Blogger Widgets

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015

"Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτερ τοῦ Θεοῦ"

Τον δεκαπενταύγουστο του 2006 ολοκληρώθηκε η εικόνα της "Παναγίας της Πατριώτισσας-Ίνα ώσιν εν" της οποία η δημιουργία ξεκίνησε το Μεγάλο Σάββατο της Αναστάσεως της ίδιας χρονιάς.
Αυτή η εικόνα είναι η παρακαταθήκη των δύο μεγάλων σύγχρονων Αγίων Πορφυρίου και Παΐσίου.

Ο Άγιος Πορφύριος έφυγε από αυτή τη ζωή με την Αρχιερατική Προσευχή το "Ίνα ώσιν έν, παρακαλώντας τον Ιησού Χριστό για την ενότητα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών αλλά και όλου του Χριστιανικού κόσμου και να έχουμε "μία ποίμνη, είς ποιμήν"(Προφ.Αγίου Ταρασίου † 25 Φεβρουαρίου)
Ο Άγιος Παΐσιος μίλησε όσο κανείς άλλος για τα Εθνικά μας θέματα, για την σωτηρία της Ελλάδας και την Ανάστασή της. Αυτά που ζούμε κατά παραχώρηση Θεού, είναι για να φανούν οι διαθέσεις του καθενός, όπως έλεγε ο ίδιος.

Ας θυμηθούμε ακόμη ένα προφητικό λόγο του Αγίου Πορφυρίου:
«Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό»
Αυτή η εικόνα δείχνει την Παναγία να συνεγείρει και να ενώνει όλο τον αληθινό λαό του Θεού. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η Παναγία είναι το κέντρο όλης της δημιουργίας του Θεού και για αυτό την κρατά στην αγκαλιά της με κέντρο την γή και την Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα μάτια όλου του πλανήτη είναι στραμμένα προς την Ελλάδα μέσα από αυτή την κρίση. Σήμερα το βλέμμα όλου του κόσμου είναι στραμμένο με αγωνία για το αν θα επιζήσει η Ελλάδα, αλλά συγχρόνως ο πλανήτης αγωνιά και για τη δική του τύχη μέσα από την Ελλάδα. Όλοι οι λαοί της γής σύντομα θα δουν ότι ο προστάτης της Ελλάδας είναι ο Χριστός, ο Αληθινός Υιός του Θεού.
Σήμερα η Ελλάδα σταυρώνεται, Αύριο όμως θα αναστηθεί

Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι: "Μετά από κάποιες ανακατατάξεις το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα παίξει σπουδαίο ρόλο σε όλη την Οικουμένη και τα Ελληνικά γράμματα θα πάρουν τη θέση τους και θα εξαπλωθούν σε όλη την Οικουμένη".
Φυσικά όλα αυτά θα συμβούν όταν όλοι οι λαοί της γης θα μάθουν την αλήθεια. Το Ελληνικό ζήτημα θα είναι η αφορμή για να πραγματοποιηθεί αυτό. Γι' αυτό και στην εικόνα υπάρχει το Αγιογραφικόν χωρίον “Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32).
Τότε θα ελευθερωθούν οι Έλληνες και όλοι οι λαοί της γης. Οι Έλληνες είναι η Αυτοκρατορία της σκέψης.

ΥΣ: Αυτές οι λίγες γραμμές είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου
 που εορτάζει για πρώτη φορά σήμερα.«Τήν παγκόσμιον δόξαν,
τήν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν,
καί τόν Δεσπότην τεκοῦσαν,
τήν ἐπουράνιον πύλην,
ὑμνήσωμεν Μαρίαν τήν Παρθένον,
τῶν Ἀσωμάτων τό ἆσμα,
καί τῶν πιστῶν τό ἐγκαλλώπισμα·
αὕτη γάρ ἀνεδείχθη οὐρανός
καί ναός τῆς Θεότητος·
αὕτη τό μεσότειχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα,
εἰρήνην ἀντεισῆξε,
καί τό βασίλειον ἠνέῳξε.
Ταύτην οὖν κατέχοντες,
τῆς πίστεως τήν ἄγκυραν,
ὑπέρμαχον ἔχομεν,
τόν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον.
Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ·
καί γάρ αὐτός
πολεμήσει τούς ἐχθρούς
ὡς παντοδύναμος»
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

Η Ελλάδα σκέπτεται, προσεύχεται, ελπίζει. H Ελλάδα ζει. (Αναδημοσίευση από 12-10-2012)

«Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια στόματος Θεού» (Ματθ. 4,4)

Κατά Λουκάν
51 ᾿Εποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 52 καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς,
53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας παγκοσμίων διαστάσεων κρίσης πρωτίστως πνευματικής, ηθικής και αξιών.
Οι οικονομικές δυσχέρειες, τα αδιέξοδα, οι ταλαιπωρίες και οι δοκιμασίες που υφίσταται ο ελληνικός λαός, έχουν τις ρίζες τους στην ηθική κατάπτωση του
«νέου Ισραήλ» αλλά και όλου του σύγχρονου χριστιανικού κόσμου και μη.
Η εκρίζωση του Χριστού από τις ζωές μας καθιστά βέβαιη την περιπέτεια μας σε επικίνδυνα μονοπάτια.
Οι Έλληνες όπως γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Κύριο, για να φέρουν εις πέρας μια αποστολή παγκοσμίου βεληνεκούς.
Να δοξασθεί ο Υιός του ανθρώπου μέσα από τον μικρό αυτό λαό με τη διάδοση του Ευαγγελίου αλλά κυρίως από τη Ορθόδοξη ζωή μας.
Εμείς έχουμε την υψηλή ευθύνη να δίνουμε το παράδειγμα σε όλη την Οικουμένη.
Οφείλουμε και έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη να είμαστε ο οφθαλμός εις το σώμα της ανθρωπότητας, όπως τόνιζε και ο Άγιος Νεκτάριος και κυρίως η Ελλάς σε ρόλο οδηγού να δείχνει σε όλα τα Έθνη το δρόμο προς τον Χριστό.
Αντ‘ αυτού η σύγχρονη νέα παγκόσμια τάξη έσπειρε ζιζάνια διαφθοράς και ηθικής κατάπτωσης και παρασύρει στον γκρεμό ότι μπορεί και είναι εύκολο να ξεριζωθεί. Υπάρχει όμως η μαγιά που για αυτήν εγγυάται ο ίδιος ο Χριστός και δεν ξεριζώνεται έτσι απλά.
Ψαλμ.72, στιχ.27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται
Ο Άγιος Γέρων Πορφύριος τόνιζε στα πνευματικά παιδιά του το χωρίο της Αγίας Γραφής « ἱμάτιον ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ» (Ησαΐα 3:6) και τους προέτρεπε να βρούνε που είναι αυτό γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη γιατί αυτό το κεφάλαιο μιλάει ακριβώς για αυτά που ζούμε στις ημέρες μας.
Ίσως είναι από τα συγκλονιστικότερα κεφάλαια, στο οποίο καθρεπτίζεται το σήμερα, η κατάπτωση του σύγχρονου κόσμου, η καταδυνάστευση των πτωχών από τους ισχυρούς
Ησ. 3,15 «τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε»; και προειδοποιεί την παγκόσμια ανηθικότητα και ανομία και τη βέβαιη καταστροφής της
Ησ. 3,11 «οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ· πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ».
Τα Ευαγγελικά κείμενα δίνουν το σύνθημα για το τι έρχεται, τι συμβαίνει, ποια είναι η αιτία, καθώς και τα αποτελέσματα των επιλογών μας.
Αν εμείς φτάνουμε σε μια αθλία κατάσταση που προείδε και ο Γέρων Πορφύριος και μάλιστα την παρομοίασε με την εποχή λίγο πριν έλθει ο Χριστός, αυτό οφείλεται διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με ιδανικά, αξίες και κυρίως αγάπη στο Χριστό.
Θα πει κάποιος, μα αυτό είναι ισοπεδωτικό, το να λες ότι δεν υπάρχει κανείς.
Την δεδομένη στιγμή όμως που τα αναστήματα όλων είναι ψηλά τεχνηέντως από την αλαζονεία μας και γιατί ο Θεός έτσι το επιτρέπει μέχρι να καταλάβουμε την αλήθεια, και κανείς δεν σκύβει το κεφάλι να δει αν από κάτω του βρίσκεται κάποιος αληθινός φίλος του Χριστού, μέχρι τότε που θα κοντύνουν τα αναστήματα όλων, που αυτό κάνει η παγκόσμια κρίση, δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε όχι απλά λύση, αλλά κανένα διέξοδο.
Ησ. 3,12 «λαός μου, οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν· λαός μου, οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν».
Όταν πέσουμε καταγής θα διακρίνουμε τι είναι αληθινό και στέκεται όρθιο.
Όταν θα γκρεμιστεί το ψευτορωμέικο που ύψωσε τα είδωλα και δημιουργεί πλάνες και σύγχυση στον λαό , αντί να προβάλλει τα αληθινά πρότυπα της χριστιανοσύνης.
Η Ελλάδα ήδη αρχίζει και γνωρίζει τις ευεργετικές συνέπειες της κρίσης όσο και να φαίνεται παράδοξο.
Αρχίζει η Ελλάδα να σκέπτεται, γιατί ο Θεός έδωσε τη λογική στον άνθρωπο για αυτό ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα αρχίζει να προσεύχεται γιατί μόνο κοντά στον Χριστό υπάρχει η ελπίδα, η ασφάλεια και η παρηγοριά και η Ελλάδα ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλη την ανθρωπότητα.

Παναγία η Πατριώτισσα "Ίνα ώσιν εν"
Η παρακαταθήκη των Αγίων Γερόντων Πορφυρίου και Παϊσίου
που συμβολίζει την ανάσταση της Ρωμηοσύνης
Η ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙ
Η Ελλάδα σκέπτεται, προσεύχεται και ελπίζει για όλο τον κόσμο και περιμένει από τον Θεό να αναστήσει τη ρωμιοσύνη ως φάρο ενότητας της οικουμένης.
Την ανάσταση της ρωμιοσύνης που οραματίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και για αυτό δολοφονήθηκε.
Την ενωμένη Ορθόδοξη Ευρώπη και όχι το σημερινό οικονομικό έκτρωμα που το τέλος του διαφαίνεται με πάταγο.
Τότε μπορεί να μην ήταν η ορισμένη από τον Θεό ώρα.
Μπήκαν τα θεμέλια όμως για την πραγματική και αληθινή ανάσταση της ρωμιοσύνης.

Ιερομόναχος Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης