωπότητα, την Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό.«Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλ. 23,1)


ΥΣ: 1. Ο Σύριλ Αλεξάντερ Μάνγκο (Cyril Alexander Mango) Βρετανός λόγιος σε θέματα ιστορίας, τέχνης, αρχιτεκτονικής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνει ότι χάρη στην Κυρία Θεοτόκο και στις δύο εκκλησίες, των Βλαχερνών και της Ζωοδόχου Πηγής που είχαν κτιστεί στα δύο άκρα των τοιχών της Πόλης από τον Ιουστινιανό Α', σώθηκε η Κωνσταντινούπολη από την πολιορκία του Χοσρόη του Β'.


2. Ο ύμνος της Παγκοσμίου Δόξης του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ψάλλεται το Μεγάλο Σάββατο της Ανάστασης.