Blogger Widgets

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ANΘΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

Απόσπασμα από την ομιλία του Παναγιώτατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Άνθιμου κατά τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, την ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου 2016. Ο κ.Άνθιμος προτρέπει όλους τους Έλληνες να παρακινήσουν τα παιδιά ώστε να μελετήσουν τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος και Άγιο της πολιτικής, Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Άγιος Πορφύριος και ο Προφήτης Ησαϊας


Γράφει ο Αρχιμ. Αρσένιος Κωτσόπουλος στην Romfea.gr

Οὐαί τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ’ ἑαυτῶν εἰπόντες. Δήσωμεν τόν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστί. Τοίνυν τά γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται (Ἡσ. Γ΄ 10).

Ὅταν οἱ λίγοι παράνομοι «δένουν τόν δίκαιο» καί οἱ πολλοί ἀδιαφοροῦν, τότε ὅλο τό ἔθνος τους ὁδηγεῖται μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν ὁλική καταστροφή. Ἄς δοῦμε πρωτίστως τόν παλαιό Ἰσραήλ.

Τά ἕντεκα παιδιά τοῦ Ἰακώβ δίωξαν τόν ἀδελφό τους Ἰωσήφ, τόν ἀγαπημένο τοῦ πατέρα τους, καί αὐτό εἶχε δραματικές συνέπειες γιά ὅλο τόν κόσμο.

Μεγάλος λιμός ἔπεσε στή γῆ, καί στά χρόνια τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων τά ἀδέλφια του κατέληξαν νά τόν προσκυνοῦν, μέ φόβο καί τρόμο, γιά νά τούς προμηθεύσει σιτάρι προκειμένου νά ἐπιβιώσουν.

Κι ὁ Ἰωσήφ ὡς ἄκακος πού ἦταν δέν τούς τιμώρησε ἀλλά ἡ ἴδια ἡ κακία τους.

Οἱ ἄδικοι Ἑβραῖοι, πού κυνήγησαν τόν δίκαιο, ἔμειναν 400 χρόνια σκλάβοι στούς Αἰγυπτίους. Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε πώς ἡ ἁμαρτία ἑνός ἀνθρώπου μπορεί νά διαιωνιστεῖ ἕως τήν ἕβδομη γενιά. Ἀλλά οἱ Ἑβραῖοι,ὅπως κι οἱ Βυζαντινοί, ταλαιπωρήθηκαν ἀπό τίς ἁμαρτίες ἐπί δεκατέσσερις γενιές.

Ἄς δοῦμε καί τόν νεότερο Ἰσραήλ. Οἱ παράνομοι Ἑβραῖοι, αὐτοί δηλαδή πού ἦσαν «κοντά» στόν Θεό, σκότωσαν ἀτιμωτικά τόν δίκαιο Ἰησοῦ, τόν Χριστό μας.

Ἡ φιλαργυρία τοῦ μαθητῆ Ἰούδα καί ὁ φθόνος τῶν «ἐκπροσώπων» τοῦ Θεοῦ ἀνέβασαν τόν Θεό στό Σταυρό. Αὐτό ὅμως εἶχε δραματικές συνέπειες γιά ὅλο τό ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁλάκερο ἐξοβελίστηκε ἀνά τόν κόσμο καί γιά 1.900 περίπου χρόνια, μακριά ἀπό τήν πατρίδα, οἱ Ἑβραῖοι ἦταν σκορπισμένοι καί περιπλανώμενοι στά ἔθνη.

Ἄς δοῦμε ὅμως καί τό Βυζάντιο. Οἱ ἁμαρτίες τῶν Βυζαντινῶν καί ἡ ἔλλειψη δικαίων, ἤ μᾶλλον ὁ παραγκωνισμός αὐτῶν, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά μείνουν καί αὐτοί, ὅπως ὁ παλαιός Ἰσραήλ, 400 χρόνια σκλάβοι στούς Τούρκους.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί στούς νεότερους χρόνους ἀποκαλοῦσαν τόν Καποδίστρια νέο Μωυσή τοῦ καταδυναστευομένου νέου Ἰσραήλ, ἅμα τῇ ἀφίξει του στήν Ἑλλάδα.

Ἄς ἔρθουμε λοιπόν στή νεότερη ἐποχή. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρίν ἀκόμη γίνουμε κράτος, βγαλμένοι ἀπό τή μακροχρόνια τουρκική αἰχμαλωσία, καλέσαμε τόν δίκαιο Ἰωάννη Καποδίστρια νά μᾶς δομήσει, νά μᾶς ὀργανώσει, νά μᾶς χτίσει τό ἔθνος.

Καί ἀφοῦ μᾶς ἔφτιαξε τό ἑλλαδικό «σπίτι», ἐμεῖς ἀπ’ τό φθόνο καί τή φιλαργυρία τῶν μεγαλοκαπετανέων καί τῶν ξένων συμφερόντων τόν δολοφονήσαμε. Καί ἔτσι δέν καταφέραμε νά δοῦμε τήν πρωτεύουσά μας Κωνσταντινουπολη ἀπελευθερωμένη.
Γι’ αὐτό καί εἶπε τότε ὁ μεγάλος φιλέλλην Ἐυνάρδος στό ἄκουσμα τῆς δολοφονίας του τό παροιμιῶδες: «Ὅστις ἐδολοφόνησε τόν Καποδίστρια ἐδολοφόνησε τήν πατρίδα του». Καί ἔτσι μέχρι σήμερα ἡ πατρίδα μας δέν κατάφερε νά πατήσει στά πόδια της. Ζεῖ συνεχῶς μέ ξένα δεκανίκια, τά ὁποῖα μᾶς ἔφτασαν στήν οἰκονομική, ἠθική καί ψυχική χρεοκοπία.

Δίσταζα νά γράψω τά ἀνωτέρω ὅταν μιά θαυμαστή ἔκπληξη καί συγκυρία μέ ὤθησαν. Ἕνα βράδυ δέχτηκα τηλεφώνημα ἀπό φίλο Καυσοκαλυβίτη ἱερομόναχο, τόν π. Γεώργιο. Μοῦ μίλησε γιά τόν δίκαιο Ἰωσήφ τόν πάγκαλο, τόν διωγμένο ἀλλά τελικά εὐλογημένο τοῦ Θεοῦ, καί γιά τήν αἰγυπτιακή αἰχμαλωσία τῶν ἀδίκων.

Μοῦ μίλησε καί γιά τούς δίκαιους μοναχούς πού διώκονται. Γιά ὅλους αὐτούς πού ἀδικοῦνται καί οἱ ἄλλοι ἀδιαφοροῦν.

Μοῦ εἶπε μέ πόνο μεταξύ ἄλλων: «Πάτερ μου, ὅσοι πολεμοῦν τούς δικαίους μοναχούς καί ὅσοι ἀδιαφοροῦν στίς ραδιουργίες ἐναντίον τους ἔχουν ἄσχημα ξεμπερδέματα στή ζωή τους. Χτυπιοῦνται σκληρά ἀπό τόν πειρασμό, ἐνῶ ὁρισμένοι πεθαίνουν ἔχοντας χάσει τά λογικά τους».

Μέ προβλημάτισε. Εἶπα μέσα μου «σκληρός ὁ λόγος του». Ὅμως εἶχε δίκιο, ὅπως θά φανεῖ στή συνέχεια. Τήν ἑπομένη, 21 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ἐκτάκτως λειτούργησα στόν Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου γιά μιά ἀσθενούσα κοπέλα καί γιά τά ἑξάμηνα τῆς μητέρας μου. Τήν ὥρα πού διάβαζα τό Εὐαγγέλιο, παραλίγο νά χάσω τά λόγια μου.

Ἦταν τά σκληρά λόγια τοῦ Χριστοῦ στό κατά Λουκάν, πού ἦρθαν νά ἐπικυρώσουν τίς σκέψεις τοῦ π. Γεωργίου, τά ὁποῖα ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνει στούς ἑβδομήκοντα μαθητές Του ὅταν τούς καλεῖ στό ἀποστολικό ἀξίωμα.

Μεταξύ ἄλλων τούς λέγει πώς ἄν κάποια πόλη δέν σᾶς ἀποδεχθεῖ καί ἀπορρίψει τόν θεῖο λόγο σας, ἐξέλθετε αὐτῆς ἀλλά νά ξέρετε πώς τά Σόδομα καί τά Γόμορρα θά εἶναι ἀνεκτότερα τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ἀπό αὐτή τήν πόλη.

Ἄς ἀκούσουμε τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ: «Εἰς ἥν δ’ ἄν πόλιν εἰσέρχησθε καί μή δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τάς πλατείας αὐτῆς εἴπατε• καί τόν κονιορτόν τόν κολληθέντα ἡμῖν ἀπό τῆς πόλεως ὑμῶς εἰς τούς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν• πλήν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. λέγω δέ ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἤ τῇ πόλει ἐκείνῃ» (Λουκ. ι΄ 10-12).

Ἕναν μαθητή καί μάλιστα ἀπό τόν εὐρύ κύκλο μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ θά ἀπέρριπταν καί ὁλόκληρο τό ἔθνος θά καιγόταν περισσότερο ἀπό τά Σόδομα καί τά Γόμορρα.

Ὁ μεγάλος διορατικός τῆς ἐποχῆς μας ἅγιος Πορφύριος πρίν φύγει ἀπό αὐτόν τόν κόσμο φώναζε ἐμπόνως κι ἔλεγε: «Διαβάστε μωρέ τό τρίτο κεφάλαιο τοῦ Ἠσαΐα! Μιλᾶ καί γιά τήν ἐποχή μας».

Καί εἶναι πολύ ἀφυπνιστικό αὐτό τό κείμενο. Ἀκτινογραφεῖ μέ φοβερή ἀκρίβεια τήν κρίση τῆς ἐποχῆς μας. Ὅποιος τό διαβάσει θά καταλάβει.

Γιατί αὐτή ἡ παρακμή; Μία ἡ αἰτία. Τό δέσιμο τοῦ δικαίου. Ὅπως τότε στόν παλαιό Ἰσραήλ καί σήμερα στό ἔθνος μας: «Οὐαί τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλήν πονηράν καθ’ ἑαυτῶν εἰπόντες. Δήσωμεν τόν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστί. Τοίνυν τά γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται» (Ἡσ. Γ΄ 10).

Ἄς ἐπανέλθουμε στόν δίκαιο Καποδίστρια. Δυστυχῶς δέν σκοτώσαμε μόνο τό σῶμα του, πρίν ἀπό 185 χρόνια, ἀλλά δολοφονοῦμε συνεχῶς μέχρι καί σήμερα τήν ἔνθεη μνήμη του. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τήν 25η Μαρτίου, ἡμέρα ἐθνεγερσίας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Δηλαδή τό σκάμμα πού ἄνοιξαν κάποιοι ἥρωες στόν τόπο μας.

Καί τήν 27η Σεπτεμβρίου τήν προσπερνοῦμε ἀβρόχοις ποσί. Καί ἔτσι γιορτάζουμε τό σκάμμα καί ὄχι τήν οἰκοδομή. Γιορτάζουμε τό λάκκο καί ὄχι τό σπίτι.

Αὐτόν πού βρῆκε μηδέν μαθητές στά ἀνύπαρκτα ἑλληνικά σχολεῖα καί ἄφησε 14.000 μέχρι τή δολοφονία του, τόν πατέρα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, τόν πρῶτο μεταβυζαντινό κυβερνήτη τοῦ ἔθνους καί ἐνορχηστρωτή τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητας τόν ἀγνοοῦμε παντελῶς. Δέν γιορτάζουν τά σχολεῖα, δέν ἔχουμε σχετικές τιμητικές ἐκδηλώσεις.

Πρίν ἀπό δώδεκα χρόνια μιά εὐλογημένη ὁμάδα ἀνθρώπων, ἀποφάσισαν νά ἐπανεκδώσουν τίς 930 ἐπιστολές τοῦ Καποδίστρια, οἱ ὁποῖες 180 χρόνια πρίν ἦσαν χαμένες κάτω ἀπό τίς στάχτες τῆς ἑλλαδικῆς λησμονιᾶς.

Ὅμως καμία κρατική καί ἰδιωτική «πόρτα» δέν ἄνοιξε τότε πού ἔρρεε ἄπληστα ἀκόμα τό χρῆμα στήν Ἑλλάδα, γιά νά ἀγκαλιάσει αὐτή τήν προσπάθεια.

Καί μετά ἦρθε ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση πού δέν ἔχει τελειωμό. Τά λόγια τοῦ προφήτη Ἠσαΐα ἀντηχοῦν στά αὐτιά μου: «Θέλησαν νά δέσουν τόν δίκαιο, ὅμως θά πληρώσουν ἀκριβά ὅλες αὐτές τίς παρανομίες τους. Θά γευτοῦν τούς καρπούς τῶν βρόμικων ἔργων τους». Καί μιλᾶ γιά ἀκαταστασία. Γιά πείνα, γιά δίψα, γιά στέρηση βασικῶν ἀγαθῶν.

Συζητοῦσα πρίν ἀπό λίγους μῆνες μέ δύο φίλους μου ἱερομονάχους, τόν π. Ἀναστάσιο καί τόν π. Λεόντιο.

Δύο λεβέντες δίδυμους Κρητικούς μοναχούς, πού ἀπό μικρά παιδιά ἔδωσαν τή ζωή τους στόν Χριστό, τήν ἀφιέρωσαν στήν Παναγιά μας, στό Ἅγιον Ὄρος. Μοῦ εἶπαν μεταξύ ἄλλων: «Πατέρ μου, ἀπό μικρά παιδιά δώσαμε τή ζωή μας στόν Χριστό.

Ὅσοι μᾶς πολέμησαν μέ ὕπουλους καί ἰδιοτελεῖς τρόπους, ἔπαθαν μεγάλη ζημιά στή ζωή τους. Τούς ξεφτίλισε ὁ Θεός. Δέν τό λέμε μέ κακία, ἀλλά μέ πόνο. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε κανέναν ἄλλο νά μᾶς προστατέψει παρά μόνο τόν Χριστό, πού ἀπό μικρά Τοῦ ἀφιερωθήκαμε».

Δέν ἔχουμε ἄλλο μονοπάτι. Ἄν δέν προστατεύουμε τόν ἀδικημένο, ἐκθέτουμε τόν ἑαυτό μας σέ μεγάλους πειρασμούς.

Ὁ Θεός μέ τό στόμα τοῦ Ἠσαΐα βροντοφωνεῖ καί στό πρῶτο κεφάλαιο: «Ρύσασθαι ἀδικούμενον».

Προστατέψτε τόν ἀδικημένο δηλαδή. «Είδάλλως δέν θέλω οὔτε τίς προσευχές σας, οὔτε τίς νηστεῖες σας, οὔτε τίς ἀργίες σας, οὔτε τίς θυσίες σας» (βλ. Ἠσ. Α΄ 13-14).

Αὐτόν τόν καιρό διαβάζω μιά φοβερή μελέτη τοῦ βαθυστόχαστου ἔνθεου ἁγίου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, μέ τόν τίτλο Πόλεμος καί Βίβλος.

Μιλᾶ γιά τούς πολέμους τῆς Βίβλου ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ἄλλους τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Τό συμπέρασμά του πολύ σημαντικό. Ἡ ἁμαρτία ἑνός στρατιώτη τόν καιρό τοῦ πολέμου μπορεῖ νά παρασύρει ὅλο τόν λαό σέ ἥττα.

Ἔτσι ἐνῶ οἱ Ἑβραῖοι νίκησαν πολύ εὔκολα στήν Ἰεριχώ τούς πολυπληθεῖς κατοίκους της, μέσα στήν πόλη Γαί ἔχασαν ἀπό ἕναν ἀσήμαντο καί ἀριθμητικά μικρό λαό. Ἡ αἰτία ἦταν ἡ ἁμαρτία ἑνός στρατιώτη πού ἔκλεψε τιμαλφή, εἰδωλικά νομίσματα, ἀπό τήν Ἰεριχώ (βλ. Ἰ. Ναυή Ζ΄ 5).

Ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἁγιότητα τοῦ νεαροῦ στρατιώτη Ἀρσενίου καί κατοπινοῦ ἁγίου Παΐσίου προστάτευε ὅλο τόν λόχο τους ἀπό τίς ἐνέδρες τῶν ἀνταρτῶν τήν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ στό ἔθνος μας.

Εἴμαστε λοιπόν ὅλοι συνυπεύθυνοι γιά τίς αἰχμαλωσίες τῶν ἐθνῶν. Οἱ ἁμαρτίες μας καί οἱ ἀρετές μας ἀκτινοβολοῦν στό σύμπαν.

Πηγή: romfea.gr

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

O Αυγουστίνος Καντιώτης για Καποδίστρια, Κράτος και Εκκλησία (Ηχητικό ντοκουμέντο)

Επίκαιρο απόσπασμα από ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνου Καντιώτη που πραγματοποιήθηκε πριν περίπου 3-4 δεκαετίες και ομιλεί για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το σημερινό κράτος και την εκκλησία.

Ι.Κορνιλάκης: "Η Ελλάδα έπεσε στα βράχια της παραφροσύνης" (Επετειακή συνέντευξη 27-9-2016)


Συνέντευξη στο Πέτρο Ιωάννου και την εκπομπή "Ακροβάτες του Ονείρου (ΣπορNews90.1FM) παραχώρησε ο συγγραφέας κ.Ιωάννης Κορνιλάκης την 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια.

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Ο Άγιος της πολιτικής "επιστρέφει" στη Μόσχα


 Επιτυχημένη η παρουσία του συγγραφέα και δ/ντα συμβούλου της Ελαίας ΑΜΚΕ κ.Ιωάννη Κορνιλάκη.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου 2016 το επίσημο Φόρουμ «Πολιτικές κοινωνίες της Ρωσίας και της Ελλάδας» με συμμετοχή των αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, γεγονός που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσημοι εκπρόσωποι από τις δύο χώρες, σ
ύνεδροι από την Ελλάδα και τη Ρωσία, οι Πρέσβεις Ελλάδας και Κύπρου, και φυσικά Ρώσοι αξιωματούχοι, με αφορμή το Έτος Ελλάδας και Ρωσίας 2016 παρευρέθησαν στον χώρο του ΥΠΕΞ της Ρωσίας και συζήτησαν για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις, το Βυζάντιο και την εμβληματική μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. Καλεσμένη φυσικά και η "Ελαία" ΑΜΚΕ που δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια σε όλο τον Ελληνισμό για την προβολή του Ι.Καποδίστρια, δια του εκπροσώπου της κ.Ιωάννη Κορνιλάκη. 

Ο κ.Κορνιλάκης στα πλαίσια του διακρατικού διαλόγου για τον Ι.Καποδίστρια, πραγματοποίησε ολιγόλεπτη εισήγηση για τον Ι.Καποδίστρια με τον τίτλο: "Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως παγκόσμιο πρότυπο πολιτικής". Ο συγγραφέας συνδέοντας επιτυχώς το πρότυπο του Φιλόσοφου-Βασιλέα, όπως ακριβώς περιγράφεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα με το πρότυπο του  Ι.Καποδίστρια, ανέφερε μεταξύ άλλων:  "Φιλόσοφος είναι ο φίλος της Σοφίας. Και επειδή κατά Πλάτωνα Σοφία διαθέτει μόνο ο Θεός, φιλόσοφος είναι ο Φιλόθεος. Και ο Καποδίστριας ήταν ακριβώς αυτό. Όταν ο Σωκράτης θα ερωτηθεί που θα βρούμε έναν τέτοιο φιλόσοφο θα απαντήσει ότι ο λαός θα τον βρει όπου κι αν είναι κρυμμένος. Κι αν ο ίδιος αρνηθεί να κυβερνήσει; Ξαναρωτάται ο Σωκράτης. Τότε θα πει "η Πολιτεία υπό πονηροτέρου άρξασθαι". Δηλαδή πολύ απλά θα κυβερνήσουν οι πιο πονηροί. Ο Σωκράτης ξανά ρωτήθηκε αν τελικά ο φιλόσοφος θα κυβερνήσει. Η απάντηση συγκλονιστική. Αν υπηρετεί σχέδιο Θεού, θα κυβερνήσει θέλει δεν θέλει."

Στα πλαίσια του Έτους Ελλάδος και Ρωσίας 2016, το συνέδριο προσέφερε στον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, την προτομή του Ι.Καποδίστρια που στο εξής θα κοσμεί το Υπουργείο και κατά συμβολικό τρόπο ο Άγιος της πολιτικής, όπως πολύ εύστοχα έχει χαρακτηρίσει τον Ι.Καποδίστρια ο κ.Ιωάννης Κορνιλάκης, δείχνει να "επιστρέφει" μετά από 200 χρόνια στον τόπο τον οποίο ο ίδιος οργάνωσε και διέπρεψε.

Την δεύτερη μέρα ημέρα πραγματοποιήθηκε ολομελής συνεδρίαση του Διεθνούς Συνεδρίου «Βυζαντινή κληρονομία της Κριμαίας» στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιχειρηματικού και Πολιτισμικού Κέντρου της Κριμαίας στο κτίριο «Δημαρχείο της Μόσχας». Στα πλαίσια του Φόρουμ διοργανώθηκε η έκθεση αντιγράφων των εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφιερωμένων στον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και των βιβλίων και των ζωγραφικών πινάκων με θέματα σχετικά με την Ελλάδα και τον Άθω («Πόλις της Μόσχας – Άγιον Όρος»).


Eπιμέλεια: Κωστούλας Βασίλειος