Blogger Widgets

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Αρχ. Γέροντος Ελισσαίου για τον Ιωάννη Καποδίστρια

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ Αρχ. Γέροντος Ελισσαίου για τον Ιωάννη Καποδίστρια, Την Πεντηκοστή  του 2011


Την ημέρα της Πεντηκοστής του 2011, που συμπτωματικά συνέπιπτε με την αποφράδα ημέρα της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, ο Γέρων Ελλισσαίος έγραψε μια επιστολή ύμνο και για τον Ιωάννη Καποδίστρια, και για το έργο Ιωάννης Καποδιπστριας ο Άγιος της πολιτικής, αλλά και για τους συντελεστές της συγκεκριμένης εκδόσεως, με τις ανέκδοτες επιστολές του Κυβερνήτη. Για τη μεγαλειώδη ημέρα της Ορθοδοξίας που είναι η Πεντηκοστή, την αφιερώνουμε σήμερα.

" Εν Αγείω Όρει τη 29η Μαΐου 2011 

Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Γεώργον Αλευράν, Πρόεδρον της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελαία. 


Πανοσιολογιώτατε και λίαν ημίν αγαπητέ π. Γεώργιε, Η μεγάλη και χαρμόσυνος εορτή της Πεντηκοστής και της καθόδου του Παρακλήτου και προσκυνητού Αγίου Πνεύματος είς τους μαθητάς του Κυρίου, της ιδρυτικής ημέρας της Εκκλησίας ημών, μας παρέχει την αφορμήν να επικοινωνήσομεν μαζί Σας και να σας ευχηθώμεν πλουσίων την παραμυθίαν και τον φωτισμόν Αυτού εφ' Υμάς προς καρποφόρον συνέχισιν του πνευματικού έργου Υμών. 

Έχοντες δε ανά χείρας το βιβλίου " Ο Άγιος της πολιτικής", όσπερ έχετε την ευγενή καλωσύνην προ καιρού να μας επιδώσετε δια χειρός είς το πλοίον συνταξιδεύοντες προς το Όρος, έτι αισθητότερον ενεθυμήθημεν την ζωήν και το έργον του πραγματικώς "Αγίου" τούτου πολιτικού μας, τον οποίον δεν θα ήτο υπερβολή να είπωμεν ότι ουδείς των επίγενομένων υπερέβη είς προσφοράν, ήθος, αρετήν, πίστιν, θυσιαστικήν ζωήν, λιτότητα, αγάπης προς τον λαόν και την Εκκλησίαν, ολοκληρωτικην αφοσίωσιν είς το καθήκον. 


Το δε εκδοθέν εντυπωσιακόν βιβλίον καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρον είς την σύγχρονον περίοδον κρίσεως αξιών, την οποιαν διέρχεται η χώρα ημών, καθώς παρέχει αξιομίμητον πρότυπον πολιτικού ανδρός, μεριμνώντος δια τα κοινά με φόβον Θεού και Φιλόθεον ζήλον και μισήσαντος τα του κόσμου τερπνά κα ηδέα δια την αγάπην του λαού και της Πατρίδος. 

Όθεν, εκ καρδίας συγχαίρομεν Υμάς ως Πρόεδρον της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΑΙΑ δια την έκδοσιν αυτού, ως και τον φιλοπόνως και με πολλήν αγάπην κα μέθεξιν δια τον μακαριστόν Κυβερνήτην κοπιάσαντα συγγραφέα κύριον Ιωάννη Κορνιλάκην, δια την συμβολήν είς την προβολήν του Μεγάλου αυτού Ηγέτου και του μαρτυρικού βίου του, ο οποίος επί 180 έτη παραμένει δια το Γένος ημών ελπιδοφόρος φάρος ενότητος και φωτεινός οδοδείκτης". 

Ο Καθηγούμενος της Ιερας Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχ. ΕλλισσαίοςΗ Β' Έκδοση του Αγίου της πολιτικής
του συγγραφέα κ.Ιωάννη Κορνιλάκη